Scroll to navigation

CAT(1) Кориснички команди CAT(1)

ИМЕ

cat - спојувај фајлови и отпечатете ги на стандардниот излез

СИНОПСИС

cat [ОПЦИЈА]... [ФАЈЛ]...

ОПИС

Спој ФАЈЛ(ови) до стандарниот излез.

Без ФАЈЛ, или кога ФАЈЛ е -, читај од стандарниот влез.

equivalent to -vET
номерирање на непразните редови на излезот, надминува -n
equivalent to -vE
прикажи $ на крајот на секоја линија
номерирање на излезните линии
потиснување на повторени празни излезни линии
equivalent to -vT
прикажи ТАБ карактери како ^I
(се игнорира)
користи ^ i M- нотација, освен за LFD i ТАБ
прикажи ја оваа помош и излези
прикажи информации за верзија и излези

ПРИМЕРИ

cat f - g
Излез на содржината на f, потоа стандарден влез, потоа содржината на g.
Копирај стандарден влез на стандарден излез.

АВТОР

Напишано од Torbjorn Granlund и Richard M. Stallman.

РЕПОРТИРАЊЕ НА ГРЕШКИ

Онлајн помош за GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Репортирање на грешки и проблеми со преводот на <https://translationproject.org/team/mk.html>

АВТОРСКИ ПРАВА

Авторски права © 2024 Free Software Foundation, Inc. Лиценца GPLv3+: GNU GPL верзија 3 или покасно <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Ова е слободен софтвер: вие сте слободни да го промените или да го дистрибуирате. Нема НИКАКВА ГАРАНЦИЈА, до степен дозволен од закон.

ВИДЕТЕ ИСТО

tac(1)

Цела документација <https://www.gnu.org/software/coreutils/cat>
или достапна покално преку: info '(coreutils) cat invocation'

ПРЕВОД

Македонскиот превод на оваа рачна страница е создаден од Kristijan Velkovski <me@krisfremen.com>

Овој превод е слободна документација; ве молиме да погледнете во GNU Генералната Јавна Лиценца верзија 3(GPLv3) или покасно за условите на копирање и дистрибуција. Нема ЛЕГАЛНА ОДГОВОРНОСТ.

Ако најдете грешка во преводот на овој прирачник, ве молиме пишете на Kris Fremen.

Април 2024 GNU coreutils 9.5