Scroll to navigation

CAT(1) Polecenia użytkownika CAT(1)

NAZWA

cat - łączy pliki i wypisuje je na standardowe wyjście

SKŁADNIA

cat [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Łączy PLIK(I) na standardowe wyjście.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

równoważne -vET
numeruje niepuste linie wyjścia, nadpisując -n
równoważne -vE
wyświetla $ na końcu każdego wiersza
numeruje wszystkie wiersze wyjścia
zastępuje powielone puste wiersze jednym
równoważne -vT
wyświetla znaki tabulacji jako ^I
(ignorowane)
używa notacji ^ i M-, z wyjątkiem LFD i TAB
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PRZYKŁADY

cat f - g
Wyświetla zawartość: pliku "f", następnie standardowego wyjścia, na końcu pliku "g".
Kopiuje standardowe wejście na standardowe wyjście.

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda i Richarda M. Stallmana.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

tac(1)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cat>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) cat invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4