Scroll to navigation

DIFF(1) Opdrachten voor gebruikers DIFF(1)

NAAM

diff - vergelijk bestanden regel voor regel

SAMENVATTING

diff [OPTIE]... BESTANDEN

BESCHRIJVING

Bestanden regel-voor-regel vergelijken.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

een gewone diff produceren (standaard)
alleen aangeven of bestanden verschillen
vermelden of twee bestanden hetzelfde zijn
dit AANTAL regels (standaard 3) van gekopieerde context tonen
dit AANTAL regels (standaard 3) van geünificeerde context tonen
een ed-script produceren
een diff in RCS-opmaak produceren
het resultaat weergeven in twee kolommen
maximaal dit AANTAL kolommen tonen (standaard 130)
bij gelijke regels alleen de linkerkolom tonen
de gelijke regels onderdrukken
vermelden in welke C-functie elke wijziging is
-F, --show-function-line=RE
recentste regel overeenkomend met RE tonen
dit LABEL gebruiken in plaats van bestandsnaam plus tijdsstempel (mag herhaald worden)
tabs uitschrijven naar spaties in uitvoer
tabs uitlijnen door invoegen van tab aan het begin
tab-stops op elke AANTAL posities (standaard 8)
spatie of tab onderdrukken voor lege uitregels
de uitvoer door 'pr' halen om deze in pagina's in te delen
recursief elke gevonden submap vergelijken
symbolische koppelingen niet volgen
-N, --new-file
afwezige bestanden als leeg behandelen
alleen bestanden die afwezig zijn in de eerste map als leeg behandelen
verschil tussen hoofd- en kleine letters negeren bij vergelijken van bestandsnamen
onderscheid maken tussen hoofd- en kleine letters bij vergelijken van bestandsnamen
bestanden uitsluiten als ze overeenkomen met PATROON
bestanden weglaten die overeenkomen met een patroon in BESTAND
beginnen met BESTAND bij vergelijken van mappen
BESTAND1 met alle argumenten vergelijken; BESTAND1 mag een map zijn
alle argumenten met BESTAND2 vergelijken; BESTAND2 mag een map zijn
verschil tussen hoofd- en kleine letters negeren in bestandsinhoud
-E, --ignore-tab-expansion
omzettingen van tabs in spaties negeren
witruimte aan einde van regel negeren
wijzigingen in hoeveelheid witruimte negeren
alle witruimte negeren
wijzigingen waarvan alle regels leeg zijn negeren
wijzigingen waarvan alle regels overeenkomen met reguliere expressie RE negeren
alle bestanden als tekst behandelen
Enter-tekens (CR's) aan einde van regels weglaten
samengevoegd bestand tonen om verschillen in '#ifdef NAAM' te laten zien
iets dergelijks, maar dan invoergroepen van soort GSOORT opmaken met GOPMAAK
iets dergelijks, maar dan alle invoerregels opmaken met LOPMAAK
iets dergelijks, maar dan invoerregels van "" soort LSOORT opmaken met LOPMAAK
Deze opmaakopties bieden een fijnafregeling van de uitvoer aan
een generalisatie van de optie -D/--ifdef.
GSOORT is LSOORT of 'changed' (gewijzigd).
GOPMAAK mag bevatten:
%<
regels van BESTAND1
%>
regels van BESTAND2
%=
regels overeenkomend in BESTAND1 en BESTAND2
%[-][BREEDTE][.[PREC]]{doxX}LETTER
printf-stijl specificatie voor LETTER
LETTERs zijn als volgt voor nieuwe groep, kleine letter voor oude groep:
eerste regelnummer
laatste regelnummer
het aantal regels (L-F+1)
F-1
L+1
%(A=B?Z:V)
als A gelijk is aan B, dan Z anders V
LOPMAAK mag bevatten:
%L
inhoud van regel
%l
inhoud van regel, behalve eventuele witregel aan einde
%[-][BREEDTE][.[PREC]]{doxX}n
specificatie in printf-stijl voor invoerregelnummer
GOPMAAK en LOPMAAK mogen bevatten:
%%
%
%c'C'
het enkele teken C
%c'\OOO'
het teken met octaalcode OOO
het teken C (andere tekens representeren zichzelf)
moeite doen om een kleinere verzameling wijzigingen te vinden
dit AANTAL regels met identieke kop en staart bij vergelijkingsproces meenemen
aannemen dat bestanden groot zijn met veel verspreide kleine wijzigingen
de uitvoer kleuren; WANNEER is 'always' (altijd), 'never' (nooit), of 'auto'; standaard --color betekent --color='auto'
te gebruiken kleuren bij --color; PALET is een lijst van terminfo-capabilities gescheiden door dubbelepunten
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

BESTANDEN is 'BESTAND1 BESTAND2' of 'MAP1 MAP2' of 'MAP BESTAND...' of 'BESTAND... MAP'. Als --from-file of --to-file gegeven is, mag BESTANDEN van alles zijn. Als een BESTAND '-' is, wordt er van standaardinvoer gelezen.

AUTEUR

Geschreven door Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman en Len Tower.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Rapporteer gebreken in het programma aan bug-diffutils@gnu.org; meld fouten in de vertaling aan <vertaling@vrijschrift.org>.
Webpagina van GNU diffutils: <http://www.gnu.org/software/diffutils/>
Algemene hulp bij gebruik van GNU-software: <https://www.gnu.org/gethelp/>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

De volledige documentatie voor diff wordt bijgehouden als een Texinfo-handleiding. Als de programma´s info en diff correct op uw systeem zijn geïnstalleerd, geeft de opdracht

info diff

toegang tot de volledige handleiding.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Mei 2023 diffutils 3.10