Scroll to navigation

CHROOT(1) Příručka uživatele CHROOT(1)

JMÉNO

chroot - provede příkaz nebo interaktivní shell se změněným kořenovým adresářem

POUŽITÍ

chroot [VOLBA] NOVÝKOŘENOVÝADRESÁŘ [PŘÍKAZ [ARG]...]
chroot VOLBA

POPIS

Spustí PŘÍKAZ s kořenovým adresářem nastaveným na NOVÝKOŘENOVÝADRESÁŘ.

určuje doplňkové skupiny jako s1,s2,…,sN
určuje uživatele a skupinu (ID nebo jméno), které se použijí
nezmění pracovní adresář na '/'
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Není-li zadán žádný příkaz, spustí '"$SHELL" -i' (implicitně: '/bin/sh -i').

Návratový kód:

125
if the chroot command itself fails
126
if COMMAND is found but cannot be invoked
127
if COMMAND cannot be found
-
the exit status of COMMAND otherwise

AUTOR

Napsal Roland McGrath.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

chroot(2)

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chroot>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) chroot invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4