Scroll to navigation

aio_cancel(3) Library Functions Manual aio_cancel(3)

NUME

aio_cancel - anulează o cerere de intrare/ieșire asincronă în așteptare

BIBLIOTECA

Biblioteca de timp real (librt, -lrt)

REZUMAT

#include <aio.h>
int aio_cancel(int fd, struct aiocb *aiocbp);

DESCRIERE

Funcția aio_cancel() încearcă să anuleze solicitările de In/Ieș asincrone restante pentru descriptorul de fișier fd. Dacă aiocbp este NULL, toate aceste cereri sunt anulate. În caz contrar, se anulează numai cererea descrisă de blocul de control indicat de aiocbp. (A se vedea aio(7) pentru o descriere a structurii aiocb).

Notificarea asincronă normală are loc pentru cererile anulate (a se vedea aio(7) și sigevent(7)). Starea de returnare a cererii (aio_return(3)) este stabilită la -1, iar starea de eroare a cererii (aio_error(3)) este stabilită la ECANCELED. Blocul de control al cererilor care nu pot fi anulate nu se modifică.

În cazul în care cererea nu a putut fi anulată, aceasta se va încheia în mod obișnuit după efectuarea operației de intrare/ieșire (în acest caz, aio_error(3) va returna starea EINPROGRESSS).

Dacă aiocbp nu este NULL, iar fd diferă de descriptorul de fișier cu care a fost inițiată operația asincronă, apar rezultate nespecificate.

Operațiile care pot fi anulate sunt definite în funcție de implementare.

VALOAREA RETURNATĂ

Funcția aio_cancel() returnează una dintre următoarele valori:

Toate cererile au fost anulate cu succes.
Cel puțin una dintre cererile specificate nu a fost anulată, deoarece era în curs de desfășurare. În acest caz, se poate verifica starea cererilor individuale folosind aio_error(3).
Toate cererile au fost deja finalizate înainte de apel.
-1
S-a produs o eroare. Cauza erorii poate fi găsită prin inspectarea errno.

ERORI-IEȘIRE

descriptor-fișier nu este un descriptor de fișier valid.
aio_cancel() nu este implementată.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
aio_cancel() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

POSIX.1-2008.

ISTORIC

glibc 2.1. POSIX.1-2001.

EXEMPLE

A se vedea aio(7).

CONSULTAȚI ȘI

aio_error(3), aio_fsync(3), aio_read(3), aio_return(3), aio_suspend(3), aio_write(3), lio_listio(3), aio(7)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01