Scroll to navigation

MV(1) Opdrachten voor gebruikers MV(1)

NAAM

mv - bestanden verplaatsen (hernoemen)

SAMENVATTING

mv [OPTIE]... [-T] BRON BESTEMMING
mv [OPTIE]... BRON... MAP
mv [OPTIE]... -t MAP BRON...

BESCHRIJVING

Hernoemt BRON naar BESTEMMING, of verplaatst BRON(nen) naar MAP.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

van elk bestemmingsbestand een reservekopie maken
als --backup, maar accepteert geen argument
leg uit hoe een bestand werd gekopieerd. Impliceert -v
niets vragen alvorens te overschrijven
voor overschrijven om toestemming vragen
geen bestaand bestand overschrijven

Als u meer dan één van -i, -f, -n specificeert dan is alleen de laatste effectief.

copier niet als hernoemen faalt
schuine strepen achter elk BRON-argument verwijderen
te gebruiken achtervoegsel voor reservekopieën
alle BRON-argumenten naar deze map verplaatsen
DOEL als een normaal bestand behandelen
bepaal welke bestaande bestanden worden geüpdate; (UPDATE={all,none,older(standaard)}. Zie hieronder
equivalent met --update[=older]
tonen wat er gedaan wordt
de SELinux-beveiligingscontext van doelbestand op standaard instellen
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

UPDATE bepaald welke bestaande bestanden in het doel worden vervangen. 'all' is de standaard operatie wanneer de --update optie niet werd opgegeven, en resulteert dat alle bestaande bestanden in het doel worden vervangen. 'none' komt overeen met de --no-clobber optie, betekenende dat geen enkel bestand in het doel wordt vervangen, maar dat overgeslagen bestanden geen fout introduceren. 'older' is de standaard operatie wanneer --update werd opgegeven, en resulteert in bestanden die worden vervangen als ze ouder zijn dan het overeenkomstige bron bestand.

Het reservekopie-achtervoegsel is '~', tenzij anders ingesteld met --suffix of via omgevingsvariable SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Het versiebeheer kan worden ingesteld met de optie --backup of via omgevingsvariabele VERSION_CONTROL; dit zijn de mogelijke waarden (methodes):

nooit reservekopieën maken (zelfs niet met --backup)
genummerde reservekopieën maken
genummerde reserves maken als er al zijn, anders eenvoudig
altijd eenvoudige reservekopieën maken

AUTEUR

Geschreven door Mike Parker, David MacKenzie en Jim Meyering.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

rename(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mv>
of lokaal via: info '(coreutils) mv invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Joost van Baal <joostv-manpages-nl-2398@mdcc.cx>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4