Scroll to navigation

opendir(3) Library Functions Manual opendir(3)

NUME

opendir, fdopendir - deschide un director

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

SINOPSIS

#include <sys/types.h>
#include <dirent.h>
DIR *opendir(const char *name);
DIR *fdopendir(int fd);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

fdopendir():


Începând cu glibc 2.10
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Înainte de glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

DESCRIERE

Funcția opendir() deschide un flux de directoare corespunzător directorului name și returnează un indicator la fluxul de directoare. Fluxul este poziționat la prima intrare din director.

Funcția fdopendir() este similară cu opendir(), dar returnează un flux de directoare pentru directorul la care face referire descriptorul de fișier deschis fd. După un apel reușit la fdopendir(), fd este utilizat în mod intern de către implementare și nu ar trebui să fie utilizat în alt mod de către aplicație.

VALOAREA RETURNATĂ

Funcțiile opendir() și fdopendir() returnează un indicator la fluxul de directoare. În caz de eroare, se returnează NULL, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

ERORI-IEȘIRE

Permisiune refuzată.
fd nu este un descriptor de fișier valid deschis pentru citire.
Limita per proces a numărului de descriptori de fișiere deschise a fost atinsă.
Limita la nivel de sistem a numărului total de fișiere deschise a fost atinsă.
Directorul nu există sau name este un șir gol.
Memorie insuficientă pentru a finaliza operația.
name nu este un director.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
opendir(), fdopendir() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

POSIX.1-2008.

STANDARDE

SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001.
POSIX.1-2008. glibc 2.4.

NOTE

Intrările de nume de fișier pot fi citite dintr-un flux de directoare folosind readdir(3).

Descriptorul de fișier care stă la baza fluxului de directoare poate fi obținut utilizând dirfd(3).

Funcția opendir() stabilește fanionul de închidere la executare, „close-on-exec”, pentru descriptorul de fișier care stă la baza DIR *. Funcția fdopendir() lasă neschimbată configurarea fanionului „close-on-exec” pentru descriptorul de fișier fd. POSIX.1-200x nu precizează dacă un apel reușit la fdopendir() va stabili fanionul „close-on-exec” pentru descriptorul de fișier fd.

CONSULTAȚI ȘI

open(2), closedir(3), dirfd(3), readdir(3), rewinddir(3), scandir(3), seekdir(3), telldir(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)