Scroll to navigation

fgetc(3) Library Functions Manual fgetc(3)

NUME

fgetc, fgets, getc, getchar, ungetc - introduc caractere și șiruri de caractere

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <stdio.h>
int fgetc(FILE *stream);
int getc(FILE *stream);
int getchar(void);
char *fgets(char s[restrict .size], int size, FILE *restrict stream);
int ungetc(int c, FILE *stream);

DESCRIERE

fgetc() citește următorul caracter din stream și îl returnează sub forma unui unsigned char transformat într-un int, sau EOF la sfârșitul fișierului sau eroare.

getc() este echivalent cu fgetc(), cu excepția faptului că poate fi implementat ca o macro care evaluează stream de mai multe ori.

getchar() este echivalentă cu getc(stdin).

fgets() citește cel mult un caracter mai mic decât size din stream și le stochează în memoria tampon indicată de s. Citirea se oprește după un EOF sau o linie nouă. În cazul în care se citește o linie nouă, aceasta este stocată în memoria tampon. După ultimul caracter din memoria tampon se stochează un octet nul de terminare ('\0').

ungetc() repune caracterul c în stream, transformat în unsigned char, unde este disponibil pentru operațiile de citire ulterioare. Caracterele repuse la loc vor fi returnate în ordine inversă; este garantată o singură repunere la loc.

Apelurile către funcțiile descrise aici pot fi amestecate între ele și cu apelurile către alte funcții de intrare din biblioteca stdio pentru același flux de intrare.

Pentru varianta corespondentă fără blocare, a se vedea unlocked_stdio(3).

VALOAREA RETURNATĂ

fgetc(), getc() și getchar() returnează caracterul citit ca un unsigned char transformat într-un int sau EOF la sfârșitul fișierului sau în caz de eroare.

fgets() returnează s în caz de succes și NULL în caz de eroare sau atunci când sfârșitul fișierului apare în timp ce nu a fost citit niciun caracter.

ungetc() returnează c în caz de succes sau EOF în caz de eroare.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
fgetc(), fgets(), getc(), getchar(), ungetc() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C89.

NOTE

Nu este recomandabil să se amestece apelurile către funcțiile de intrare din biblioteca stdio cu apelurile de nivel inferior către read(2) pentru descriptorul de fișier asociat cu fluxul de intrare; rezultatele vor fi nedefinite și, foarte probabil, nu vor fi cele dorite.

CONSULTAȚI ȘI

read(2), write(2), ferror(3), fgetwc(3), fgetws(3), fopen(3), fread(3), fseek(3), getline(3), gets(3), getwchar(3), puts(3), scanf(3), ungetwc(3), unlocked_stdio(3), feature_test_macros(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01