Scroll to navigation

fgetws(3) Library Functions Manual fgetws(3)

NUME

fgetws - citește un șir de caractere late dintr-un flux FILE

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

SINOPSIS

#include <wchar.h>
wchar_t *fgetws(wchar_t ws[restrict .n], int n, FILE *restrict flux);

DESCRIERE

Funcția fgetws() este echivalentul în caractere late al funcției fgets(3). Aceasta citește un șir de cel mult n-1 caractere late în matricea de caractere late indicată de ws și adaugă un caracter lat null de terminare (L'\0'). Se oprește citirea caracterelor late după ce a întâlnit și stocat un caracter lat de tip linie nouă. De asemenea, se oprește atunci când este atins sfârșitul fluxului.

Programatorul trebuie să se asigure că există spațiu pentru cel puțin n caractere late la ws.

Pentru varianta corespondentă fără blocare, a se vedea unlocked_stdio(3).

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția fgetws(), dacă are succes, returnează ws. În cazul în care sfârșitul fluxului a fost deja atins sau dacă s-a produs o eroare, aceasta returnează NULL.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
fgetws() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C99.

NOTE

Comportamentul lui fgetws() depinde de categoria LC_CTYPE din configurația regională curentă.

În absența unor informații suplimentare transmise la apelul fopen(3), este rezonabil să ne așteptăm ca fgetws() să citească de fapt un șir de mai mulți octeți din flux și apoi să îl convertească într-un șir de caractere late.

Această funcție nu este fiabilă, deoarece nu permite tratarea corectă a caracterelor de lățime nulă care pot fi prezente în datele de intrare.

CONSULTAȚI ȘI

fgetwc(3), unlocked_stdio(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)