Scroll to navigation

guestfs-java(3) Virtualization Support guestfs-java(3)

НАЗВА

guestfs-java — як користуватися libguestfs з коду на Java

КОРОТКИЙ ОПИС

 import com.redhat.et.libguestfs.*;
 
 GuestFS g = new GuestFS ();
 g.add_drive ("disk.img",
       new HashMap<String,Object>() {
        {
          put ("readonly", Boolean.TRUE);
          put ("format", "raw");
        }
       });
 g.launch ();

ОПИС

На цій сторінці підручника наведено документацію щодо викликів libguestfs з коду мовою програмування Java. На сторінці задокументовано відмінності від програмного інтерфейсу C та подано декілька прикладів. Якщо ви не дуже знайомі із користуванням libguestfs, вам також слід прочитати підручник з guestfs(3).

ЗАКРИТТЯ ДЕСКРИПТОРА

Дескриптор закривається, коли його вилучає засіб збирання сміття у системі. Оскільки дескриптори libguestfs у значній мірі керуються станами, можна закрити (і отже, звільнити) дескриптор явним чином, викликавши метод "close".

ВИНЯТКИ

Помилки функцій libguestfs пов'язуються із виключенням "LibGuestFSException". Виключення містить єдиний параметр, яким є повідомлення про помилку (параметр "String").

Спроба викликати будь-який метод для закритого дескриптора призведе до надсилання однакового виключення.

Якщо у прив'язках станеться помилка malloc(3) або якоїсь іншої функції отримання пам'яті, буде надіслано виключення "LibGuestFSOutOfMemory".

ПОДІЇ

З боку Java реалізовано повну підтримку програмного інтерфейсу подій libguestfs. Створіть клас, який реалізує інтерфейс "EventCallback", створіть екземпляр цього класу, а потім викличте метод "GuestFS#set_event_callback" для реєстрації цього екземпляра. Метод "event" класу викликається, коли libguestfs створює повідомлення про подію.

Наприклад, такий код виводить усі події трасування:

 GuestFS g = new GuestFS ();
 g.set_trace (true);
 g.set_event_callback (
  new EventCallback () {
   public void event (long event, int eh,
            String buffer, long[] array) {
    System.out.println (GuestFS.eventToString (event) +
              ": " + buffer);
   }
  },
  GuestFS.EVENT_TRACE);
 g.add_drive_ro ("disk.img");
 // тощо

Виведені дані будуть подібними до таких:

 EVENT_TRACE: add_drive_ro "disk.img"
 EVENT_TRACE: add_drive_ro = 0
 // тощо

НЕОБОВ'ЯЗКОВІ АРГУМЕНТИ

Деяким методам передається необов'язкова карта додаткових параметрів. Прикладом таких методів є метод "g.add_drive", який можна викликати в один з двох способів:

 g.add_drive ("disk.img");

або за допомогою додаткових аргументів:

 Map<String, Object> optargs =
  new HashMap<String, Object>() {
  {
   put ("readonly", Boolean.TRUE);
   put ("format", "raw");
  }
 };
 g.add_drive ("disk.img", optargs);

Щоб дізнатися більше про цю тему, див. "ВИКЛИКИ ІЗ НЕОБОВ'ЯЗКОВИМИ АРГУМЕНТАМИ".

Необов'язкові параметри дескриптора

При створенні дескриптора ви також можете передати карту необов'язкових параметрів:

 Map<String, Object> optargs =
  new HashMap<String, Object>() {
  {
   put ("close_on_exit", Boolean.FALSE);
   put ("environment", Boolean.TRUE);
  }
 };
 GuestFS g = new GuestFS (optargs);

Докладніший опис можна знайти тут: "guestfs_create_flags" in guestfs(3).

ЗБИРАННЯ І ЗАПУСК

Libguestfs для Java є розширенням Java Native Interface (JNI), яке поділено на три частини:

Файл JAR з кодом суто Java, який містить декілька класів, основним з яких є "com.redhat.et.libguestfs.GuestFS". У основній гілці розробки назва файла JAR містить номер версії, але у деяких дистрибутивах Linux файл перейменовують так, щоб у назві не було номера версії.
Код JNI (написаний на C). Ця частина містить приватні функції інтерфейсу між кодом Java і звичайною бібліотекою libguestfs, яку написано на C. Вам не слід викликати ці функції безпосередньо.
Типова бібліотека C libguestfs.

Для збирання вашої програми мовою Java вам слід встановити розташування файла JAR і додати його до шляху до класів. Приклад:

 export CLASSPATH=/usr/share/java/libguestfs.jar
 javac MyProgram.java

Для запуску вашої програми Java вам також потрібно впевнитися, що файл JAR перебуває у каталозі зі шляху до класів, а також є частиною вашої програми. Приклад:

 export CLASSPATH=.:/usr/share/java/libguestfs.jar
 java MyProgram

ПРИКЛАД 1. СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ДИСКА

@EXAMPLE1@

ПРИКЛАД 2. ПЕРЕВІРКА ОБРАЗУ ДИСКА ВІРТУАЛЬНОЇ МАШИНИ

@EXAMPLE2@

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs(3), guestfs-examples(3), guestfs-erlang(3), guestfs-gobject(3), guestfs-golang(3), guestfs-lua(3), guestfs-ocaml(3), guestfs-perl(3), guestfs-python(3), guestfs-recipes(1), guestfs-ruby(3), http://libguestfs.org/, http://caml.inria.fr/.

АВТОРИ

Richard W.M. Jones ("rjones at redhat dot com")

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2011-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

 • The version of libguestfs.
 • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
 • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
 • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1