Scroll to navigation

DIFF(1) Käyttäjän sovellukset DIFF(1)

NIMI

diff - Vertaa tiedostoja rivi riviltä

YLEISKATSAUS

diff [VALITSIN]... TIEDOSTOT

KUVAUS

Vertaa TIEDOSTOja rivi riviltä.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

tulosta normaali diff (oletus)
kertoo vain, eroavatko tiedostot
ilmoita, jos kaksi tiedostoa ovat samat
tulosta MÄÄRÄ riviä (oletus 3) kopioitua kontekstia
tulosta MÄÄRÄ riviä (oletus 3) yhtenäistettyä kontekstia
tulosta ed-skripti
tulosta RCS-muotoinen diff
tulosta kahdelle palstalle
tulosta enintään MÄÄRÄ (oletus 130) merkkiä riville
tulosta vain yhteisten rivien vasen palsta
älä tulosta yhteisiä rivejä
näytä missä C-funktiossa kukin muutos on
-F, --show-function-line=SL
näytä viimeisin SL-lausekkeeseen täsmäävä rivi
käytä NIMIÖtä tiedostonimen ja aikaleiman sijaan (voidaan toistaa)
laajenna sarkaimet välilyönneiksi tulosteessa
kohdista sarkaimet lisäämällä sarkaimia
sarkaimet joka KOKO. merkin välein (oletus 8)
vaienna välilyönti tai sarkain tyhjien tulosterivien edeltä
ohjaa tuloste ”pr”-ohjelman läpi sivunumerointia varten
vertaa löytyneitä alihakemistoja rekursiivisesti
älä seuraa symbolisia linkkejä
-N, --new-file
käsittele puuttuvia tiedostoja tyhjinä
käsittele puuttuvia tiedostoja tyhjinä
älä huomioi kirjainkokoa tiedostonimiä verrattaessa
huomioi kirjankoko tiedostonimiä verrattaessa
jätä pois tiedostot, jotka täsmäävät HAHMOon
jätä pois TIEDOSTOssa lueteltuihin hahmoihin täsmäävät tiedostot
aloita TIEDOSTOlla hakemistoja verrattaessa
vertaa TIEDOSTO1:tä kaikkiin operandeihin; TIEDOSTO1 voi olla hakemisto
vertaa kaikkia operandeja TIEDOSTO2:een; TIEDOSTO2 voi olla hakemisto
älä huomioi kirjainkokoa tiedostojen sisällössä
-E, --ignore-tab-expansion
älä huomioi sarkainten laajennuksesta johtuvia eroja
älä huomioi tyhjeitä rivin lopussa
älä huomioi tyhjemerkkien määrästä johtuvia eroja
älä huomioi tyhjiä merkkejä
älä huomioi tyhjistä riveistä johtuvia eroja
älä huomioi eroavia rivejä, jotka kaikki täsmäävät säännölliseen lausekkeeseen SL
käsittele kaikki tiedostot tekstinä
poista vaununpalautus syötteen lopusta
tulosta yhdistetty tiedosto ”#ifdef NIMI” -eroin
muotoile GTYYPPIset syöteryhmät GMUOTOon
muotoile kaikki syöterivit LMUOTOon
muotoile LTYYPPI-syöterivit LMUOTOon
Näillä muotoiluvalitsimilla hienosäädetään diffin tulostetta,
yleistäen -D/--ifdef.
GTYYPPI on LTYYPPI tai ”changed”.
(vain) GMUOTO voi sisältää:
%<
rivejä TIEDOSTO1:stä
%>
rivejä TIEDOSTO2:sta
%=
TIEDOSTO1:n ja TIEDOSTO2:n yhteiset rivit
%[-][LEVEYS][.[TARKK]]{doxX}KIRJAIN
printf-tyylinen määritys KIRJAIMelle
KIRJAIMET ovat seuraavat uudelle ryhmälle; pienet kirjaimet vanhalle ryhmälle:
ensimmäinen rivinumero
viimeinen rivinumero
rivien määrä = L-F+1
F-1
L+1
%(A=B?T:E)
jos A yhtäkuin B niin T muuten E
(vain) LMUOTO voi sisältää:
%L
rivin sisältö
%l
rivin sisältö, mahdollinen jälkeinen rivinvaihto poistettuna
%[-][LEVEYS][.[TARKK]]{doxX}n
printf-tyylinen määritys rivinumerolle
Sekä GMUOTO että LMUOTO voivat sisältää:
%%
%
%c'C'
yksittäinen merkki C
%c'\OOO'
yksittäinen merkki, jonka oktaalikoodi OOO
merkki C (loput merkit vastaavat itseään)
yritä kovin löytää pienempi muutosjoukko
säilytä MÄÄRÄ riviä yhteisistä etu- ja jälkiliitteistä
olettaa tiedostojen olevan suuria ja muutosten pieniä sekä hajanaisia
väritä tuloste; MILLOIN voi olla ”never”, ”always”, tai ”auto”; pelkkä --color on sama kuin --color=auto
käytettävät värit, kun --color on käytössä; PALETTI on kaksoispiste-eroteltu luettelo terminfo-kyvyistä
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

TIEDOSTOT ovat ”TIEDOSTO1 TIEDOSTO2” tai ”HAK1 HAK2” tai ”HAK TIEDOSTO” tai ”TIEDOSTO HAK”. Jos --from-file tai --to-file on annettu, TIEDOSTO(i)lle ei ole rajoitteita. Jos TIEDOSTOa ei ole annettu, tai se on ”-”, luetaan vakiosyötettä. Paluuarvo on 0, jos syötteet ovat samoja, 1 jos erilaisia, ongelmatilanteissa 2.

TEKIJÄ

Kirjoittaneet Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman ja Len Tower.

VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN

Ilmoita ohjelmistovioista (englanniksi) osoitteeseen bug-DIFFutils@gnu.org
GNU diffutils-kotisivu: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
Yleisohjeita GNU-ohjelmistojen käyttöön: <https://www.gnu.org/gethelp/>

TEKIJÄNOIKEUDET

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

KATSO MYÖS

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

Ohjelman diff täydellinen dokumentaatio ylläpidetään Texinfo-manuaalissa. Mikäli ohjelmat info ja diff on täysin asennettu, komennon

info diff

pitäisi antaa täydellinen manuaali luettavaksi.

KÄÄNNÖS

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Tommi Vainikainen <mucus@pcuf.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Toukokuuta 2023 diffutils 3.10