Scroll to navigation

virt-diff(1) Virtualization Support virt-diff(1)

НАЗВА

virt-diff -- показ відмінностей між файлами у двох віртуальних машинах

КОРОТКИЙ ОПИС

 virt-diff [--параметри] -d домен1 -D домен2
 virt-diff [--параметри] -a диск1.img [-a ...] -A диск2.img [-A ...]

ОПИС

"virt-diff" показує список відмінностей між файлами у двох віртуальних машинах або на двох образах дисків. Звичайним випадком застосування є показ змін у віртуальній машині після певного проміжку роботи: можна зробити знімок, запустити віртуальну машину, а потім скористатися цією програмою для перегляду змін, які відрізняють новий стан віртуальної машини і старий її знімок.

Ця програма виявить відмінності у назвах файлів, розмірах файлів, контрольних сумах, розширених атрибутах, вмісті файлів та інших даних з віртуальної машини або образу диска. Втім, вона не шукатиме відмінності у завантажувачі, невикористаному місці між розділами або всередині файлових систем, «прихованих» секторах тощо. Іншими словами, це не інструмент вивчення питань безпеки або ретельного дослідження.

Щоб вказати дві гостьові системи, вам слід скористатися параметром -a або -d для першої гостьової системи і параметром -A або -D для другої. Типовий варіант команди:

 virt-diff -a старий.img -A новий.img

або з використанням відомих libvirt назв:

 virt-diff -d oldguest -D newguest

ПАРАМЕТРИ

Показати коротку довідку.
Додати файл, який має бути образом диска з першої віртуальної машини. Якщо у віртуальній машині декілька блокових пристроїв, вам слід вказати їх усі за допомогою окремих записів параметра -a.

Формат образу диска визначається автоматично. Щоб перевизначити його і примусово використати певний формат, скористайтеся параметром --format=...

Додати віддалений диск. Див. "ДОДАВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО СХОВИЩА" in guestfish(1).
Те саме, що --extra-stats --times --uids --xattrs.
Типово, зміни у часі доступу до файла ігноруватимуться, оскільки вони, зазвичай, не варті уваги. Якщо буде використано цей параметр, програма показуватиме і відмінності у значеннях часу доступу.
Додати образ диска із іншої віртуальної машини.
This parameter sets the sector size of the disk image. It affects all explicitly added subsequent disks after this parameter. Using --blocksize with no argument switches the disk sector size to the default value which is usually 512 bytes. See also "guestfs_add_drive_opts" in guestfs(3).
Використовувати контрольну суму вмісту файла для визначення випадків зміни вмісту файла.

Без аргументів, типово, буде використано md5. За допомогою аргументу ви можете вказати тип контрольної суми, яку буде використано. Якщо прапорець не вказано, для визначення того, чи було змінено файл, буде використано часові параметри та розмір файла.

Якщо використовується libvirt, встановити з’єднання з вказаним URI. Якщо пропущено, з’єднання буде встановлено з типовим гіпервізором libvirt.

Якщо вказати блокові пристрої гостьових систем безпосередньо (-a), libvirt не буде використовуватися взагалі.

Вивести результати до формату CSV (записів, відокремлених комами). Дані у цьому форматі можна просто імпортувати до баз даних і електронних таблиць. Втім, варто ознайомитися із розділом "НОТАТКА ЩОДО ФОРМАТУ CSV", наведеним нижче.
Типово, програма ігнорує зміну у кількості посилань для записів каталогів, оскільки така зміна навряд чи є цікавою для користувача. За допомогою цього прапорця ви можете наказати програмі показувати зміни у полі nlink для каталогів.
Типово, програма ігнорує зміну часових параметрів для записів каталогів, оскільки така зміна навряд чи є цікавою для користувача. За допомогою цього прапорця ви можете наказати програмі показувати зміни у полях часових параметрів каталогів.
Додати всі диски з вказаної гостьової системи libvirt як першої гостьової системи. UUID доменів можна використовувати замість назв.
Додати всі диски з вказаної гостьової системи libvirt як другої гостьової системи. UUID доменів можна використовувати замість назв.
Типово, якщо virt-diff попросить вас ввести ключ або пароль, програма не відтворюватиме введені символи на екрані. Якщо ви не боїтеся TEMPEST-нападів, або у вашій кімнаті нікого, окрім вас, немає, ви можете скористатися цим прапорцем, щоб бачити, які саме символи ви вводите.
Показати додаткові дані.
Типовим значенням для параметра -a/-A є автоматичне визначення формату образу диска. Використання цього параметра примусово визначає значення параметрів -a/-A формату диска у наступному рядку команди. Використання параметра --format без аргументу перемикає програму у режим автоматичного визначення у наступних параметрах -a/-A.

Приклад:

 virt-diff --format=raw -a disk.img [...]
    

примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для disk.img.

 virt-diff --format=raw -a disk.img --format -a another.img [...]
    

примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для diskimg і повернення до автоматичного визначення для another.img.

Якщо ви користуєтеся ненадійними образами гостьових систем у необробленому форматі, вам слід скористатися цим параметром для визначення формату диска. Таким чином можна уникнути можливих проблем з захистом для сформованих зловмисниками гостьових систем (CVE-2010-3851).

Показати розміри файлів у зручному для читання форматі.
Specify a key for LUKS, to automatically open a LUKS device when using the inspection.
"NAME" is the libguestfs device name (eg. "/dev/sda1"). "UUID" is the device UUID. "all" means try the key against any encrypted device.

Use the specified "KEY_STRING" as passphrase.

Read the passphrase from FILENAME.
Attempt passphrase-less unlocking for the device with Clevis, over the network. Please refer to "ENCRYPTED DISKS" in guestfs(3) for more information on network-bound disk encryption (NBDE).

Note that if any such option is present on the command line, QEMU user networking will be automatically enabled for the libguestfs appliance.

Read key or passphrase parameters from stdin. The default is to try to read passphrases from the user by opening /dev/tty.

If there are multiple encrypted devices then you may need to supply multiple keys on stdin, one per line.

Показати поля часу.
Показувати поля часу у форматі днів до поточного (від’ємні значення для днів у майбутньому).

Зауважте, що 0 у виведених даних означає «менше 1 одного дня до поточного моменту» або «вік файла — від 0 до 86399 секунд».

Показувати поля часу у форматі секунд до поточного моменту (від’ємні значення для часу у майбутньому).
Показувати поля часу у форматі секунд з моменту початку епохи UNIX.
Показати поля UID і GID.
Увімкнути докладний показ повідомлень з метою діагностики.
Показати дані щодо версії і завершити роботу.
Увімкнути трасування викликів програмного інтерфейсу libguestfs.
Показати розширені атрибути.

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ФОРМАТУ CSV

Формат значень, які відокремлено комами (CSV), є оманливо простим. Може здатися, що його просто обробляти, але насправді це зовсім не так.

Міф: достатньо розділити поля за комами. Реальність: поділ комами не працює у надійний спосіб. Ось приклад із двома стовпчиками:

 "foo,bar",baz

Міф: слід читати файл за рядками, один рядок за одну операцію читання. Реальність: читання за рядками не працює у надійний спосіб. Ось приклад із одним рядком:

 "foo
 bar",baz

Для скриптів командної оболонки скористайтеся "csvtool" (https://github.com/Chris00/ocaml-csv також є серед пакунків основних дистрибутивів Linux).

Для інших мов програмування використовуйте бібліотеку для обробки даних CSV (наприклад, "Text::CSV" для Perl або вбудовану бібліотеку csv Python).

У більшості електронних таблиць та баз даних передбачено можливості безпосереднього імпортування даних CSV.

СТАН ВИХОДУ

Ця програма повертає значення 0 у разі успішного завершення і ненульове значення, якщо сталася помилка.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs(3), guestfish(1), virt-cat(1), virt-copy-out(1), virt-ls(1), virt-tar-out(1), http://libguestfs.org/.

АВТОР

Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

  • The version of libguestfs.
  • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
  • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
  • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-01-04 guestfs-tools-1.52.0