Scroll to navigation

CHROOT(1) Opdrachten voor gebruikers CHROOT(1)

NAAM

chroot - voer commando of interactieve shell uit met een speciale hoofdmap

SAMENVATTING

chroot [OPTIE] DOELMAP [COMMANDO [ARG]...]
chroot OPTIE

BESCHRIJVING

Voert het gegeven COMMANDO (plus ARGUMENTEN) uit, met DOELMAP als basismap.

extra groepen (kommagescheiden lijst)
te gebruiken gebruiker en groep (ID of naam)
huidige map niet wijzigen naar '/'
toon de helptekst en stop
toon programmaversie en stop

Indien er geen commando werd gegeven, voer '"$SHELL" -i' (default: '/bin/sh -i') uit.

De afsluitwaarde is:

125
als het chroot commando zelf faalt
126
als COMMANDO werd gevonden maar niet kan worden aangeroepen
127
Als COMMANDO niet werd gevonden
-
de beëindigings status van COMMANDO anders

AUTEUR

Geschreven door Roland McGrath.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl.html>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

chroot(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chroot>
of lokaal via: info '(coreutils) chroot invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Januari 2024 GNU coreutils 9.4