Scroll to navigation

DIFF(1) Brukerkommandoer DIFF(1)

NAVN

diff - sammenlikn FILER linje for linje

OVERSIKT

diff [VALG]... FILER

BESKRIVELSE

Sammenlikn FILER linje for linje.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Skriv ut en normal diff (dette er standard).
Bare rapporter når filer er ulike.
Rapporter når to filer er like.
Skriv ut valgt ANTall linjer med kopiert kontekst (standard: 3).
Skriv ut valgt ANTall linjer med sammenslått kontekst (standard: 3).
Skriv ut et ed(1)-skript.
Skriv ut diff i RCS-format.
Skriv ut i to kolonner.
Ikke skriv ut flere enn valgt ANTALL kolonner (standard: 130).
Bare skriv ut venstre kolonne med felles linjer.
Ikke skriv ut felles linjer.
Vis hvilken C-funksjon hver endring ligger i.
-F, --show-function-line=RE
Vis nyeste linje som samsvarer med RE.
Bruk valgt ETIKETT i stedet for filnavn og tidsstempel (dette kan gjentas)
Utvid tabulatorer til mellomrom i utdata.
Still opp tabulatorer på rekke ved å legge til en ekstra tab foran.
Tabulatorer stopper for hvert valgte utskriftskolonne-NUMMER (standard: 8).
Ikke skriv ut mellomrom eller tabulator før tomme linjer.
Del utdata i sider via pr(1).
Sammenlikn evt. undermapper rekursivt.
Ikke følg symbolske lenker.
-N, --new-file
Behandle fraværende filer som tomme.
Behandle fraværende førstefil som tom.
Skill mellom store og små bokstaver ved sammenlikning av filnavn.
Skill mellom store og små bokstaver ved sammenlikning av filnavn.
Utelat filer som samsvarer med valgt MØNSTER.
Utelat filer som samsvarer med mønster(e) i valgt FIL.
Begynn med valgt FIL ved sammenlikning av mapper.
Sammenlikn FIL1 med alle operand-er (FIL1 kan være en mappe).
Sammenlikn alle operand-er med FIL2 (FIL2 kan være en mappe).
Ikke skill mellom små og store bokstaver i fil-innhold.
-E, --ignore-tab-expansion
Ikke regn tabulator-forskjeller som endringer.
Ignorer blanktegn i slutten av linjer.
Ikke regn ulikt antall blanktegn som endringer.
Ignorer alle blanktegn.
Ignorer endringer når alle linjer er tomme.
Ignorer endringer når alle linjer samsvarer med RE.
Behandle filer som tekst.
Fjern etterfølgende linjeskift-tegn fra inndata.
Skriv ut sammenslått fil med ulikheter i «#ifdef NAVN».
Formater GTYPE-inndatagrupper med GFMT.
Formater inndatalinjer med LFMT.
Formater LTYPE-inndatalinjer med LFMT.
Disse formatvalgene gjør det mulig å detaljstyre utdata
fra diff, og generaliserer -D/--ifdef.
GTYPE er enten LTYPE eller «changed».
GFMT (alene) kan inneholde følgende:
%<
linjer fra FIL1
%>
linjer fra FIL2
%=
linjer som finnes i både FIL1 og FIL2
%[-][BREDDE][.[PREC]]{doxX}BOKST
spesifikasjon av BOKSTav i printf-stil
BOKSTaver kan være som følger for ny gruppe (bruk små bokstaver for gammel gruppe):
første linjenummer
siste linjenummer
antall linjer = L-F+1
F-1
L+1
%(A=B?T:E)
hvis A er lik B, så T eller E
LFMT (alene) kan inneholde følgende:
%L
linjeinnhold
%l
linjeinnhold, unntatt evt. etterfølgende linjeskift
%[-][BREDDE][.[PREC]]{doxX}n
spesifikasjon av inndata-linjenummer i printf-stil
Både GFMT og LFMT kan inneholde følgende:
%%
%
%c'C'
enkelttegnet C
%c'\OOO'
tegnet med oktalkode OOO
tegnet C (andre tegn representerer seg selv)
Prøv hardt å finne en mindre rekke endringer.
Behold valgt ANTALL linjer av felles pre- og suffiks.
Forvent store filer og små, spredte endringer.
Fargelegg utdata. NÅR er «never» (aldri), «always» eller «auto»; kun --color betyr --color=«auto».
Farger som skal brukes når --color er valgt. PALETT er en kolon-delt liste over terminfo(5)-muligheter.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

FILER er «FIL1 FIL2», «MAPPE1 MAPPE2», «MAPPE FIL» eller «FIL MAPPE». Programmet bruker ingen restriksjoner på FIL(er) hvis --from-file eller --to-file er valgt. Programmet leser fra standard inndata hvis FIL er «-». Avsluttende status er 0 hvis inndata er like, 1 hvis ulike og 2 hvis det oppstår problemer.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman og Len Tower.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter programfeil til: <bug-diffutils@gnu.org>; rapporter oversettelsesfeil til: <l10n-no@lister.huftis.org>.
Nettside for GNU diffutils: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
Generell hjelp til bruk av GNU-programvare: <https://www.gnu.org/gethelp/>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

Den fullstendige dokumentasjonen for diff opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og diff programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info diff

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

May 2023 diffutils 3.10