Scroll to navigation

getwchar(3) Library Functions Manual getwchar(3)

NUME

getwchar - citește un caracter lat de la intrarea standard

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <wchar.h>
wint_t getwchar(void);

DESCRIERE

Funcția getwchar() este echivalentul în caractere late al funcției getchar(3). Aceasta citește un caracter lat de la intrarea standard stdin și îl returnează. În cazul în care se ajunge la sfârșitul fluxului sau dacă ferror(stdin) devine adevărat, funcția returnează WEOF. În cazul în care apare o eroare de conversie a caracterelor late, stabilește errno la EILSEQ și returnează WEOF.

Pentru varianta corespondentă fără blocare, a se vedea unlocked_stdio(3).

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția getwchar() returnează următorul caracter lat de la intrarea standard, sau WEOF.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
getwchar() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

C99, POSIX.1-2001.

NOTE

Comportamentul lui getwchar() depinde de categoria LC_CTYPE din configurația regională curentă.

Este rezonabil să ne așteptăm ca getwchar() să citească de fapt o secvență de mai mulți octeți de la intrarea standard și apoi să o convertească într-un caracter lat.

CONSULTAȚI ȘI

fgetwc(3), unlocked_stdio(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01