Scroll to navigation

seekdir(3) Library Functions Manual seekdir(3)

NUME

seekdir - stabilește poziția următorului apel readdir() în fluxul de directoare

BIBLIOTECA

Biblioteca C standard (libc, -lc)

SINOPSIS

#include <dirent.h>
void seekdir(DIR *dirp, long loc);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

seekdir():


_XOPEN_SOURCE
|| /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

DESCRIERE

Funcția seekdir() stabilește locația din fluxul de directoare de la care va porni următorul apel readdir(2). Argumentul loc trebuie să fie o valoare returnată de un apel anterior la telldir(3).

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția seekdir() nu returnează nicio valoare.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
seekdir() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, 4.3BSD.

AVERTISMENTE

Până la glibc 2.1.1.1, tipul argumentului loc era off_t. POSIX.1-2001 specifică long, iar acesta este tipul utilizat începând cu glibc 2.1.2. Consultați telldir(3) pentru informații despre motivul pentru care ar trebui să fiți atenți în a face orice presupunere cu privire la valoarea din acest argument.

CONSULTAȚI ȘI

lseek(2), closedir(3), opendir(3), readdir(3), rewinddir(3), scandir(3), telldir(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

2 mai 2024 Pagini de manual Linux (nepublicate)