Scroll to navigation

virt-df(1) Virtualization Support virt-df(1)

НАЗВА

virt-df — програма для показу даних щодо вільного місця на віртуальних файлових системах

КОРОТКИЙ ОПИС

Всі гостьові системи:

 virt-df [--параметри]

Окрема гостьова система:

 virt-df [--параметри] -d назва_домену
 virt-df [--параметри] -a диск.img [-a диск.img ...]

Старий стиль:

 virt-df [--параметри] назва_домену
 virt-df [--параметри] диск.img [диск.img ...]

ОПИС

"virt-df" — інструмент командного рядка для показу вільного місця у файлових системах віртуальної машини. На відміну від інших інструментів, він не показує розмір диску, який отримано для віртуальної машини, а може зазирнути всередину образу диска і визначити, скільки саме місця насправді використовується.

Якщо команду віддано без аргументів -a або -d, "virt-df" отримає від libvirt список активних і неактивних гостьових систем і виконає дію типу "df" для кожного з них послідовно, а потім виведе результати.

Якщо вказано якийсь із аргументів, -a або -d, "virt-df" виконає дію типу "df" або над окремим вказаним за назвою доменом libvirt, або над образами дисків, вказаних у форматі списку у командному рядку (усі вони мають належати до однієї віртуальної машини). У цьому режимі (з аргументами), "virt-df" працюватиме для однієї гостьової системи. Якщо ви хочете обробити декілька гостьових систем, вам слід викликати "virt-df" декілька разів.

Скористайтеся параметром --csv, щоб отримати формат у вигляді даних, які може бути просто оброблено у інших програмах. Інші параметри подібні до параметрів стандартної команди df(1).

ПРИКЛАДИ

Показати використання диска для окремої гостьової системи libvirt, яка називається "F14x64". Зробити виведені дані зручними для читання:

 # virt-df -d F14x64 -h
 Filesystem            Size   Used Available Use%
 F14x64:/dev/sda1         484M   66M    393M  14%
 F14x64:/dev/vg_f13x64/lv_root  7.4G   3.4G    4.0G  46%

Показати дані щодо використання диска у файлі образу диска з назвою test.img:

 $ virt-df -a test1.img
 Filesystem         1K-blocks   Used Available Use%
 test1.img:/dev/sda1       99099   1551   92432  2%

Якщо у одній гостьовій системі декілька дисків, скористайтеся параметром -a декілька разів. Для кожного з додаткових дисків буде показано символ «плюс» ("+"). Зауваження: не робіть цього для непов'язаних дисків гостьових систем.

 $ virt-df -a Win7x32TwoDisks-a -a Win7x32TwoDisks-b 
 Файлова система       1K-блоків  Вик.  Доступно %Вик.
 Win7x32TwoDisks-a+:/dev/sda1  102396  24712   77684  25%
 Win7x32TwoDisks-a+:/dev/sda2 12478460 7403416  5075044  60%
 Win7x32TwoDisks-a+:/dev/sdb1  521212  55728   465484  11%

ПАРАМЕТРИ

Показати коротку довідку.
Додати ФАЙЛ, який має бути образом диска з віртуальної машини. Якщо у віртуальній машині декілька блокових пристроїв, вам слід вказати їх усі за допомогою окремих записів параметра -a.

Формат образу диска визначається автоматично. Щоб перевизначити його і примусово використати певний формат, скористайтеся параметром --format=...

Додати віддалений диск. Див. "ДОДАВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО СХОВИЩА" in guestfish(1).
This parameter sets the sector size of the disk image. It affects all explicitly added subsequent disks after this parameter. Using --blocksize with no argument switches the disk sector size to the default value which is usually 512 bytes. See also "guestfs_add_drive_opts" in guestfs(3).
Якщо використовується libvirt, встановити з’єднання з вказаним URI. Якщо пропущено, з’єднання буде встановлено з типовим гіпервізором libvirt.

Якщо вказати блокові пристрої гостьових систем безпосередньо (-a), libvirt не буде використовуватися взагалі.

Вивести результати до формату CSV (записів, відокремлених комами). Дані у цьому форматі можна просто імпортувати до баз даних і електронних таблиць. Втім, варто ознайомитися із розділом "НОТАТКА ЩОДО ФОРМАТУ CSV", наведеним нижче.
Додати всі диски з вказаної гостьової системи libvirt. UUID доменів можна використовувати замість назв.
Типовим значенням для параметра -a є автоматичне визначення формату образу диска. Використання цього параметра примусово визначає значення параметрів -a формату диска у наступному рядку команди. Використання параметра --format без аргументу перемикає програму у режим автоматичного визначення у наступних параметрах -a.

Приклад:

 virt-df --format=raw -a disk.img
  

примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для disk.img.

 virt-df --format=raw -a disk.img --format -a another.img
  

примусове встановлення формату без обробки (без автоматичного визначення) для diskimg і повернення до автоматичного визначення для another.img.

Якщо ви користуєтеся ненадійними образами гостьових систем у необробленому форматі, вам слід скористатися цим параметром для визначення формату диска. Таким чином можна уникнути можливих проблем з захистом для сформованих зловмисниками гостьових систем (CVE-2010-3851).

Вивести дані щодо розмірів у зручному для читання форматі.

Параметри -h і --csv не можна використовувати одночасно.

Вивести дані щодо inode замість даних щодо блоків.
З версії libguestfs 1.22 ця поведінка є типовою. Використання цього параметра не має жодних наслідків. Параметр збережено лише з міркувань зворотної сумісності із давніми скриптами.
З версії libguestfs 1.22 у virt-df передбачено обробку у декілька потоків і паралельне вивчення гостьових систем. Типово кількість потоків виконання, що використовуються, вибирається на основі доступного обсягу вільної пам’яті на час запуску virt-df. Ви можете примусово наказати virt-df використовувати не більше за "кількість_потоків" за допомогою параметра -P.

Зауважте, що -P 0 означає автоматичне визначення, а -P 1 означає використання одного потоку виконання.

Виводити UUID замість назв. Корисно для слідкування за гостьовою системою, навіть після перенесення або перейменування, або якщо дві гостьові системи мають однакові назви.

Зауважте, що UUID матимуть лише ті домени, які ми отримуємо з libvirt. Для образів дисків ми виводимо назви образів дисків, навіть якщо вказано цей параметр.

Увімкнути докладний показ повідомлень з метою діагностики.
Показати дані щодо версії і завершити роботу.
Увімкнути трасування викликів програмного інтерфейсу libguestfs.

ЧИСЛОВІ ДАНІ ЩОДО STATVFS

"virt-df"df(1)) отримує інформацію, виконуючи системний виклик statvfs(3). Ви можете отримати ті самі дані безпосередньо або від основної системи (за допомогою libguestfs), або з самої гостьової системи:

З основної системи
Віддайте таку команду:

 guestfish --ro -d НАЗВА_ГОСТЬОВОЇ_СИСТЕМИ -i statvfs /
  

(замініть /, щоб переглянути статистику для інших файлових систем).

З гостьової системи
Віддайте таку команду:

 python -c 'import os; s = os.statvfs ("/"); print s'
  

(замініть /, щоб переглянути статистику для інших файлових систем).

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ФОРМАТУ CSV

Формат значень, які відокремлено комами (CSV), є оманливо простим. Може здатися, що його просто обробляти, але насправді це зовсім не так.

Міф: достатньо розділити поля за комами. Реальність: поділ комами не працює у надійний спосіб. Ось приклад із двома стовпчиками:

 "foo,bar",baz

Міф: слід читати файл за рядками, один рядок за одну операцію читання. Реальність: читання за рядками не працює у надійний спосіб. Ось приклад із одним рядком:

 "foo
 bar",baz

Для скриптів командної оболонки скористайтеся "csvtool" (https://github.com/Chris00/ocaml-csv також є серед пакунків основних дистрибутивів Linux).

Для інших мов програмування використовуйте бібліотеку для обробки даних CSV (наприклад, "Text::CSV" для Perl або вбудовану бібліотеку csv Python).

У більшості електронних таблиць та баз даних передбачено можливості безпосереднього імпортування даних CSV.

СТАН ВИХОДУ

Ця програма повертає значення 0 у разі успішного завершення і ненульове значення, якщо сталася помилка.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

df(1), guestfs(3), guestfish(1), virt-drivers(1), virt-filesystems(1), http://libguestfs.org/.

АВТОР

Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2009-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

 • The version of libguestfs.
 • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
 • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
 • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-01-04 guestfs-tools-1.52.0