Scroll to navigation

DIFF(1) Användarkommandon DIFF(1)

NAMN

diff - jämför filer rad för rad

SYNOPSIS

diff [FLAGGA]... FILER

BESKRIVNING

Jämför FILER rad för rad.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Skriv ut en normal diff (standard).
Rapportera endast när filer skiljer sig.
Rapportera om två filer är lika.
Skriv ANT (3 som standard) rader kopia av sammanhang.
Skriv ut ANT (3 som standard) rader med sammanslagen omgivning.
Skriv ut ett ed(1)-skript.
Skriv ut skillnader i RCS-format.
Skriv ut i två kolumner.
Skriv ut högst ANT (130 som standard) kolumner.
Skriv endast ut gemensamma raders vänstra kolumn.
Skriv inte ut gemensamma rader.
Visa vilken C-funktion varje rad finns i.
-F, --show-function-line=RU
Visa den senaste raden som matchar RU.
Använd ETIKETT istället för filnamn och tidsstämpel (kan upprepas).
Expandera tabulatorer till blanksteg i utdata.
Justera tabulatorer genom att skjuta in en tabulator.
Tabulatorstopp var N:e (8 som standard) kolumn.
Undertryck blanka eller tabulatorer före tomma utrader.
Skicka utdata till pr(1) för paginering.
Jämför underkataloger som hittas rekursivt.
Följ inte symboliska länkar.
-N, --new-file
Behandla saknade filer som tomma.
Behandla saknade förstafiler som tomma.
Bortse från skiftläge när filnamn jämförs.
Ta hänsyn till skiftläge när filnamn jämförs.
Ta inte med filer som matchar MNS.
Uteslut filer som matchar något mönster i FIL.
Börja med FIL när kataloger jämförs.
Jämför FIL1 med alla operander; FIL1 kan vara en katalog.
Jämför alla operander med FIL2; FIL2 kan vara en katalog.
Bortse från skillnader i skiftläge i filinnehåll.
-E, --ignore-tab-expansion
Ignorera ändringar på grund av tabulatorexpansion.
Ignorera alla blanktecken i slutet av raden.
Ignorera ändringar i antalet blanka.
Ignorera alla blanktecken.
Bortse från ändringar där raderna är helt blanka.
Bortse från ändringar där alla rader matchar RU.
Betrakta alla filer som text.
Tag bort avslutande vagnreturer i indata.
Skriv sammanslagen fil med skillnader inom ”#ifdef NAMN”.
Formatera GTYP-ingrupper med GFMT.
Formatera alla inrader med RFMT.
Formatera RTYP-inrader med RFMT.
Dessa formatflaggor gör det möjligt att finjustera utskriften från
diff, generaliserande -D/--ifdef.
GTYP är RTYP eller ”changed”.
GFMT (endast) kan innehålla:
%<
rader från FIL1
%>
rader från FIL2
%=
gemensamma rader i FIL1 och FIL2
%[-][BREDD][.[PREC]]{doxX}BOKSTAV
printf-lik spec. för BOKSTAV
BOKSTÄVER är enligt följande för ny grupp, gemen för gammal grupp:
första radnumret
sista radnumret
antal rader = L-F+1
F-1
L+1
%(A=B?T:E)
om A är lika med B då T annars E
RFMT (endast) kan innehålla:
%L
radinnehåll
%l
radinnehåll exklusive avslutande nyrad
%[-][BREDD][.[PREC]]{doxX}n
printf-stil spec. för inradnummer
Både GFMT och RFMT kan innehålla:
%%
%
%c'C'
det ensamma tecknet C
%c'\OOO'
tecknet med oktalkod OOO
tecknet C (övriga tecken representerar sig själva)
Arbeta hårt för att hitta en mindre mängd av ändringar.
Spara ANT rader av gemensamt prefix och suffix.
Antag stora filer och små spridda ändringar.
Färgad utdata; NÄR kan vara ”never”, ”always” eller ”auto”; bara --color betyder --color='auto'.
Färgerna att använda när --color är aktivt; PALETT är en kolonseparerad lista av terminfoförmågor.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

FILER är ”FIL1 FIL2” eller ”KAT1 KAT2” eller ”KAT FIL” eller ”FIL KAT”. Om --from-file eller --to-file är angivet finns det inga begränsningar på FILER. Om en FIL är ”-”, läs standard in. Slutsstatus är 0 om indata är lika, 1 om olika, 2 vid problem.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman och Len Tower.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till: <bug-diffutils@gnu.org>; rapportera synpunkter på översättningen till: <tp-sv@listor.tp-sv.se>.
GNU diffutils hemsida: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
Allmän hjälp med att använda GNU-program: <https://www.gnu.org/gethelp/>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

Den fullständiga dokumentationen för diff underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och diff är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info diff

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

maj 2023 diffutils 3.10