Scroll to navigation

DATE(1) Användarkommandon DATE(1)

NAMN

date — skriv ut eller sätt systemdatum och -tid

SYNOPSIS

date [FLAGGA]... [+FORMAT]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[ÅÅ]ÅÅ][.ss]]

BESKRIVNING

Visa datum och tid med angivet FORMAT. Med -s, eller med [MMDDhhmm[[ÅÅ]ÅÅ][.ss]], ställ in datum och tid.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Visa tiden som beskrivs av STRÄNG, inte ”nu”.
Annotera det tolkade datumet, och varna för tveksam användning till standard fel.
som --date; en gång för varje rad i DATUMFIL.
Skriv ut datum/tid i ISO 8601-format. FMT=”date” för endast datum (standard), ”hours”, ”minutes”, ”seconds”, eller ”ns” för datum och tid med den angivna precisionen. Exempel: 2006-08-14T02:34:56+01:00.
skriv ut den tillgängliga upplösningen på tidsstämplar Exempel: 0.000000001
Skriv ut tid och datum enligt formatet RFC 5322. Exempel: Mon, 14 Aug 2006 10:34:56 +0200.
Skriv ut tid och datum enligt formatet RFC 3339. FMT=”date”, ”seconds” eller ”ns” för tid och datum med angiven precision. Exempel: 2006-08-14 10:34:56+02:00.
Visa den tidpunkt då FIL senast modifierades.
Sätt tiden som den beskrivs av STRÄNG.
Visa eller sätt koordinerad universell tid (UTC).
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Alla flaggor som anger datumet som skall visas är ömsesidigt uteslutande. D.v.s.: --date, --file, --reference, --resolution.

FORMAT styr utskriften. Tolkade sekvenser är:

%%
ett literalt %
%a
lokalens förkortade veckodagsnamn (t.ex. sön)
%A
lokalens fullständiga veckodagsnamn (t.ex. söndag)
%b
lokalens förkortade månadsnamn (t.ex. jan)
%B
lokalens fullständiga månadsnamn (t.ex. januari)
%c
lokalens dag och tid (t.ex. ons 5 okt 2005 22.02.05)
%C
århundrade, som %Y, fast utelämna de sista två siffrorna (t.ex. 20)
%d
dag i månad (t.ex., 01)
%D
datum, samma som %m/%d/%y
%e
dag i månad, blankutfyllt, samma som %_d
%F
fullständigt datum, samma som %+4Y-%m-%d
%g
de sista två siffrorna i året för ISO-veckonumret (se %G)
%G
året motsvarande ISO-veckonumret (se %V), normalt användbart endast med %V
%h
samma som %b
%H
timme (00..23)
%I
timme (01..12)
%j
dag på året (001-366)
%k
timme, blankutfyllt ( 0-23); samma som %_H
%l
timme, blankutfyllt ( 1-12); samma som %_I
%m
månad (01-12)
%M
minut (00..59)
%n
en ny rad
%N
nanosekunder (000000000..999999999)
%p
lokalens FM- eller EM-indikator (tom i många lokaler)
%P
lokalens fm- eller em-indikator (tom i många lokaler)
%q
kvartal av året (1..4)
%r
lokalens tid, 12-timmars (t.ex. 10:04:26)
%R
24-timmars timme och minut, samma som %H:%M
%s
sekunder sedan Epoken (1970-01-01 00.00 UTC)
%S
sekunder (00..60)
%t
en tabulator
%T
tid, samma som %H:%M:%S
%u
dag i veckan (1-7), 1 är måndag
%U
veckonummer, med söndag som första dag i veckan (00-53)
%V
ISO-veckonummer, med måndag som första dag i veckan (01-53)
%w
veckodag (0-6); 0 är söndag
%W
veckonummer, med måndag som första dag i veckan (00-53)
%x
lokalens datumrepresentation (t.ex. 2005-10-06)
%X
lokalens tidrepresentation (t.ex 23.43.02)
%y
sista två siffrorna i årtalet (00-99)
%Y
år
%z
+hhmm numerisk tidszon (t.ex., -0400)
%:z
+hh:mm numerisk tidszon (t.ex., -04:00)
%::z
+hh:mm:ss numerisk tidszon (t.ex., -04:00:00)
%:::z
numerisk tidszon med : som behövs för precisionen (t.ex., -04, +05:30)
%Z
alfabetisk tidszonsförkortning (t.ex., CET)

Normalt fyller date ut numeriska fält med nollor. Följande frivilliga flaggor kan komma efter ”%”:

-
(bindestreck) fyll inte ut fältet
_
(understrykning) fyll ut med blanksteg
0
(noll) fyll ut med nollor
+
fyll ut med nollor, och skriv ut ”+” före framtida år med >4 siffror
^
använd versaler om möjligt
#
använd motsatt skiftläge om möjligt

Efter eventuella flaggor följer en valfri fältbredd, som ett decimalt tal, sedan en valfri modifierare, som är antingen E för att använda lokalens alternativa representationer om tillgängliga, eller O för att använda lokalens alternativa numeriska symboler om tillgängliga.

EXEMPEL

Konvertera sekunder sedan Epoken (1970-01-01 UTC) till ett datum

$ date --date='@2147483647'

Visa tiden i Helsingfors i Finland (använd tzselect(1) för att hitta TZ)

$ TZ='Europe/Helsinki' date

Visa den lokala tiden för klockan 9 nästa fredag i Helsingfors i Finland

$ date --date='TZ="Europe/Helsinki" 09:00 next Fri'

DATUMSTRÄNG

Strängen i --date=STRÄNG är en i mänskligt läsbar engelsk datumsträng i huvudsak i fritt format såsom ”Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 +0100” eller ”2004-02-29 16:21:42” eller till och med ”next Thursday”. En datumsträng kan innehålla poster som indikerar kalenderdatum, tid på dagen, tidszon, dag i veckan, relativ tid, relativt datum och tal. En tom sträng indikerar början på dagen. Datumsträngformatet är mer komplext än som enkelt kan dokumenteras här men är helt beskrivet i info-dokumentationen.

UPPHOVSMAN

Skrivet av David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/date>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) date invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

april 2024 GNU coreutils 9.5