Scroll to navigation

MV(1) Käyttäjän sovellukset MV(1)

NIMI

mv - move (rename) files

YLEISKATSAUS

mv [VALITSIN]... [-T] LÄHDE KOHDE
mv [VALITSIN]... LÄHDE... HAKEMISTO
mv [VALITSIN]... -t HAKEMISTO LÄHDE...

KUVAUS

Rename SOURCE to DEST, or move SOURCE(s) to DIRECTORY.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

varmuuskopioi jokainen olemassaoleva kohdetiedosto
kuten --backup, mutta ilman argumenttia
explain how a file is copied. Implies -v
älä kysy ennen ylikirjoitusta
kysy ennen ylikirjoitusta
älä ylikirjoita olemassa olevaa tiedostoa

If you specify more than one of -i, -f, -n, only the final one takes effect.

do not copy if renaming fails
poista /-merkit jokaisen LÄHDEargumentin perästä
syrjäytä tavanomainen varmuuskopion jälkiliite
siirrä kaikki LÄHDEargumentit kohdeHAKEMISTOon
käsittele KOHDE normaalina tiedostona
control which existing files are updated; UPDATE={all,none,older(default)}. See below
equivalent to --update[=older]
selitä mitä tapahtuu
asettaa SELinux-suojauskontekstin määränpäähän tiedosto oletustyyppiin
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

UPDATE controls which existing files in the destination are replaced. 'all' is the default operation when an --update option is not specified, and results in all existing files in the destination being replaced. 'none' is similar to the --no-clobber option, in that no files in the destination are replaced, but also skipped files do not induce a failure. 'older' is the default operation when --update is specified, and results in files being replaced if they're older than the corresponding source file.

Varmuuskopion jälkiliite on ”~”, ellei muuta ole asetettu valitsimella --suffix tai ympäristömuuttujalla SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Versionhallintamenetelmän voi valita käyttäen valitsinta --backup tai ympäristömuuttujaa VERSION_CONTROL. Arvot ovat seuraavat:

älä varmuuskopioi koskaan (vaikka --backup olisi annettu)
tee numeroituja varmuuskopioita
numeroituja jos sellaisia on jo olemassa, muuten yksinkertaisia
tee aina yksinkertaisia varmuuskopiota

TEKIJÄ

Kirjoittaneet Mike Parker, David MacKenzie ja Jim Meyering.

VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN

GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen <https://translationproject.org/team/fi.html>

TEKIJÄNOIKEUDET

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

KATSO MYÖS

rename(2)

Koko dokumentaatio: <https://www.gnu.org/software/coreutils/mv>
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) mv invocation'

KÄÄNNÖS

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jani Frilander <jani.frilander@mail.wwnet.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4