Scroll to navigation

guestfs-recipes(1) Virtualization Support guestfs-recipes(1)

НАЗВА

guestfs-recipes — рецепти для libguestfs, guestfish та інструментів віртуалізації

ОПИС

На цій сторінці містяться рецепти і посилання на сторінки із описом дій, які можна виконати за допомогою libguestfs, guestfish(1) та інших засобів віртуалізації.

Доступ до віддаленого образу диска за допомогою guestfish

Якщо образ диска зберігається на віддаленому сервері, доступ до якого здійснюється за допомогою SSH, HTTP, FTP, NBD, iSCSI або подібного протоколу, ви можете відкрити його безпосередньо. Приклади наведено у розділі "ДОДАВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО СХОВИЩА" in guestfish(1). Цю можливість реалізовано у libguestfs ≥ 1.22 та qemu ≥ 1.5.

Аудит віртуальної машини щодо файлів із setuid

See: "EXAMPLES" in virt-ls(1).

Аудит віртуальної машини щодо вразливостей і проблем захисту

Див. https://rwmj.wordpress.com/2013/05/16/scanning-offline-guests-using-openscap-and-guestmount/#content

Зміна зображення тла у віртуальній машині Windows XP

За наведеними нижче посиланнями можна знайти опис використання guestfish(1) для зміни зображення тла для користувача віртуальної машини Windows XP. На жаль, у різних версіях Windows методика досягнення аналогічного результату є різною.

https://lists.fedoraproject.org/pipermail/virt/2011-May/002655.html https://lists.fedoraproject.org/pipermail/virt/2011-May/002658.html

Створення контрольної суми файла або пристрою всередині образу диска

Щоб створити контрольну суму усього пристрою, розділу, логічного тому всередині образу диска, скористайтеся командою:

 guestfish --ro -a диск.img run : checksum-device md5 /dev/sda1

Замініть "md5" на тип потрібної вам контрольної суми. Список підтримуваних типів можна знайти у розділі "guestfs_checksum_device" in guestfs(3).

/dev/sda1 означає «перший розділ». Ви можете скористатися /dev/sda, щоб обчислити контрольну суму всього образу диска, або вказати назву логічного тому або пристрою RAID.

Створення контрольної суми для окремого файла:

 guestfish --ro -a диск.img -i checksum sha256 /etc/passwd

або для гостьової системи Windows:

 guestfish --ro -a диск.img -i \
  checksum sha256 'win:\windows\system32\config\SOFTWARE'

Клонування віртуальної машини

Скористайтеся комбінацією інструментів, подібних до cp(1), dd(1), та інструментами віртуалізації, зокрема virt-sysprep(1), virt-sparsify(1) та virt-resize(1).

Докладніший опис у розділі "КОПІЮВАННЯ І КЛОНУВАННЯ" in virt-sysprep(1).

Перетворення CD-ROM / DVD / ISO на архів tar

Ця команда перетворює cd.iso на cd.tar.gz:

 guestfish --ro -a cd.iso -m /dev/sda tgz-out / cd.tar.gz

Щоб експортувати підкаталог, наприклад /files, віддайте таку команду:

 guestfish --ro -a cd.iso -m /dev/sda tgz-out /files cd.tar.gz

Перетворення з одного формату або однієї файлової системи у інший формат

Якщо у вас є диск із даними у одному форматі, файловій системі, на розділі або під керуванням засобу керування томами, за допомогою цієї методики ви можете перетворити ці дані у інший формат.

У цьому прикладі ми розпочнемо з диска, на якому є один розділ із однією файловою системою. Ми створимо інший диск, який міститиме ті самі файли, але у файловій системі ext3, вбудованій у логічний том на диску у розрідженому простому (raw) форматі.

Спочатку створіть форматований, але порожній диск призначення:

 truncate -s 10G target.img
 virt-format -a target.img --partition=mbr --lvm --filesystem=ext3

Тепер, з'єднаємо канали обробки двох екземплярів guestfish разом для передавання старих даних на новий диск:

 guestfish --ro -a source.img -m /dev/sda1 -- tar-out / - | \
 guestfish --rw -a target.img -m /dev/VG/LV -- tar-in - /

Для навігації створеним остаточним образом диска скористайтеся такою командою:

 guestfish --ro -a target.img -m /dev/VG/LV
 ><fs> ll /

Ця методика доволі потужна і надає вам змогу, наприклад, поділити початкові каталоги між файловими системами призначення.

Зауважте, що це не працюватиме (принаймні безпосередньо) для завантажувальних дисків віртуальних машин, оскільки не копіюється завантажувач.

Перетворення DVD Windows на придатний до завантаження диск USB

http://rwmj.wordpress.com/2013/05/09/tip-convert-a-windows-dvd-iso-to-a-bootable-usb-key-using-guestfish/#content

Перетворення образу без розділів у стилі Xen на образ диска із розділами

У образах дисків Xen часто немає розділів. Це означає, що файлова система розпочинається безпосередньо на початку диска, без таблиці розділів. Ви, фактично, можете користуватися такими образами безпосередньо у KVM (якщо гостьовою системою не є Windows), але декому подобається перетворювати такі образи у образи дисків зі звичайним розподілом на розділи. Такий розподіл є обов'язковим для гостьових систем Windows. Ось як скористатися guestfish для виконання цього завдання:

 guestfish
 ><fs> add-ro input.img
 ><fs> sparse output.img 10G   # скоригувати розмір результату
 ><fs> run
 # Створити таблицю розділів на диску-результаті:
 ><fs> part-init /dev/sdb mbr
 ><fs> part-add /dev/sdb p 2048 -2048
 # Скопіювати дані на розділ призначення:
 ><fs> copy-device-to-device /dev/sda /dev/sdb1 sparse:true
 # Додатково змінити розмір файлової системи призначення.
 # Скористайтеся ntfsresize для гостьових систем Windows:
 ><fs> resize2fs /dev/sdb1

Такий образ диска не можна буде безпосередньо завантажити. Ймовірно, для його завантаження вам доведеться використовувати зовнішнє ядро та initramfs (див. нижче). Ви також можете скористатися командами guestfish "syslinux" та "extlinux" для встановлення завантажувача SYSLINUX.

Створення порожніх образів дисків

Програма virt-format(1) може робити це безпосередньо.

Скористайтеся virt-make-fs(1) для створення образу диска з даними. Ця програма здатна також створювати деякі стандартні образи дисків, зокрема віртуальні пристрої для читання дискет (VFD).

Ви також можете скористатися параметром -N guestfish(1) для створення порожніх образів дисків. Корисні настанови, наведені нижче, допоможуть вам скористатися доступними варіантами.

https://rwmj.wordpress.com/2010/09/08/new-guestfish-n-options-in-1-5-9/#content

virt-builder(1) може створювати мінімальні гостьові системи.

Вилучення файлів (або інші прості дії з файлами)

Скористайтеся guestfish. Вилучення файла:

 guestfish -a диск.img -i rm /файл/який/слід/вилучити

Торкнутися файла (оновити його часову позначку або створити його):

 guestfish -a диск.img -i touch /файл/позначку/якого/слід/оновити

Отримання статистичних даних щодо файла. Оскільки для цієї дії потрібне лише читання, можна зробити її безпечнішою, додавши параметр --ro.

 guestfish --ro -a диск.img -i stat /файл/який/слід/обробити

Таких команд десятки. Див. guestfish(1) або дані, виведені командою "guestfish -h"

Порівняти дві гостьові системи; порівняти знімок із поточною версією

Починаючи з libguestfs ≥ 1.26, можна скористатися virt-diff(1) для пошуку відмінностей між двома гостьовими системами (наприклад, якщо ці системи у початковому стані були клонами тієї самої системи) або між двома знімками однієї гостьової системи. У ранніх версіях libguestfs для цього використовувалася програма virt-ls(1).

Вимикання служби systemd

Наведена нижче команда є еквівалентом "systemctl mask ...". Щоб вимкнути службу "cloud-init" так, щоб вона не запускалася під час наступного завантаження, віддайте таку команду:

 guestfish -a disk.img -i \
   ln-sf /dev/null /etc/systemd/system/cloud-init.service

Щоб вимкнути tmp-on-tmpfs:

 guestfish -a disk.img -i \
   ln-sf /dev/null /etc/systemd/system/tmp.mount

Однією з проблем наведених вище команд є те, що ви не отримаєте ніякого відгуку від системи, якщо назву служби, яку ви хочете замаскувати, вказано неправильно. Але ви можете скористатися virt-ls(1) для отримання списку доступних служб systemd, ось так:

 virt-ls -a /tmp/fedora-19.img -R /lib/systemd/system

Літери дисків у FUSE

Якщо ви маєте справу із гостьовою системою Windows і хочете відкрити її літерні диски як точки монтування FUSE (/C/..., /D/... тощо), замість guestmount(1) скористайтеся таким скриптом мовою Perl:

 #!/usr/bin/perl -w
 use strict;
 use Sys::Guestfs;
 $| = 1;
 die "usage: $0 mountpoint disk.img" if @ARGV < 2;
 my $mp = shift @ARGV;
 my $g = new Sys::Guestfs;
 $g->add_drive_opts ($_) foreach @ARGV;
 $g->launch;
 my @roots = $g->inspect_os;
 die "$0: no operating system found" if @roots != 1;
 my $root = $roots[0];
 die "$0: not Windows" if $g->inspect_get_type ($root) ne "windows";
 my %map = $g->inspect_get_drive_mappings ($root);
 foreach (keys %map) {
   $g->mkmountpoint ("/$_");
   eval { $g->mount ($map{$_}, "/$_") };
   warn "$@ (ignored)\n" if $@;
 }
 $g->mount_local ($mp);
 print "filesystem ready on $mp\n";
 $g->mount_local_run;
 $g->shutdown;

Ви можете скористатися скриптом ось так:

 $ mkdir /tmp/mnt
 $ ./drive-letters.pl /tmp/mnt windows7.img
 filesystem ready on /tmp/mnt

У іншому вікні:

 $ cd /tmp/mnt
 $ ls
 C D
 $ cd C
 $ ls
 Documents and Settings
 PerfLogs
 ProgramData
 Program Files
 [etc]
 $ cd ../..
 $ guestunmount /tmp/mnt

Створення дампів вмісту простої файлової системи у образі диска або ВМ

Ви можете скористатися командою "download" guestfish(1) для видобування вмісту простої файлової системи з будь-якої файлової системи на образі диску або у віртуальній машині (навіть зашифрованої або захованої у логічному томі або на пристрої RAID):

 guestfish --ro -a disk.img run : download /dev/sda1 sda1.img
 guestfish --ro -d Guest run : download /dev/vg_guest/lv_root lv.img

Щоб отримати дані до stdout, замініть назву файла символом "-":

 guestfish --ro -a disk.img run : download /dev/sda1 - | gzip > sda1.gz

Для отримання списку файлових систем на образі диска скористайтеся virt-filesystems(1).

Див. також "Вивантаження даних на файлові системи без обробки".

Редагувати налаштування grub у віртуальній машині

Ви можете скористатися цим для того, щоб виконати такі завдання:

 • Виправити віртуальну машину, яка не завантажується.
 • Змінити ядро, яке використовується для завантаження віртуальної машини.
 • Змінити параметри командного рядка ядра.

Для редагування налаштувань grub скористайтеся virt-edit(1):

 virt-edit -d BrokenGuest /boot/grub2/grub.cfg

або, для загального виправлення у непридатній до завантаження віртуальній машині, скористайтеся virt-rescue(1) ось так:

 virt-rescue -d BrokenGuest

Експортувати будь-який каталог з віртуальної машини

Щоб експортувати /home з віртуальної машини до локального каталогу, скористайтеся virt-copy-out(1):

 virt-copy-out -d Guest /home .

Нотатки:

 • Кінцева крапка у команді не є друкарською помилкою. Вона означає, що ми хочемо скопіювати дані до поточного каталогу.
 • Ця команда створить каталог із назвою "home" у поточному каталозі.

Якщо гостьова система є операційною системою Windows, ви можете скористатися літерами дисків та символами зворотної похилої риски, але вам слід додати до шляху префікс "win:" і взяти його у лапки, щоб захистити від обробки командною оболонкою, ось так:

 virt-copy-out -d WinGuest 'win:c:\windows\system32\config' .

Щоб отримати результат у форматі стисненого архіву tar, слід віддати таку команду:

 virt-tar-out -d Guest /home - | gzip --best > home.tar.gz

Хоча виникає спокуса використання цієї команди для створення резервних копій запущеної гостьової системи, не варто користуватися нею саме для цього. Докладніше про це у розділі запитань та відповідей на них: http://libguestfs.org/FAQ.html#backup

Експортування зовнішнього ядра та initramfs (initrd)

Якщо у гостьовій системі Linux немає завантажувача або завантажувач пошкоджено, ви, зазвичай, можете завантажити цю систему за допомогою зовнішнього ядра і initramfs. У такій конфігурації гіпервізор працює як завантажувач, завантажуючи ядро з диска основної системи до пам'яті гостьової системи і переходячи безпосередньо до ядра.

Втім, у вас може виникнути питання щодо того, як отримати правильне ядро, яке відповідає образу диска, який у вас є. Починаючи з libguestfs ≥ 1.24, virt-builder(1) може отримувати найсвіжіше ядро і відповідний файл initramfs:

 mkdir outputdir
 virt-builder --get-kernel disk.img -o outputdir
 ls -lh outputdir

Визначення користувача, дані якого займають найбільше місця

За допомогою цього простого скрипту ви можете визначити, який із користувачів гостьової системи Linux використовує найбільше місця для даних у своєму домашньому каталозі:

 #!/bin/sh -
 
 set -e
 
 vm="$1"
 dir=/home
 
 eval $(guestfish --ro -d "$vm" -i --listen)
 
 for d in $(guestfish --remote ls "$dir"); do
   echo -n "$dir/$d"
   echo -ne '\t'
   guestfish --remote du "$dir/$d";
 done | sort -nr -k 2
 
 guestfish --remote exit

Отримання адреси DHCP з ВМ

За наведеним нижче посиланням можна знайти різноманітні методики отримання останньої призначеної адреси DHCP для віртуальної машини.

https://rwmj.wordpress.com/2011/03/31/tip-code-for-getting-dhcp-address-from-a-virtual-machine-disk-image/#content

Каталозі із прикладами початкових кодів libguestfs є найсвіжіша версія програми virt-dhcp-address.c.

Отримання рядка назви продукту операційної системи

Збережіть наведений нижче скрипт до файла із назвою product-name.sh:

 #!/bin/sh -
 set -e
 eval "$(guestfish --ro -d "$1" --i --listen)"
 root="$(guestfish --remote inspect-get-roots)"
 guestfish --remote inspect-get-product-name "$root"
 guestfish --remote exit

Зробіть скрипт придатним до виконання і запустіть його на іменованій гостьовій системі:

 # product-name.sh RHEL60x64
 Red Hat Enterprise Linux Server release 6.0 (Santiago)

Крім того, ви можете скористатися запитом XPath у XML virt-inspector(1) за допомогою засобу командного рядка "xpath" або з вашої улюбленої мови програмування:

 # virt-inspector RHEL60x64 > xml
 # xpath '//product_name' < xml
 Found 1 nodes:
 -- NODE --
 <product_name>Red Hat Enterprise Linux Server release 6.0 (Santiago)</product_name>

Отримання типового ядра для завантаження для віртуальної машини Linux

За наведеним нижче посиланням можна знайти програму для виведення типового ядра для завантаження у віртуальній машині Linux.

https://rwmj.wordpress.com/2010/10/30/tip-use-augeas-to-get-the-default-boot-kernel-for-a-vm/#content

У ній використано Augeas та методику, якою можна скористатися для виконання багатьох різних завдань, зокрема таких:

 • показ списку облікових записів користувачів у гостьовій системі
 • показ списку сховищ, які використовуються системою
 • показ списку серверів NTP, з якими з'єднано систему
 • показ списку повідомлень під час останнього сеансу завантаження системи
 • показ списку користувачів, які входили до системи нещодавно

http://augeas.net/

Повислі гостьові системи

Існують різноманітні способи скористатися libguestfs для визначення причин, чому гостьова система повисла або не відповідає на запити:

1.
Читання файлів журналу за допомогою virt-cat:

 virt-cat Guest /var/log/messages | less
  
2.
Читання журналу подій Windows (лише Windows Vista або новіші версії):

https://rwmj.wordpress.com/2011/04/17/decoding-the-windows-event-log-using-guestfish/#content

3.
Визначити файли, які було нещодавно оновлено у гостьовій системі:

https://rwmj.wordpress.com/2012/02/27/using-libguestfs-to-find-out-why-a-windows-guest-was-hanging/#content

Це може підказати вам, яка саме програма працює.

Створення шістнадцяткових дампів секторів диска з гостьової системи

Створення шістнадцяткового дампу розділу завантаження (MBR / перший сектор):

 guestfish --ro -a диск.img run : pread-device /dev/sda 0x200 0 |
  hexdump -C

(0x200 = 512 байтів, тобто розмір традиційних секторів PC)

Щоб створити шістнадцятковий дамп N-го розділу, замініть "N" на відповідне число у такій команду:

 guestfish --ro -a disk.img \
   run : pread-device /dev/sda 0x200 $((N*0x200)) |
  hexdump -C

Шістнадцяткове редагування секторів у гостьовій системі

Редагування шістнадцяткового дампу розділу завантаження (MBR / перший сектор):

 guestfish --rw -a диск.img run : hexedit /dev/sda 0x200

Встановлення пакунків (RPM, пакунки Debian) у гостьовій системі

Починаючи з libguestfs 1.26, virt-builder(1), virt-customize(1) та virt-sysprep(1) мають параметр --install для встановлення пакунків у гостьових системах Linux. (Скористайтеся virt-customize, якщо у вас уже є наявна гостьова система, або virt-builder, якщо ви хочете створити гостьову систему від початку).

Приклад:

 virt-builder fedora-20 --install emacs

Встановлення пакунків із альтернативного сховища

Починаючи з libguestfs 1.26, ви можете скористатися параметром --edit virt-builder(1), virt-customize(1) або virt-sysprep(1) для редагування метаданих сховища до встановлення пакунків.

Наприклад, вказана нижче команда встановить пакунки зі сховища updates-testing у Fedora:

 virt-builder fedora-20 \
  --edit '/etc/yum.repos.d/fedora-updates-testing.repo:
       s/enabled=0/enabled=1/' \
  --install emacs

Встановлення завантажувача SYSLINUX у гостьовій системі

SYSLINUX — невеличкий, простий у налаштовуванні завантажувач для гостьових систем Linux і Windows. Якщо ваша гостьова система не придатна до завантаження, ви можете встановити завантажувач SYSLINUX за допомогою команди guestfish "syslinux" (для заснованих на FAT гостьових систем) або "extlinux" (для заснованих на ext2/3/4 або btrfs гостьових систем).

У цих настановах ми припускаємо, що маємо справу із гостьовою системою Linux, де /dev/sda1 змонтовано як /boot, /boot/vmlinuz є ядром гостьової системи, а /dev/sda3 є кореневим розділом. Для гостьової системи Windows вам знадобиться завантажувальний розділ у форматі FAT і використання команди "syslinux" замість вказаних нижче.

Створіть файл налаштувань syslinux.cfg. Вам слід скористатися документацією з SYSLINUX з сайта http://www.syslinux.org, але вміст виглядатиме десь так:

 DEFAULT linux
 LABEL linux
  SAY Booting the kernel
  KERNEL vmlinuz
  INITRD initrd
  APPEND ro root=/dev/sda3

Знайдіть головний запис завантаження syslinux (файл, який називається якось так: /usr/share/syslinux/mbr.bin).

 guestfish -a диск.img -i
 # Вивантаження головного запису завантаження та файла налаштувань:
 ><fs> upload ..../mbr.bin /boot/mbr.bin
 ><fs> upload ..../syslinux.cfg /boot/syslinux.cfg
 # Запис MBR до сектора завантаження:
 ><fs> copy-file-to-device /boot/mbr.bin /dev/sda size:440
 # Встановлення syslinux на першому розділі:
 ><fs> extlinux /boot
 # Визначення першого розділу як завантажувального:
 ><fs> part-set-bootable /dev/sda 1 true

Див. також http://rwmj.wordpress.com/2013/04/04/new-in-libguestfs-use-syslinux-or-extlinux-to-make-bootable-guests/#content

Показати список програм, встановлених у віртуальній машині

Збережіть такий текст до файла list-apps.sh:

 #!/bin/sh -
 set -e
 eval "$(guestfish --ro -d "$1" --i --listen)"
 root="$(guestfish --remote inspect-get-roots)"
 guestfish --remote inspect-list-applications "$root"
 guestfish --remote exit

Зробіть цей файл придатним до виконання, а потім можете запустити його для будь-якої іменованої віртуальної машини:

 # list-apps.sh WinGuest
 [0] = {
  app_name: Mozilla Firefox (3.6.12)
  app_display_name: Mozilla Firefox (3.6.12)
  app_epoch: 0
  app_version: 3.6.12 (en-GB)
  app_release:
  app_install_path: C:\Program Files\Mozilla Firefox
  app_trans_path:
  app_publisher: Mozilla
  app_url: http://www.mozilla.com/en-GB/
  app_source_package:
  app_summary:
  app_description: Mozilla Firefox
 }
 [1] = {
  app_name: VLC media player
  app_display_name: VLC media player 1.1.5
  app_epoch: 0
  app_version: 1.1.5
  app_release:
  app_install_path: C:\Program Files\VideoLAN\VLC
  app_trans_path:
  app_publisher: VideoLAN
  app_url: http://www.videolan.org/
  app_source_package:
  app_summary:
  app_description:
 }

Якщо ви хочете запустити скрипт для образів дисків (замість віртуальних машин libvirt), замініть "-d "$1"" на "-a "$1"". Див. також virt-inspector(1).

Показати список файлів і каталогів у віртуальній машині

Скористайтеся virt-ls(1).

Показати список служб у віртуальній машині Windows

За наведеним нижче посиланням можна знайти скрипт, яким можна скористатися для отримання списку служб з віртуальної машини Windows і визначення того, запускаються ці служби під час завантаження чи завантажуються за потреби.

https://rwmj.wordpress.com/2010/12/10/tip-list-services-in-a-windows-guest/#content

Створення образу диска розрідженим

Скористайтеся virt-sparsify(1).

Спостереження за зміною використання диска з часом

Для спостереження за зміною вживання диска у ваших гостьових системах з часом ви можете скористатися virt-df(1). Настанови можна знайти за наведеним нижче посиланням.

http://web.archive.org/web/20130214073726/http://virt-tools.org/learning/advanced-virt-df/

Читання журналу подій у Windows з версії Windows Vista

Для читання журналу подій Windows у будь-якій віртуальній машині, де запущено Windows Vista або новішу версію Windows, можна скористатися guestfish(1) та іншими інструментами, як це описано за наведеним нижче посиланням.

https://rwmj.wordpress.com/2011/04/17/decoding-the-windows-event-log-using-guestfish/#content

Вилучення пароля root (Linux)

За допомогою параметра -e virt-edit(1) ви можете виконувати прості заміни у файлах. Одним із варіантів таких замін є вилучення пароля root з гостьової системи Linux:

 virt-edit -d назва_домену /etc/passwd -e 's/^root:.*?:/root::/'
 virt-edit -a диск.img /etc/passwd -e 's/^root:.*?:/root::/'

Вилучення пароля адміністратора (Windows)

За наведеним нижче посиланням викладено одну методику вилучення пароля адміністратора з віртуальної машини Windows VM або, якщо бути точнішим, отримання доступу до командної оболонки під час наступного входу до системи, звідки ви можете обійти будь-який захист:

https://mdbooth.wordpress.com/2010/10/18/resetting-a-windows-guests-administrator-password-with-guestfish/

Виконання sysprep для віртуальної машини (Windows)

«sysprep» можна виконати засобами лише libguestfs, хоча і не напряму. У поточній версії проєкту Aeolus Oz є код, який робить це (за допомогою libguestfs). Ймовірно, ми додамо цю можливість до virt-sysprep(1) у майбутніх версіях.

https://github.com/clalancette/oz https://www.redhat.com/archives/virt-tools-list/2011-May/msg00019.html

Розпакування компакт-диска з портативною системою

Образи портативних систем Linux для компакт-дисків часто містять багато шарів образів дисків, подібно до матрьошки. Ви можете скористатися guestfish(1), щоб зазирнути всередину цих шарів, як це описано у настановах за наведеним нижче посиланням.

https://rwmj.wordpress.com/2009/07/15/unpack-the-russian-doll-of-a-f11-live-cd/#content

Вивантаження і звантаження файлів

За наведеним нижче посиланням містяться загальні підказки щодо вивантаження (копіювання всередину) або отримання (копіювання назовні) файлів з віртуальних машин.

https://rwmj.wordpress.com/2010/12/02/tip-uploading-and-downloading/#content

Вивантаження даних на файлові системи без обробки

Ви можете скористатися guestfish(1) для вивантаження цілих файлових систем до віртуальної машини, навіть до файлової системи, яку зашифровано і включено до логічного тому або пристрою RAID:

 guestfish --rw -a disk.img run : upload sda1.img /dev/sda1
 guestfish --rw -d Guest run : upload lv.img /dev/vg_guest/lv_root

Однією загальною проблемою є те, що розмір файлової системи є невідповідним для цілі. Якщо місця надто багато, зробити щось за допомогою libguestfs навряд чи вдасться — вам слід інакше готувати файлову систему. Але якщо файлову систему слід розширити, ви можете скористатися guestfish для зміни розміру на відповідний:

 guestfish --rw -d Guest run : \
  upload lv.img /dev/vg_guest/lv_root : \
  resize2fs /dev/vg_guest/lv_root

(або скористайтеся "ntfsresize", якщо файловою системою є NTFS).

Користування засобами libguestfs для роботи із гостьовими системами VMware ESX

За наведеним нижче посиланням описано використання libguestfs, guestfish(1) та засобів віртуалізації для будь-яких гостьових систем VMware ESX. Для цього слід спочатку оприлюднити VMware VMFS за допомогою sshfs.

https://rwmj.wordpress.com/2011/05/10/tip-use-libguestfs-on-vmware-esx-guests/#content

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs(3), guestfish(1), guestfs-examples(3), guestfs-erlang(3), guestfs-gobject(3), guestfs-golang(3), guestfs-java(3), guestfs-lua(3), guestfs-ocaml(3), guestfs-perl(3), guestfs-python(3), guestfs-ruby(3), http://libguestfs.org/.

АВТОРИ

Richard W.M. Jones ("rjones at redhat dot com")

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

 • The version of libguestfs.
 • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
 • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
 • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1