Scroll to navigation

IDMAP_SSS(8) SSSD manualsidor IDMAP_SSS(8)

NAME

idmap_sss - SSSD:s idmap_sss-bakände för Winbind

BESKRIVNING

Modulen idmap_sss tillhandahåller ett sätt att anropa SSSD för att översätta AID:er/GID:er och SID:er. Ingen databas behövs i detta fall eftersom översättningen görs av SSSD.

IDMAP-ALTERNATIV

range = låg - hög

Definierar de tillgängliga matchnings-UID- och GID-intervallen som bakänden är auktoritativ för.

EXEMPEL

Detta exempel visar hur man konfigurerar idmap_sss som standardöversättningsmodulen.

[global]
security = ads
workgroup = <AD-DOMÄNKORTNAMN>
idmap config <AD-DOMÄNKORTNAMN> : backend    = sss
idmap config <AD-DOMÄNKORTNAMN> : range     = 200000-2147483647
idmap config * : backend    = tdb
idmap config * : range     = 100000-199999

Ersätt <AD-DOMÄNKORTNAMN> med NetBIOS-domännamnet för AD-domänen. Om flera AD-domäner skall användas behöver varje domän en idmap config-rad med backend = sss och en rad med ett lämpligt range.

Eftersom Winbind kräver en skrivbar standardbakände och idmap_sss endast är läsbar inkluderar exemplet backend = tdb som standard.

SE ÄVEN

sssd(8), sssd.conf(5), sssd-ldap(5), sssd-ldap-attributes(5), sssd-krb5(5), sssd-simple(5), sssd-ipa(5), sssd-ad(5), sssd-sudo(5), sssd-session-recording(5), sss_cache(8), sss_debuglevel(8), sss_obfuscate(8), sss_seed(8), sssd_krb5_locator_plugin(8), sss_ssh_authorizedkeys(8), sss_ssh_knownhostsproxy(8), sssd-ifp(5), pam_sss(8). sss_rpcidmapd(5)

AUTHORS

SSSD uppströms – https://github.com/SSSD/sssd/

05/16/2024 SSSD