Scroll to navigation

dirfd(3) Library Functions Manual dirfd(3)

NUME

dirfd - obține descriptorul de fișier de flux de directoare

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

REZUMAT

#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
int dirfd(DIR *dirp);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

dirfd():


/* Începând cu glibc 2.10: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

DESCRIERE

Funcția dirfd() returnează descriptorul de fișier asociat cu fluxul de directoare dirp.

Acest descriptor de fișier este cel utilizat în mod intern de către fluxul de directoare. Prin urmare, este util numai pentru funcțiile care nu depind de poziția fișierului sau nu o modifică, cum ar fi fstat(2) și fchdir(2). Acesta va fi închis automat atunci când este apelat closedir(3).

VALOAREA RETURNATĂ

În caz de reușită, dirfd() returnează un descriptor de fișier (un număr întreg nenegativ). În caz de eroare, se returnează -1, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

ERORI-IEȘIRE

POSIX.1-2008 specifică două erori, dintre care niciuna nu este returnată de implementarea actuală.

dirp nu se referă la un flux de directoare valid.
Implementarea nu permite asocierea unui descriptor de fișier cu un director.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
dirfd() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ISTORIC

4.3BSD-Reno (nu și în 4.2BSD).

CONSULTAȚI ȘI

open(2), openat(2), closedir(3), opendir(3), readdir(3), rewinddir(3), scandir(3), seekdir(3), telldir(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01