Scroll to navigation

DIFF3(1) Brukerkommandoer DIFF3(1)

NAVN

diff3 - sammenlikn tre filer, linje for linje

OVERSIKT

diff3 [VALG]... FIL GAMMELFIL NYFIL

BESKRIVELSE

Sammenlikn tre filer, linje for linje.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Skriv ut alle endringer, med konflikter i parentes.
Skriv ut ed(1)-skript med endringer mellom GAMMELFIL og NYFIL til FIL.
Likner -e, men viser konflikter i parentes.
-3, --easy-only
Likner -e, men tar ikke med endringer som overlapper hverandre.
Likner -e, men tar bare med endringer som overlapper hverandre.
Likner -x, men viser også konflikter i parentes.
Legg til kommandoene «w» og «q» i ed-skript.
Skriv ut sammenslått fil ihht. -A, med mindre noe annet er valgt.
Behandle filer som tekst.
Fjern etterfølgende linjeskift-tegn fra inndata.
Still opp tabulatorer på rekke ved å legge til en ekstra tab foran.
Bruk valgt PROGRAM til å sammenlikne filer.
Bruk valgt ETIKETT i stedet for filnavn (dette kan gjentas opptil tre ganger).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Standard utskriftsformat er en nogen lunde menneskevennlig visning av endringene.

Valgene -e, -E, -x og -X (samt tilsv. lange valgnavn) fører til utskrift av ed(1)-skript i stedet for standardformatet.

Valget -m (--merge) lar diff3 utføre sammenslåing internt og skrive ut sammenslått fil. Dette er sikrere for behandling av uvanlig inndata enn å bruke ed(1).

Programmet leser fra standard inndata hvis FIL er «-». Avsluttende status er 0 hvis alt er i orden, 1 ved konflikter og 2 ved problemer.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Randy Smith.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter programfeil til: <bug-diffutils@gnu.org>; rapporter oversettelsesfeil til: <l10n-no@lister.huftis.org>.
Nettside for GNU diffutils: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
Generell hjelp til bruk av GNU-programvare: <https://www.gnu.org/gethelp/>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

cmp(1), diff(1), sdiff(1)

Den fullstendige dokumentasjonen for diff3 opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og diff3 programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info diff3

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

May 2023 diffutils 3.10