Scroll to navigation

CAT(1) Brukerkommandoer CAT(1)

NAVN

cat - concatenate files and print on the standard output

OVERSIKT

cat [VALG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Slå sammen valgt(e) FIL(er) til standardutdata.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Tilsvarer -vET.
Nummerer linjer som ikke er tomme (overstyrer -n).
Tilsvarer -vE.
Vis $ på slutten av hver linje.
Nummerer alle linjer.
Ikke skriv ut flere tomme linjer på rad.
Tilsvarer -vT.
Vis tabulatortegn som ^I.
(ignorert)
Bruk ^ og M-notasjon, unntatt for LFD og TAB.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

EKSEMPLER

cat f - g
Skriv innholdet av f, deretter standard input, og til slutt innholdet av g.
Kopier standard inndata til standardutdata.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Torbjorn Granlund og Richard M. Stallman.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

tac(1)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cat>
eller lokalt: info '(coreutils) cat invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2024 GNU coreutils 9.5