Scroll to navigation

unlocked_stdio(3) Library Functions Manual unlocked_stdio(3)

NUME

getc_unlocked, getchar_unlocked, putc_unlocked, putchar_unlocked - funcții stdio care nu blochează

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <stdio.h>
int getc_unlocked(FILE *stream);
int getchar_unlocked(void);
int putc_unlocked(int c, FILE *stream);
int putchar_unlocked(int c);
void clearerr_unlocked(FILE *stream);
int feof_unlocked(FILE *stream);
int ferror_unlocked(FILE *stream);
int fileno_unlocked(FILE *stream);
int fflush_unlocked(FILE *_Nullable stream);
int fgetc_unlocked(FILE *stream);
int fputc_unlocked(int c, FILE *stream);
size_t fread_unlocked(void ptr[restrict .size * .n],
           size_t size, size_t n,
           FILE *restrict stream);
size_t fwrite_unlocked(const void ptr[restrict .size * .n],
           size_t size, size_t n,
           FILE *restrict stream);
char *fgets_unlocked(char s[restrict .n], int n, FILE *restrict stream);
int fputs_unlocked(const char *restrict s, FILE *restrict stream);
#include <wchar.h>
wint_t getwc_unlocked(FILE *stream);
wint_t getwchar_unlocked(void);
wint_t fgetwc_unlocked(FILE *stream);
wint_t fputwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
wint_t putwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream);
wint_t putwchar_unlocked(wchar_t wc);
wchar_t *fgetws_unlocked(wchar_t ws[restrict .n], int n,
           FILE *restrict stream);
int fputws_unlocked(const wchar_t *restrict ws,
           FILE *restrict stream);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked(), putchar_unlocked():


/* glibc >= 2.24: */ _POSIX_C_SOURCE >= 199309L
|| /* glibc <= 2.23: */ _POSIX_C_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

clearerr_unlocked(), feof_unlocked(), ferror_unlocked(), fileno_unlocked(), fflush_unlocked(), fgetc_unlocked(), fputc_unlocked(), fread_unlocked(), fwrite_unlocked():


/* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

fgets_unlocked(), fputs_unlocked(), getwc_unlocked(), getwchar_unlocked(), fgetwc_unlocked(), fputwc_unlocked(), putwchar_unlocked(), fgetws_unlocked(), fputws_unlocked():


_GNU_SOURCE

DESCRIERE

Fiecare dintre aceste funcții are același comportament ca și omologul său fără sufixul „_unlocked”, cu excepția faptului că nu utilizează blocarea (nu stabilesc ele însele blocaje și nu testează prezența unor blocaje stabilite de altele) și, prin urmare, sunt nesigure pentru fire. A se vedea flockfile(3).

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
getc_unlocked(), putc_unlocked(), clearerr_unlocked(), fflush_unlocked(), fgetc_unlocked(), fputc_unlocked(), fread_unlocked(), fwrite_unlocked(), fgets_unlocked(), fputs_unlocked(), getwc_unlocked(), fgetwc_unlocked(), fputwc_unlocked(), putwc_unlocked(), fgetws_unlocked(), fputws_unlocked() Siguranța firelor MT-Safe race:stream
getchar_unlocked(), getwchar_unlocked() Siguranța firelor MT-Unsafe race:stdin
putchar_unlocked(), putwchar_unlocked() Siguranța firelor MT-Unsafe race:stdout
feof_unlocked(), ferror_unlocked(), fileno_unlocked() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

POSIX.1-2008.
Niciunul.

ISTORIC

POSIX.1-2001.

CONSULTAȚI ȘI

flockfile(3), stdio(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

30 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01