Scroll to navigation

process-keyring(7) Miscellaneous Information Manual process-keyring(7)

NUME

process-keyring - inel de chei partajat pentru fiecare proces

DESCRIERE

Inelul de chei al procesului este un inel de chei utilizat pentru a ancora chei în numele unui proces. Acesta este creat numai atunci când un proces îl solicită. Cheia de proces are numele (descrierea) _pid.

Este definită o valoare specială a numărului de serie, KEY_SPEC_PROCESS_KEYRING, care poate fi utilizată în locul numărului de serie real al inelului de chei de proces al procesului apelant.

@p”, din aplicația keyctl(1) poate fi utilizat în locul unui ID de cheie numeric în același mod, dar deoarece keyctl(1) este un program executat după bifurcare, acest lucru nu este util.

Un fir de execuție creat utilizând fanionul clone(2) CLONE_THREAD are același inel de chei de proces ca și apelantul lui clone(2). Atunci când un nou proces este creat folosind fork(), acesta nu are inițial un inel cheie de proces. Un inel de chei de procese al unui proces se șterge cu execve(2). Inelul de chei de procese este distrus atunci când se termină ultimul fir de execuție care face referire la el.

Dacă un proces nu are un inel de chei de procese când este accesat, atunci va fi creat un inel de chei de procese dacă acesta trebuie modificat; în caz contrar, apare eroarea ENOKEY.

CONSULTAȚI ȘI

keyctl(1), keyctl(3), keyrings(7), persistent-keyring(7), session-keyring(7), thread-keyring(7), user-keyring(7), user-session-keyring(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

30 octombrie 2022 Pagini de manual de Linux 6.05.01