Scroll to navigation

TAC(1) Brukerkommandoer TAC(1)

NAVN

tac - concatenate and print files in reverse

OVERSIKT

tac [VALG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Skriv hver FIL til standardutdata, og begynn med siste linje.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Legg til skilletegnet foran, i stedet for bak.
Tolk skilletegnet som et regulært uttrykk.
Bruk valgt STRENG - i stedet for linjeskift - som skilletegn.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Jay Lepreau og David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

cat(1), rev(1)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tac>
eller lokalt: info '(coreutils) tac invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4