Scroll to navigation

SSS_RPCIDMAPD(5) Filformat och konventioner SSS_RPCIDMAPD(5)

NAME

sss_rpcidmapd - sss insticksmoduls konfigurationsdirektiv för rpc.idmapd

KONFIGURATIONSFIL

rpc.idmapd konfigurationsfil finns vanligen som /etc/idmapd.conf. Se idmapd.conf(5) för mer information.

SSS-KONFIGURATIONSUTVIDGNING

Aktivera SSS-insticksmodul

I avsnittet “[Translation]”, ändra/sätt attributet “Method” till att innehålla sss.

[sss] konfigurationsavsnitt

För att ändra standardvärdet på ett av konfigurationsattributen för insticksmodulen sss som räknas upp nedan behöver man skapa ett konfigurationsavsnitt för den, med namnet “[sss]”.

Konfigurationsattribut

memcache (bool)

Indikerar huruvida optimeringstekniken memcache skall användas eller inte.

Standard: True

SSSD-INTEGRATION

Insticksmodulen sss kräver att NSS-respondenten är aktiverad i sssd.

Attributet “use_fully_qualified_names” måste aktiveras i alla domäner (NFSv4-klienter förväntar sig att ett fullständigt kvalificerat namn skickas över tråden).

EXEMPEL

Följande exempel visar en minimal idmapd.conf som använder insticksmodulen sss.

[General]
Verbosity = 2
# domänen måste synkroniseras mellan NFSv4-servern och -klienter
# Solaris/Illumos/AIX använder "localdomain" som standard!
Domain = default
[Mapping]
Nobody-User = nfsnobody
Nobody-Group = nfsnobody
[Translation]
Method = sss

SE ÄVEN

sssd(8), idmapd.conf(5)

AUTHORS

Noam Meltzer
Primary Data Inc.

Utvecklare (2013-2014)

Noam Meltzer <tsnoam@gmail.com>

Utvecklare (2014-)
05/16/2024 sss rpc.idmapd plugin