Scroll to navigation

virt-filesystems(1) Virtualization Support virt-filesystems(1)

НАЗВА

virt-filesystems — програма для показу списку файлових систем, розділів, блокових пристроїв, LVM у віртуальних машинах або образах дисків

КОРОТКИЙ ОПИС

 virt-filesystems [--параметри] -d назва_домену
 virt-filesystems [--параметри] -a диск.img [-a диск.img ...]

ОПИС

За допомогою цієї програми ви зможете виявляти файлові системи, розділи диска, логічні томи та визначати їхні розміри у образі диска або у віртуальній машині. Програма є замінником virt-list-filesystems(1) та virt-list-partitions(1).

Одним із варіантів використання цієї програми є додавання її у скрипти для ітеративного обходу усіх файлових систем на образі диска:

 for fs in $(virt-filesystems -a disk.img); do
  # ...
 done

Це одним використанням програми є виведення списку розділів до використання іншого інструмента для внесення змін до цих розділів (зокрема програми virt-resize(1)). Якщо вам цікавий вміст невідомого образу диска, скористайтеся цим інструментом разом із virt-inspector(1).

Керувати виведенням даних цією програмою можна за допомогою різноманітних параметрів командного рядка. Вам слід задати параметр -a або -d, щоб визначити образ диска або гостьову систему libvirt. Якщо ви вкажете один з цих параметрів, програма покаже знайдені файлові системи, по одній на рядок, ось так:

 $ virt-filesystems -a disk.img
 /dev/sda1
 /dev/vg_guest/lv_root

Якщо ви додасте -l або --long, у виведених даних буде показано додаткову інформацію:

 $ virt-filesystems -a disk.img -l
 Назва         Тип     ВФС  Мітка Розмір
 /dev/sda1       filesystem  ext4 boot  524288000
 /dev/vg_guest/lv_root filesystem  ext4 root  10212081664

Якщо ви додасте параметр --extra, буде показано і файлові системи, які непридатні до монтування (резервна пам'ять, невідомий формат):

 $ virt-filesystems -a disk.img --extra
 /dev/sda1
 /dev/vg_guest/lv_root
 /dev/vg_guest/lv_swap
 /dev/vg_guest/lv_data

Якщо ви додасте параметр --partitions, буде показано розділи, а не файлові системи:

 $ virt-filesystems -a disk.img --partitions
 /dev/sda1
 /dev/sda2

У подібний спосіб, ви можете скористатися параметрами --logical-volumes, --volume-groups, --physical-volumes, --block-devices, щоб отримати список цих записів.

Ви можете також скористатися цими параметрами у поєднанні (якщо вам потрібна комбінація із файловими системами, вам слід додати --filesystems). Зауважте, що деякі з пунктів списку можуть належати одночасно декільком категоріям (наприклад, /dev/sda1 може бути як розділом, так і файловою системою). Такі пункти буде показано відповідну кількість разів. Щоб отримати список, який міститиме абсолютно усе, про що знає virt-filesystems, скористайтеся параметром --all.

UUID (оскільки вони є доволі довгими) типово показано не буде. Додайте параметр --uuid, щоб ознайомитися із UUID пристроїв і файлових систем у розширених даних.

--all --long --uuid є корисною комбінацією для показу усіх доступних даних щодо усього.

 $ virt-filesystems -a win.img --all --long --uuid -h
 Назва   Тип    VFS Мітка      Розмір Батьк.  UUID
 /dev/sda1 filesystem ntfs System Reserved 100M -    F81C92571C92112C
 /dev/sda2 filesystem ntfs -        20G -    F2E8996AE8992E3B
 /dev/sda1 partition -  -        100M /dev/sda -
 /dev/sda2 partition -  -        20G /dev/sda -
 /dev/sda device   -  -        20G -    -

Для отримання зручних для машинної обробки даних скористайтеся параметром --csv. Дані буде виведено у форматі значень відокремлених комами.

ПАРАМЕТРИ

Показати коротку довідку.
Додати файл, який має бути образом диска з віртуальної машини. Якщо у віртуальній машині декілька блокових пристроїв, вам слід вказати їх усі за допомогою окремих записів параметра -a.

Формат образу диска визначається автоматично. Щоб перевизначити його і примусово використати певний формат, скористайтеся параметром --format=...

Додати віддалений диск. Див. "ДОДАВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО СХОВИЩА" in guestfish(1).
Вивести усе. У поточній версії це те саме, що вказати такі параметри: --filesystems, --extra, --partitions, --block-devices, --logical-volumes, --volume-groups, --physical-volumes. (У майбутньому до цього списку може бути додано інші пункти).

Див. також --long.

Показати список блокових пристроїв.
This parameter sets the sector size of the disk image. It affects all explicitly added subsequent disks after this parameter. Using --blocksize with no argument switches the disk sector size to the default value which is usually 512 bytes. See also "guestfs_add_drive_opts" in guestfs(3).
Якщо використовується libvirt, встановити з’єднання з вказаним URI. Якщо пропущено, з’єднання буде встановлено з типовим гіпервізором libvirt.

Якщо вказати блокові пристрої гостьових систем безпосередньо (-a), libvirt не буде використовуватися взагалі.

Вивести результати до формату CSV (записів, відокремлених комами). Дані у цьому форматі можна просто імпортувати до баз даних і електронних таблиць. Втім, варто ознайомитися із розділом "НОТАТКА ЩОДО ФОРМАТУ CSV", наведеним нижче.
Додати всі диски з вказаної гостьової системи libvirt. UUID доменів можна використовувати замість назв.
Типово, якщо virt-filesystems попросить вас ввести ключ або пароль, програма не відтворюватиме введені символи на екрані. Якщо ви не боїтеся TEMPEST-нападів, або у вашій кімнаті нікого, окрім вас, немає, ви можете скористатися цим прапорцем, щоб бачити, які саме символи ви вводите.
Це спричинить показ файлових систем, які не є звичайними файловими системами, які придатні до монтування. До цієї категорії включено розділи резервної пам'яті та файлові системи, які є порожніми або містять невідомі дані.

Цей параметр автоматично встановлює параметр --filesystems.

Показати список придатних до монтування систем. Якщо параметр показу не було визначено, цей параметр буде додано до команди.

Якщо було використано параметр --extra, буде показано і непридатні до монтування файлові системи.

Типовим значенням для параметра -a є автоматичне визначення формату образу диска. Використання цього параметра примусово визначає значення параметрів -a формату диска у наступному рядку команди. Використання параметра --format без аргументу перемикає програму у режим автоматичного визначення у наступних параметрах -a.

Приклад:

 virt-filesystems --format=raw -a диск.img
  

примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для disk.img.

 virt-filesystems --format=raw -a диск.img --format -a інший_диск.img
  

примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для diskimg і повернення до автоматичного визначення для another.img.

Якщо ви користуєтеся ненадійними образами гостьових систем у необробленому форматі, вам слід скористатися цим параметром для визначення формату диска. Таким чином можна уникнути можливих проблем з захистом для сформованих зловмисниками гостьових систем (CVE-2010-3851).

У режимі --long показувати розміри у зручному для читання форматі.
Read key or passphrase parameters from stdin. The default is to try to read passphrases from the user by opening /dev/tty.

If there are multiple encrypted devices then you may need to supply multiple keys on stdin, one per line.

Показувати додаткові стовпчики даних («довгий формат»).

Якщо ви не додасте параметр --no-title, буде додано рядок заголовка.

Вміст додаткових стовпчиків залежить від вибраного виведення, а упорядкування стовпчиків може змінитися у майбутніх версіях. Для того, щоб виведені дані відповідали вхідним даним зовнішніх програм, скористайтеся рядком заголовків, виведенням --csv і/або csvtool(1).

Якщо дані має бути виведено у зручному для читання людиною форматі, скористайтеся параметром -h. Типово, буде показано розміри у байтах.

Скористайтеся параметром --uuid, щоб було показано також UUID.

Показати логічні томи LVM. У цьому режимі томи буде показано незалежно від того, чи містяться на логічних томах файлові системи.
У режимі --long не додавати рядок заголовків.

Зауважте, що порядок стовпчиків не є фіксованим і може змінитися у майбутніх версіях virt-filesystems; отже, використання цього параметра може призвести до не зовсім очікуваних наслідків.

Показати розділи. У цьому режимі розділи буде показано незалежно від того, чи містяться на розділах файлові системи.
Показати фізичні томи LVM.
У режимі --long буде також виведено UUID.
Увімкнути докладний показ повідомлень з метою діагностики.
Показати дані щодо версії і завершити роботу.
Показати групи томів LVM.
Увімкнути трасування викликів програмного інтерфейсу libguestfs.

СТОВПЧИКИ

Зауважте, що порядок і перелік стовпчиків у виведених даних у майбутніх версіях може бути змінено.

Назва
Назва файлової системи, розділу, блокового пристрою або LVM.

Назви пристроїв та розділів буде показано у форматі канонічних назв libguestfs. Таким чином, наприклад, /dev/sda2 означатиме другий розділ на першому пристрої.

Якщо параметр --long не вказано, у виведених даних буде лише стовпчик назв.

Тип
Тип об'єкта. Наприклад, "filesystem", "lv", "device" тощо.
Якщо буде виявлено відому програмі файлову систему, у цьому стовпчику буде показано дані щодо неї, наприклад "ext4".
Мітка
Якщо у об'єкта є мітка (яка використовується для ідентифікації та монтування файлових систем), у цьому стовпчику міститься мітка.
Байт типу розділу, буде показано у форматі двоцифрового шістнадцяткового числа. Довідковий список типів розділів наведено тут: http://www.win.tue.nl/~aeb/partitions/partition_types-1.html

Це стосується лише розділів DOS (MBR).

Розмір
Розмір об'єкта у байтах. Якщо використано параметр --human, розмір буде вказано у зручному для читання форматі.
Основа
У стовпчику батьківських об'єктів показано відношення батьківських і дочірніх об'єктів.

Наприклад, якщо об'єкт є розділом, у цьому стовпчику міститиметься назва пристрою, на якому цей розділ розташовано. Якщо об'єкт є логічним томом, у цьому стовпчику буде наведено назву групи томів.

Якщо батьківських об'єктів декілька, вмістом стовпчика буде список значень відокремлених комами, наприклад "/dev/sda,/dev/sdb".

Якщо у об'єкта є UUID (який використовується для ідентифікації та монтування файлових систем та блокових пристроїв), у цьому стовпчику міститься UUID у форматі рядка.

UUID буде показано, лише якщо вказано параметр --uuid.

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ФОРМАТУ CSV

Формат значень, які відокремлено комами (CSV), є оманливо простим. Може здатися, що його просто обробляти, але насправді це зовсім не так.

Міф: достатньо розділити поля за комами. Реальність: поділ комами не працює у надійний спосіб. Ось приклад із двома стовпчиками:

 "foo,bar",baz

Міф: слід читати файл за рядками, один рядок за одну операцію читання. Реальність: читання за рядками не працює у надійний спосіб. Ось приклад із одним рядком:

 "foo
 bar",baz

Для скриптів командної оболонки скористайтеся "csvtool" (https://github.com/Chris00/ocaml-csv також є серед пакунків основних дистрибутивів Linux).

Для інших мов програмування використовуйте бібліотеку для обробки даних CSV (наприклад, "Text::CSV" для Perl або вбудовану бібліотеку csv Python).

У більшості електронних таблиць та баз даних передбачено можливості безпосереднього імпортування даних CSV.

СТАН ВИХОДУ

Ця програма повертає значення 0 у разі успішного завершення і ненульове значення, якщо сталася помилка.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs(3), guestfish(1), virt-cat(1), virt-df(1), virt-drivers(1), virt-list-filesystems(1), virt-list-partitions(1), csvtool(1), http://libguestfs.org/.

АВТОР

Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2010-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

 • The version of libguestfs.
 • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
 • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
 • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-01-04 guestfs-tools-1.52.0