Scroll to navigation

aio_return(3) Library Functions Manual aio_return(3)

NUME

aio_return - obține starea de returnare a operației de In/Ieș asincrone

BIBLIOTECA

Biblioteca de timp real (librt, -lrt)

REZUMAT

#include <aio.h>
ssize_t aio_return(struct aiocb *aiocbp);

DESCRIERE

Funcția aio_return() returnează starea finală de returnare pentru cererea de intrare/ieșire asincronă cu bloc de control indicat de aiocbp. (A se vedea aio(7) pentru o descriere a structurii aiocb.)

Această funcție trebuie apelată o singură dată pentru orice cerere dată, după ce aio_error(3) returnează altceva decât EINPROGRESS.

VALOAREA RETURNATĂ

Dacă operația de intrare/ieșire asincronă s-a încheiat, această funcție returnează valoarea care ar fi fost returnată în cazul unui apel sincron read(2), write(2), fsync(2) sau fdatasync(2). În caz de eroare, se returnează -1, iar errno este configurată pentru a indica eroarea.

Dacă operația de intrare/ieșire asincronă nu s-a finalizat încă, valoarea de returnare și efectul aio_return() sunt nedefinite.

ERORI-IEȘIRE

aiocbp nu indică un bloc de control pentru o cerere de intrare/ieșire asincronă a cărei stare de returnare nu a fost încă recuperată.
aio_return() nu este implementată.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
aio_return() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ISTORIC

glibc 2.1. POSIX.1-2001.

EXEMPLE

A se vedea aio(7).

CONSULTAȚI ȘI

aio_cancel(3), aio_error(3), aio_fsync(3), aio_read(3), aio_suspend(3), aio_write(3), lio_listio(3), aio(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01