Scroll to navigation

WESNOTH(6) Vesnot Savaşı WESNOTH(6)

İSİM

wesnoth - Vesnot Savaşı, sırayla oynanan kurgusal bir strateji oyunu

KULLANIM

wesnoth [seçenekler] [data_dizini]

AÇIKLAMA

Vesnot Savaşı, sırayla oynanan kurgusal bir strateji oyunudur.

Oyunda iyi seçilmiş bir asker kadrosu kullanılarak tüm düşman liderleri yenilmeye çalışılır. Bunun için köyler ve altın kaynak olarak kullanılır. Bütün birimlerin kendilerine özgü kuvvetli ve zayıf yetenekleri vardır. Kazanmak için kuvvetlerinizi düşmana karşı üstünlük sağlayacak yerlere konuşlandırmalısınız. Birimler deneyim kazandıkça yeni yetenekler kazanır ve daha güçlü hale gelirler. Oyunu kendi dilinizde oynayabilir, yeteneklerinizi bilgisayara karşı veya çevrimiçi oyunculara karşı sınayabilirsiniz. Kendi özel birimlerinizi, senaryolarınızı veya seferberliklerinizi yazabilir ve bunları başkaları ile paylaşabilirsiniz.

SEÇENEKLER

Oyun içi dil seçim listesindeki tüm çevirileri yeterli olmasalar bile, gösterir.
bzip2 biçemli bir dosyanın sıkıştırmasını açar ve .bz2 uzantısız olarak kaydeder. dosya.bz2 dosyasını da siler.
bir dosyayı dosya.gz adıyla sıkıştırarak kaydeder ve dosyayı siler.
seferberlik kimliği ile doğrudan seferberliğe gider. Kimlik belirtilmemişse bir seçim menüsü görünecektir.
Belirtilen seferberliğin zorluğu (1 - azami). Belirtilmezse, seferberlik zorluğu seçim gereci görünür.
belirtilen seferberlikteki senaryonun kimliği. Belirtilmezse ilk senaryo öntanımlıdır.
olayların başlangıcındaki [hikaye} ekranlarını atlar.
çizim zamanlayıcısını denerken saati göstermek için bu seçeneği ekler.
Kullanım dışı, yerine --userdata-dir kullanın.
Kullanım dışı, yerine --userdata-path kullanın.
kimliği belirtilen çekirdek yüklü olanın yerine geçer.
data dizini olarak belirtilen dizin kullanılır.
data dizininin yolunu basar ve çıkar.
oyun içi ek komut kipi seçeneklerini etkin kılar (komut kipi hakkında bilgi edinmek için http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode adresine bakınız).
bazı Lua hata ayıklama mekanizmalarını etkinleştirir.
kullanımı önerilmeyen Lua API çağrılarına izin verilmez
iki WML dosyasının farkını gösterir; onları işleme sokmadan önce -p ile çalıştırır. Farkları DiffWML olarak ya standart çıktıya ya da --output ile belirtilen dosyaya çıktılar.
oyun içi harita düzenleticisini doğrudan başlatır. dosya belirtilmezse -l veya --load kullanılmış varsayılır.
oyunun o anda çalıştığı saniyedeki kare sayısını ekranın bir köşesinde görüntüler ve bu değerleri userdata dizinindeki bir dosyaya yazar.
oyunu tam ekran çalıştırır.
Gzipli bir dosyanın sıkıştırmasını açar ve .gz uzantısız olarak kaydeder. dosya.gz dosyasını da siler.
Bir dosyayı dosya.gz adıyla sıkıştırarak kaydeder ve dosyayı siler.
Komut satırı seçeneklerini standart çıktıya listeler ve çıkar.
kayıtlı oyun dosyası dosya, standart oyun kayıt dizininden yüklenir. Eğer -e veya --editor seçeneği de kullanılmışsa dosya'ya ait harita, harita düzenleyicide açılır. Düzenleyici başlatıldığında harita yükleme diyaloguyla açılır.
geçerli oturumda lisan (dilin resmi sembolü) ile belirtilen dil kullanılır. Örnek: --language ang_GB@latin
Günlük kayıt alanlarının önem seviyelerini ayarlar. Bütün günlük alanlarını kapsamak üzere all belirtilebilir. Olası önem seviyeleri: errorwarninginfodebugnone. Çoğu sunucu warning öntanımlı değerini kullanır, fakat -d seçeneği ile birlikte kullanılmadıkça deprecation için none öntanımlıdır.
günlük çıktısında zaman damgaları daha ayrıntılı gösterilir.
günlük iletilerinin önem seviyesi. Günlük alanlarına gönderilen bu ve daha önemli seviyelerdeki iletiler, zafer sonucuna bakılmaksızın birim sınamalarının başarısız olmasında sebep olur. Sadece -u ile kullanıldığında etkin olur.
tanımlı günlük alanlarını listeler ve çıkar (bir süzgeç belirtilmişse sadece belirtilenleri içerir).
prevents redirecting logged output to a file. Log files are created in the logs directory under the userdata folder.
log output is written to a file. Cancels the effect of --no-log-to-file whether implicit or explicit.
For Windows, when used with --no-log-to-file, results in output being written to cerr/cout instead of CONOUT. Otherwise, does nothing.
oyun sırasında ekrana her saniye çizilen kare sayısıdır. Değer 1 ile 1000arasında olmalıdır. Monitörün tazeleme hızı öntanımlıdır.
bir çok oyunculu oyunu çalıştırır. --multiplayer ile birlikte, aşağıda açıklanan seçenekler belirtilebilir.
çok oyunculu deneme senaryosu yükler.
Yeni bir WIP gereci araçkutusu varsa bu seçenek onu etkin kılar. Çok deneysel olduğundan ve hataların çoğu bilindiğinden bir hata raporu doldurmayın. Kütüphanenin bölümleri kararlı sayılır ve bu anahtar olmadan da çalışacaktır.
çizgesel başarımı ölçümlemek amacıyla oyunu gecikmeler olmaksızın çalıştırır. Bu seçenek --nogui seçeneği tarafından kendiliğinden etkin kılınır.
kullanıcı eklentilerinin yüklenmesini iptal eder.
Oyun verisinin belleklenmesini iptal eder.
oyunu GUI olmadan çalıştırır. Sadece --multiplayer, --screenshot veya --plugin seçeneklerinden biri ile birlikte çalışır.
başlanıçta sancak gösterilmez.
oyunu müziksiz çalıştırır.
birim sınamalarının yinelenmesi doğrulanmaya çalışılmaz. Yalnız -u ile kullanıldığında çalışır.
oyunu sesler ve müzikler olmaksızın çalıştırır.
çıktılama belirtilen dosyaya yapılır. Fark alma işlemlerinde kullanılabilir.
parola bir sunucuya bağlanırken diğer tercihler yoksayılarak kullanılır. Güvenli değildir.
(deneysel) bir wesnoth eklentisini tanımlayan bir betik yükler. --script gibidir, ancak Lua dosyası, bir alt yordam olarak çalıştırılacak ve periyodik olarak güncellemelerle uyanacak bir işlev döndürmelidir.
DiffWML yamasını WML dosyasına uygular; dosyaları önişleme sokmaz. Yamanmış WML dosyasını ya standart çıktıya ya da --output ile belirtilen dosyaya çıktılar.
belirtilen bir dosya/dizini önceden işler. Her dosya için bir düz metin .cfg dosyası ve işlenmiş bir .cfg dosyası belirtilen hedef dizine yazılacaktır. Bir dizin belirtilirse, bilinen önişlemci kurallarına dayanarak ardışık olarak önişlem ugulanır. "gata/core/macros" dizinindeki ortak makrolar, belirtilen kaynaklardan önce önişleme tabi tutulur. Örnek: -p ~ /wesnoth/data/campaigns/tutorial ~ /result Önişlemci ile ilgili ayrıntılar için https://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor adresine balınız.
--preprocess seçeneği tarafından kullanılacak tanımların virgülle ayrılmış listesi. Eğer SKIP_CORE tanım listesinde ise "data/core" dizinine önişlem uygulanmaz.
sadece --preprocess seçeneği tarafından kullanılır. Önişleme başlamadan önce eklenecek [önişlem_tanım]larını içeren dosyayı belirtir.
sadece --preprocess seçeneğiyle kullanılır. Önişlemden geçmiş tüm makroları hedef dosyaya çıktılar. Eğer dosya belirtilmemişse, çıktılama önişlem seçeneğinin hedef dizinindeki '_MACROS_.cfg' dosyasına yapılır. Çıktı dosyası --preprocess-input-macros seçeneğine aktarılabilir. Bu seçenek komut satırında --preprocess seçeneğinden önce yer almalıdır.
ekran çözünürlüğünü ayarlar. Örnek: -r 800x600.
resim yolu işlevleri için geçerli bir wesnoth 'resim yolu dizesi' alır ve bir .png dosyasına çıktılar. Resim yolu işlevleri https://wiki.wesnoth.org/ImagePathFunctionWML adresinde belgelenmiştir.
oyun dizinlerini ilklendirir, hata raporlarında kullanıma uygun derleme bilgileri basar ve çıkar.
rasgele sayı üretecini sayı ile tohumlar. Örnek: --rng-seed 0.
ekranı ilklendirmeksizin harita ekran görüntüsünü çıktı dosyasına yazar.
istemciyi yönetecek Lua betiğini içeren dosya (deneyseldir).
varsa belirtilen sunucuya, yoksa tercihlerde belirtilen ilk sunucuya bağlanılır. Örnek: --server server.wesnoth.org.
--nogui seçeneğini örtük olarak geçersiz kılarak oyunu GUI ile çalıştırır.
doğrulama hatalarını ölümcül hatalar haline getirir.
runs the game in a small test scenario. The scenario should be one defined with a [test] WML tag. The default is test. A demonstration of the [micro_ai] feature can be started with micro_ai_test.
oyun içi dil listesinde göstermek için standart çeviri tamamlanma oranını yüzde ile belirtilen değere ayarlar. Geçerli değerler 0 ile 100 arasındadır.
birim sınaması olarak belirtilen deneme senaryosunu çalıştırır. Örtük olarak --nogui uygular.
paketi Lua betiklerinde kullanılabilir kılar, böylece keyfi paketler yüklenebilir. Güvenilmez betiklerle kullanmayın! Bu işlem Lua betiğine wesnoth çalıştırılabiliri ile aynı yetkileri sağlar.
-V,--validate ile kullanmak için WML şemasını tanımlar.
kullanıcı yapılandırma dizini olarak *n*x türevlerinde $HOME, windows'ta "Belgelerim\Oyunlarım" dizini altında isim dizini kullanılır. Ayrıca, $HOME veya "Belgelerim\Oyunlarım" dışında bir yapılandırma dizinini de mutlak yolunu belirtmek suretiyle kullanabilirsiniz. Windows'ta ayrıca, yolu ".\" veya "..\" ile başlatarak sürecin çalışma dizinine göreli bir dosya yolu da belirtebilirsiniz. X11 altında bu, öntanımlı olarak $XDG_CONFIG_HOME veya $HOME/.config/wesnoth olup diğer sistemlerde kullanıcı verisi dizinidir.
Kullanıcı yapılandırma dizininin yolunu basar ve çıkar.
kullanıcı verisi dizini olarak *n*x türevlerinde $HOME, windows'ta "Belgelerim\Oyunlarım" dizini altında isim dizini kullanılır. Ayrıca, $HOME veya "Belgelerim\Oyunlarım" dışında bir kullanıcı verisi dizinini de mutlak yolunu belirtmek suretiyle kullanabilirsiniz. Windows'ta ayrıca, yolu ".\" veya "..\" ile başlatarak sürecin çalışma dizinine göreli bir dosya yolu da belirtebilirsiniz
kullanıcı verileri dizininin yolunu basar ve çıkar.
bir sunucuya bağlanırken kullanıcı diğer tercihler yoksayılarak kullanılır.
bir dosyayı WML şeması ile doğrular.
oynarken verilen eklentinin WML'sini doğrular.
oynarken verilen çekirdek WML'yi doğrular.
dosyayı WML şeması olarak doğrular.
önbelleğin geçerli olduğu varsayılır. (tehlikeli)
sürüm numarasını gösterir ve çıkar.
sürüm numarasını gösterip çıkar.
oyunu pencereli kipte çalıştırır.
--load seçeneğiyle yüklenen oyun tekrar oynatılır.

--multiplayer ile belirtilebilecek seçenekler

Taraf belirtilen çok oyunculu seçenekleri taraf ile imlenmiştir. taraf yerine ilgili tarafın numarası yazılır. Seçilen senaryodaki olası oyuncu sayısına bağlı olmakla birlikte bu im genellikle 1 veya 2 olur.

belirtilen tarafın yapay zeka denetleyicisi için yüklenecek yapılandırma dosyasını seçer.
YZ denetleyicisi tarafından belirtilen taraf için kullanılacak standartdışı bir algoritma seçer. Algoritma, "data/ai/ais" veya "data/ai/dev" altındaki bir çekirdek ya da bir eklenti tarafından tanımlanmış bir algoritmadaki bir [ai] etiketi ile tanımlanır. Mevcut değerler şunlardır: idle_ai ve experimental_ai.
tarafı kimin oynayacağı belirtilir. Olası değerler: human. ai ve null. (sırayla insan, yapay zeka ve hiçbiri).
Bu seçenek oyunu öntanımlı (Default) çağ yerine değer ile belirtilen çağda oynamak için kullanılır. Çağ bir kimlik ile belirtilir. Çağlar data/multiplayer/eras.cfg dosyasında tanımlanmıştır.
oyuncunun tıklamasını gerektiren zafer/yenilgi penceresi gösterilmeden senaryo bitiminde oyundan çıkılır. Bu ayrıca betikli başarım ölçümlemesi yapılırken de kullanılır.
harita ayarları yerine öntanımlı değerler kullanılır.
yapay zekalar için etiket belirtir.
bir çok oyunculu oyunun değer kere tekrarlar. Betikli başarım ölçümlemesi için en iyi sonuç --nogui seçeneğiyle birlikte alınır.
tarafla ilgili ek değiştirgeleri ayarlar. Bu değiştirgeler --controller ve --algorithm seçenekleriyle ilgilidir. Sadece kendi saldırı arayüzünü tasarlamak isteyen kişilerin işine yarar. (Yeterince iyi belgelenmemiştir.)
kimliği belirtilen çok oyunculu senaryoyu seçer. Öntanımlı senaryo kimliği multiplayer_The_Freelands'dır.
Bu taraf için geçerli çağdan birlik seçmek için kullanılır. Birlikler kimlikleriyle belirtilirler. Birlikler data/multiplayer.cfg dosyasında tanımlanmıştır.
seçilen senaryonun el sayısını sınırlamak için kullanılır. Öntanımlı olarak el sınırı yoktur.

ÇIKIŞ DURUMU

Normal çıkış durumu 0'dır. 1 çıkış durumu bir (SDL, video, fontlar, vb.) ilklendirme hatasını gösterir. 2 çıkış durumu, komut satırı seçeneklerinde hata olduğunu gösterir.
Birim sınamalarını çalıştırırken ( -u ile), çıkış durumu farklıdır. 0 çıkış durumu, sınamanın başarılı olduğunu ve 1 başarısız olduğunu gösterir. 3 çıkış durumu, sınamanın geçtiğini ancak geçersiz bir yeniden oynatma dosyası üretildiğini gösterir. 4 çıkış durumu, sınamanın geçtiğini ancak yeniden oynatma dosyasının hatalar ürettiğini gösterir. Bu son ikisi, yalnızca --noreplaycheck kullanılmazsa döndürülür.

YAZAN

David White <davidnwhite@verizon.net> tarafından yazılmıştır.
Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> ve Soliton <soliton.de@gmail.com> tarafından yeniden düzenlenmiştir.
Bu kılavuz sayfası ilk defa Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org> tarafından yazılmış ve Nilgün Belma Bugüner <nilgun@belgeler.org> tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
Oyunun ana sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın: http://www.wesnoth.org/

TELİF HAKKI

Copyright © 2003-2024 David White <davidnwhite@verizon.net>
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının 2. sürümünün (GPLv2) koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

wesnothd(6)

2022 wesnoth