Scroll to navigation

CHROOT(1) Användarkommandon CHROOT(1)

NAMN

chroot — kör kommandon eller ett interaktivt skal med en särskild rotkatalog

SYNOPSIS

chroot [FLAGGA] NYROT [KOMMANDO [ARG]...]
chroot FLAGGA

BESKRIVNING

Kör KOMMANDO med rotkatalogen satt till NYROT.

Ange tilläggsgrupper som g1,g2,…,gN.
Ange användare och grupp (ID eller namn) att använda.
Byt inte arbetskatalog till '/'.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

Om inget kommando angivs, kör ”"$SHELL" -i” (standard: ”/bin/sh -i”).

Slutstatus:

125
om chroot-kommandot självt misslyckas
126
om KOMMANDO hittas men inte kan startas
127
om KOMMANDO inte finns
-
annars slutstatus från KOMMANDO

UPPHOVSMAN

Skrivet av Roland McGrath.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

chroot(2)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/chroot>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) chroot invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4