Scroll to navigation

aio_error(3) Library Functions Manual aio_error(3)

NUME

aio_error - obține starea de eroare a unei operații de In/Ieș asincrone

BIBLIOTECA

Biblioteca de timp real (librt, -lrt)

REZUMAT

#include <aio.h>
int aio_error(const struct aiocb *aiocbp);

DESCRIERE

Funcția aio_error() returnează starea de eroare pentru cererea de In/Ieș asincronă cu blocul de control indicat de aiocbp (a se vedea aio(7) pentru o descriere a structurii aiocb).

VALOAREA RETURNATĂ

Această funcție returnează una dintre următoarele valori:

dacă cererea nu a fost încă finalizată.
dacă cererea a fost anulată.
0
dacă cererea a fost finalizată cu succes.
> 0
Un număr pozitiv de eroare, dacă operația de In/Ieș asincronă a eșuat. Aceasta este aceeași valoare care ar fi fost stocată în variabila errno în cazul unui apel sincron read(2), write(2), fsync(2) sau fdatasync(2).

ERORI-IEȘIRE

aiocbp nu indică un bloc de control pentru o cerere de In/Ieș asincronă a cărei stare de returnare (a se vedea aio_return(3)) nu a fost încă preluată.
aio_error() nu este implementată.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
aio_error() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ISTORIC

glibc 2.1. POSIX.1-2001.

EXEMPLE

A se vedea aio(7).

CONSULTAȚI ȘI

aio_cancel(3), aio_fsync(3), aio_read(3), aio_return(3), aio_suspend(3), aio_write(3), lio_listio(3), aio(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01