Scroll to navigation

exp(3) Library Functions Manual exp(3)

NUME

exp, expf, expl - funcție exponențială în baza e

BIBLIOTECA

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

REZUMAT

#include <math.h>
double exp(double x);
float expf(float x);
long double expl(long double x);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

expf(), expl():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

DESCRIERE

Aceste funcții returnează valoarea lui e (baza logaritmilor naturali) ridicată la puterea lui x.

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de succes, aceste funcții returnează valoarea exponențială a lui x.

Dacă x nu este un număr („Not a Number”: NaN), se returnează un NaN.

Dacă x este infinit pozitiv, se returnează infinit pozitiv.

Dacă x este infinit negativ, se returnează +0.

În cazul în care rezultatul nu este suficient de mare (sublimită), apare o eroare de interval și se returnează zero.

În cazul în care rezultatul este depășit, apare o eroare de interval, iar funcțiile returnează +HUGE_VAL, +HUGE_VALF sau +HUGE_VALL, respectiv +HUGE_VALL.

ERORI-IEȘIRE

Consultați math_error(7) pentru informații despre cum să determinați dacă a apărut o eroare la apelarea acestor funcții.

Pot apărea următoarele erori:

errno este configurată la ERANGE. Se generează o excepție de depășire în virgulă mobilă (FE_OVERFLOW).
errno este configurată la ERANGE. Se generează o excepție de sub-limită în virgulă mobilă (FE_UNDERFLOW).

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
exp(), expf(), expl() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

C99, POSIX.1-2001.

Varianta care returnează double este, de asemenea, conformă cu SVr4, 4.3BSD, C89.

CONSULTAȚI ȘI

cbrt(3), cexp(3), exp10(3), exp2(3), expm1(3), sqrt(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01