Scroll to navigation

SDIFF(1) Användarkommandon SDIFF(1)

NAMN

sdiff — sida-vid-sida-sammanslagning av filskillnader

SYNOPSIS

sdiff [FLAGGA]... FIL1 FIL2

BESKRIVNING

Sammanslagning sida-vid-sida av skillnader mellan FIL1 och FIL2.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Kör interaktivt, med utdata till FIL.
Betrakta versaler och gemena som lika.
Ignorera ändringar på grund av tabulatorexpansion.
Ignorera alla blanktecken i slutet av raden.
Ignorera ändringar i antalet blanka.
Ignorera alla blanktecken.
Ignorera ändringar i form av enbart blanka rader.
Bortse från ändringar vars alla rader matchar RU.
Tag bort avslutande vagnreturer i indata.
Betrakta alla filer som text.
Skriv ut högst ANT (130 som standard) kolumner.
Skriv endast ut gemensamma raders vänstra kolumn.
Skriv inte ut gemensamma rader.
Expandera tabulatorer till blanksteg i utdata.
Tabulatorstopp var N:e (8 som standard) kolumn.
Arbeta hårt för att hitta en mindre mängd av ändringar.
Antag stora filer och små spridda ändringar.
Använd PROGRAM för att jämföra filer.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Om en FIL är ”-”, läs standard in. Slutsstatus är 0 om indata är lika, 1 om olika, 2 vid problem.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Thomas Lord.

RAPPORTERA FEL

Rapportera fel till: <bug-diffutils@gnu.org>; rapportera synpunkter på översättningen till: <tp-sv@listor.tp-sv.se>.
GNU diffutils hemsida: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
Allmän hjälp med att använda GNU-program: <https://www.gnu.org/gethelp/>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

cmp(1), diff(1), diff3(1)

Den fullständiga dokumentationen för sdiff underhålls som en Texinfo-manual. Om programmen info och sdiff är ordentligt installerade på ditt system, bör kommandot

info sdiff

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

maj 2023 diffutils 3.10