Scroll to navigation

fgetwc(3) Library Functions Manual fgetwc(3)

NUME

fgetwc, getwc - citește un caracter lat dintr-un flux FILE

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

SINOPSIS

#include <stdio.h>
#include <wchar.h>
wint_t fgetwc(FILE *flux);
wint_t getwc(FILE *flux);

DESCRIERE

Funcția fgetwc() este echivalentul în caractere late al funcției fgetc(3). Aceasta citește un caracter lat din flux și îl returnează. În cazul în care se ajunge la sfârșitul fluxului sau dacă ferror(flux) devine adevărat, funcția returnează WEOF. În cazul în care apare o eroare de conversie a caracterelor late, configurează errno la EILSEQ și returnează WEOF.

Funcția sau macro getwc() funcționează în mod identic cu fgetwc(). Poate fi implementată ca macro și își poate evalua argumentul de mai multe ori. Nu există niciun motiv pentru a o utiliza vreodată.

Pentru varianta corespondentă fără blocare, a se vedea unlocked_stdio(3).

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes, fgetwc() returnează următorul caracter lat din flux. În caz contrar, se returnează WEOF, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

ERORI-IEȘIRE

În afară de cele obișnuite, mai există

Datele obținute din fluxul de intrare nu formează un caracter valid.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
fgetwc(), getwc() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C99.

NOTE

Comportamentul lui fgetwc() depinde de categoria LC_CTYPE din configurația regională curentă.

În absența unor informații suplimentare transmise la apelul fopen(3), este rezonabil să ne așteptăm ca fgetwc() să citească efectiv o secvență de mai mulți octeți din flux și apoi să o convertească într-un caracter lat.

CONSULTAȚI ȘI

fgetws(3), fputwc(3), ungetwc(3), unlocked_stdio(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)