Scroll to navigation

Уеснот(6) Битката за Уеснот Уеснот(6)

ИМЕ

уеснот - Битката за Уеснот, походова фентъзи стратегическа игра

ОБЗОР

wesnoth [ПАРАМЕТРИ] [ПЪТ_КЪМ_ДАННИТЕ]

ОПИСАНИЕ

Битката за Уеснот е походова фентъзи стратегическа игра.

Надвийте всички вражески водачи, като добре подбирате единиците си и управлявате ресурсите си от злато и селища. Всички единици имат свои силни и слаби страни. За да спечелите, разположете силите си така, че да използват всяко преимущество, докато същевременно пречите на враговете си да вземат надмощие. Всички единици трупат опит, получават нови възможности и стават по-силни. Играйте на собствения си език и проверете уменията си срещу умен компютърен противник или се присъединете към огромната общност от онлайн играчи. Създавайте свои единици, мисии и кампании и ги споделете с другите.

НАСТРОЙКИ

Показва всички преводи от списъка с достъпни единици, дори и тези, които се считат за незавършени.
декомпресира файл, който би трябвало да бъде в bzip2 формат и го съхранява без наставката .bz2. infile.bz2 ще бъде премахнат.
компресира файл в bzip2, съхранява го като infile.bz2 и премахва infile.
прехвърля направо към кампанията с id id_campaign. Ако няма посочен id ще се появи прозорец с възможни избори.
Трудността на посочената кампания (1 към макс.). Ако не зададете такава, ще се появи прозорче, за да изберете трудността си.
Id на мисията от избраната кампания. По подразбиране е първата мисия.
Прескача екрани с [story] и диалог в края на събитие start.
Adds the option to show a clock for testing the drawing timer.
Старо, използвайте --userdata-dir.
Старо, използвайте --userdata-path.
презаписва върху зареденото ядро с посоченото.
презаписва директорията за данни с посочената
извежда името на директорията с информацията на играта и излиза.
показва допълнителни опции за командния режим в играта (вижте Уики страница на https://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode за повече информация за командния режим)
включва някои механизми за Lua дебъгване
disallow deprecated Lua API calls
diffs the two WML files; does not preprocess them first (to do that, run them through -p first). Outputs the diff as DiffWML on standard output or to the file indicated by --output.
директно стартира редакторът на карти в играта. Ако е посочен file, еквивалентът е -l --load.
показва броят на кадрите в секунда, които играта сменя, в ъгъла на екрана, като също така записва тези стойности във файл в директорията на потребителя.
пуска играта в режим пълен екран.
декомпресира файл, който трябва да бъде в gzip формат и го съхранява без наставката .gz. infile.gz ще бъде премахнат.
компресира файл в gzip формат, съхранява го като infile.gz и премахва infile.
показва обобщено опциите за командния ред на стандартния изход и излиза.
зарежда записания file от стандартната директория за записване на игра. Ако се използват опциите -e или --editor, включва редакторът с отворената карта от file. Ако е директория, редакторът ще стартира с прозорец там за зареждане на карта.
използва езикът lang (символ) през тази сесия. Например: --language ang_GB@latin
sets the severity level of the log domains. all can be used to match any log domain. Available levels: errorwarninginfodebugnone. By default the warning level is used for most domains, but deprecation defaults to none unless combined with the -d option.
shows the timestamps in log output with more precision.
sets the strict level of the logger. Any messages sent to log domains of this level or more severe will cause the unit test to fail regardless of the victory result. Only relevant when used with -u.
lists defined log domains (only the ones containing filter if used) and exits
prevents redirecting logged output to a file. Log files are created in the logs directory under the userdata folder.
log output is written to a file. Cancels the effect of --no-log-to-file whether implicit or explicit.
For Windows, when used with --no-log-to-file, results in output being written to cerr/cout instead of CONOUT. Otherwise, does nothing.
броят на кадри в секунда, които играта може да показва; стойността трябва да е между 1 and 1000, но по подразбиране е еквивалентна с тази на монитора..
пуска игра в мрежа. Има няколко допълнителни настройки, които може да се използват заедно с --multiplayer , както е обяснено долу.
зарежда тестовите мисии за игра в мрежа.
това е нов инструментариум (WIP) за уиджети. Той е силно експериментален, недейте да записвате доклади с бъгове, тъй като повечето са известни. Части от достъпното се считат за стабилни и ще работят без това копче.
пуска играта без никакви забавяния за графични тестове на производителността. Това се включва автоматично с --nogui.
изключва зареждането на потребителски добавки.
изключва кеширането на данните от играта.
пуска играта без GUI. Опцията е достъпна само в съчетание с --multiplayer или --screenshot, или --plugin.
потискане на началния банер.
пуска играта без музика.
не опитва да валидира презареждането на тестването. Релевантно само, ако използвате -u.
пуска играта без звук.
резултат от конкретен файл. Функционално за различни операции.
използва password, когато се свързвате към сървър и пренебрегва други настройки. Опасно.
(experimental) load a script which defines a Wesnoth plugin. Similar to --script, but Lua file should return a function which will be run as a coroutine and periodically woken up with updates.
applies a DiffWML patch to a WML file; does not preprocess either of the files. Outputs the patched WML to standard output or to the file indicated by --output.
preprocesses a specified file/folder. For each file(s) a plain .cfg file and a processed .cfg file will be written in specified target directory. If a folder is specified, it will be preprocessed recursively based on the known preprocessor rules. The common macros from the "data/core/macros" directory will be preprocessed before the specified resources. Example: -p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial ~/result. For details regarding the preprocessor visit: https://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor.
списък от уточнения, разделени със запетая, използвани от командата --preprocess. Ако в списъка има SKIP_CORE, директорията "data/core" няма да бъде преобработена.
използвана опция само от командата --preprocess. Уточнява файл, който съдържа [preproc_define]s, за да бъде включен преди преобработката.
used only by the --preprocess command. Will output all preprocessed macros in the target file. If the file is not specified the output will be file '_MACROS_.cfg' in the target directory of preprocess's command. The output file can be passed to --preprocess-input-macros. This switch should be typed before the --preprocess command.
определя разделителната способност на екрана. Пример: -r 800x600.
takes a valid wesnoth 'image path string' with image path functions, and outputs to a .png file. Image path functions are documented at https://wiki.wesnoth.org/ImagePathFunctionWML.
включва игралните директории, принтира обща информация за докладване на бъгове и излиза.
seeds the random number generator with number. Example: --rng-seed 0.
записва снимка на map към output, без да извежда екран.
(експериментално) file, който съдържа Lua скрипт за управление на клиента.
свързва се с уточнен домакин, ако има такъв, иначе се свързва с първия сървър в настройките. Например: --server server.wesnoth.org.
runs the game with the GUI, overriding any implicit --nogui.
грешки при валидацията се считат за фатални.
runs the game in a small test scenario. The scenario should be one defined with a [test] WML tag. The default is test. A demonstration of the [micro_ai] feature can be started with micro_ai_test.
Поставя стандарта за кога един превод е достатъчно завършен, че да бъде изложен в списъка с езици на percent. Стойностите са от 0 до 100.
runs the specified test scenario as a unit test. Implies --nogui.
makes the package package available to lua scripts, so that they can load arbitrary packages. Do not do this with untrusted scripts! This action gives lua the same permissions as the wesnoth executable.
поставя WML схемата за употреба с -V,--validate.
поставя директорията за настройки към name под $HOME или в "My Documents\My Games" за windows. Също можете да посочите абсолютен път за директорията извън посочените. На Windows е възможно да посочите директория относителна към процеса, като използвате пътища стартиращи с ".\" or "..\". Под X11 стандартът за това е $XDG_CONFIG_HOME или $HOME/.config/wesnoth, а на други системи е пътят към данните на потребителя.
извежда името на директорията с информацията на играта и излиза.
поставя директорията за настройки към name под $HOME или в "My Documents\My Games" за windows. Също можете да посочите абсолютен път за директорията извън посочените. На Windows е възможно да посочите директория относителна към процеса, като използвате пътища стартиращи с ".\" or "..\".
извежда името на директорията с информацията на играта и излиза.
Използва username, когато се свързвате към сървър и пренебрегва други настройки.
валидира файл спрямо WML схемата.
валидира WML на дадената настройка, докато играете.
валидира WML ядрото, докато играете.
валидира файл като WML схема.
предполага, че хранилището е валидно. (опасно)
показва номера на версията и излиза.
shows the version number and nothing else, then exits.
пуска играта в прозорец.
пуска играта наново заредена с опцията --load.

Настройки за --multiplayer

Настройките специфични за страна в мрежова игра са отбелязани с number. Този код трябва да се замени с номер на страна. Обикновено е 1 или 2, но зависи от броя на възможните играчи в избраната мисия.

избира файл с настройки, за да се зареди за компютъра, който управлява тази страна.
избира нестандартен алгоритъм, който да се използва от компютъра за тази страна. Алгоритъмът се определя от етикет [ai], който може да е ядро в "data/ai/ais" или "data/ai/dev", или алгоритъм определен от добавка. Достъпните стойности включват: idle_ai и experimental_ai.
избира кой да контролира тази страна. Възможни стойности: human, ai и null.
използвайте тази настройка за да играете в посочената ера, вместо в Default. Ерата се избира по id. Ерите са описани във файла data/multiplayer/eras.cfg.
излиза щом мисията свърши, без да показва диалога за победа/загуба, който изисква от потребителят да натисне Край на мисията. Това също се използва за скриптирано тестване.
не използва настройките за карти, а стандартни стойности.
Поставя label за компютъра.
повтаря мрежова игра value пъти. Използвайте настройката с --nogui за скриптирано тестване.
определя допълнителни параметри за тази страна. Този параметър зависи от опциите използвани с --controller и --algorithm . Трябва да е полезно за хора създаващи техен собствен изкуствен интелект. (все още не е документирано)
избира мисия за игра в мрежа чрез id. Стандартната id е multiplayer_The_Freelands.
настройва фракция от текущата ера за тази страна. Фракцията се избира по id. Фракциите са описани в файла data/multiplayer.cfg .
определя броя ходове за избраната мисия. Стандартно няма ограничение за бройката.

СТАТУТ НА ИЗХОДА

Обичайният статут при изход е 0. Статут 1 (SDL, видео, шрифт и т.н.) обозначава грешка при стартирането. Статут 2 означава грешка при опциите с командната линия.
Когато пускате тестове за единици (with -u), изходният статут е различен. Статут 0 означава, че тестът е преминат, 1 означава, че е неуспешен. Статут 3 означава, че тестът е преминат, ала е извел невалиден файл за повторението. Статут 4 означава, че тестът е преминат, но повторението изкарва грешки. Последните две се явяват, само ако --noreplaycheck не е преминат.

АВТОР

Написано от Дейвид Уайт <davidnwhite@verizon.net>.
Редактирано от Нийлс Кнопър <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> и Soliton <soliton.de@gmail.com>.
Тази страница е първоначално написана от Сирил Боторс <cyril@bouthors.org>.
Посетете официалната страница: https://www.wesnoth.org/

АВТОРСКИ ПРАВА

Copyright © 2003-2024 David White <davidnwhite@verizon.net>
Това е Свободен софтуер; лицензиран е под GPL версия 2, както е публикуван от Free Software Foundation. НЯМА никаква гаранция, дори за ПРОДАВАЕМОСТ или ПРИЛАГАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

ВИЖТЕ СЪЩО

wesnothd(6)

2022 уеснот