Scroll to navigation

PR(1) Felhasználói parancsok PR(1)

NÉV

pr - szövegfájlokat konvertál nyomtatáshoz

ÖSSZEGZÉS

pr [KAPCSOLÓ]... [FÁJL]...

LEÍRÁS

A FÁJLOK oldalakra tördelése vagy oszlopokba rendezése nyomtatáshoz.

Ha a FÁJL nincs megadva, vagy -, akkor a szabványos bemenetet olvassa.

A hosszú kapcsolók kötelező argumentumai a rövid kapcsolókhoz is kötelezők.

+ELSŐ_OLDAL[:UTOLSÓ_OLDAL], --pages=ELSŐ_OLDAL[:UTOLSÓ_OLDAL]
a nyomtatás elkezdése [befejezése] az ELSŐ_[UTOLSÓ]_OLDALON
OSZLOP darab oszlop előállítása és az oszlopok nyomtatása, lefelé, hacsak a -a nincs megadva. A sorok számának kiegyensúlyozása az oszlopokban minden egyes oldalon.
oszlopok kiírása vízszintesen és nem függőlegesen, a -OSZLOP kapcsolóval együtt használatos
kalapos (^G) és oktális visszaper jelölés használata
a kimenet dupla kitöltése
a FORMÁTUM használata a fejléc dátumához
a bemeneti KARAKTEREK (TAB-ok) kiterjesztése a tab SZÉLESSÉGÉRE (8)
lapdobások használata új sorok helyett az oldalak elválasztására (egy 3 soros oldalfejléccel a -F vagy egy 5 soros fejléccel és bevezetővel az -F nélkül)
egy középre igazított FEJLÉC használata a fájlnév helyett az oldalfejlécben, a -h "" egy üres sort nyomtat, ne használja a -h"" kapcsolót
a szóközök cseréje KARAKTEREKRE (TAB-okra) a tab SZÉLESSÉGÉIG (8)
teljes sorok összefésülése, kikapcsolja a -W sorcsonkítást, nincs oszlopigazítás, a --sep-string[=KARAKTERLÁNC] beállítja az elválasztókat
beállítja az oldalhosszúságot OLDALHOSSZ (66) sorra (a szövegsorok alapértelmezett száma 56, és a -F esetén 63). a -t használata következik belőle, ha az OLDALHOSSZ <= 10
az összes fájl párhuzamos nyomtatása, egyet minden oszlopba, a sorokat csonkítja, de a teljes hosszúságú sorokat a -J használatakor összekapcsolja
sorok számozása, SZÁMJEGYEK (5) darab számjegy, majd az ELVÁLASZTÓ (TAB) használatával, a számolás alapértelmezésben a bemeneti fájl első sorával kezdődik.
a számolás kezdése a SZÁMMAL az első kinyomtatott oldal első sorában (lásd +ELSŐ_OLDAL)
minden egyes sor eltolása MARGÓ (nulla) szóközzel, nincs hatással a -w vagy -W kapcsolókra, a MARGÓ az OLDAL_SZÉLESSÉGHEZ lesz hozzáadva.
figyelmeztetés kihagyása, ha egy fájl nem nyitható meg
oszlopok elválasztása egyetlen karakterrel, a KARAKTER alapértelmezetten <TAB> karakter a -w nélkül és „semmi” a -w esetén. A -s[KARAKTER] kikapcsolja a sorcsonkítást mind a 3 oszlopkapcsolóhoz (-OSZLOP|-a -OSZLOP|-m), kivéve ha a -w be van állítva
az oszlopok elválasztása a KARAKTERLÁNCCAL, a -S nélkül: az alapértelmezett elválasztó a <TAB> a -J kapcsolóval és <szóköz> egyébként (ugyanaz, mint a -S" ") nincs hatással az oszlopkapcsolókra
oldalfejlécek és befejezők kihagyása használata az OLDALHOSSZ <= 10-ből következik
oldalfejlécek és befejezők kihagyása, a bemeneti fájlokban található lapdobások által beállított oldalakra tördelés megszüntetése
oktális visszaper jelölés használata
az oldalszélesség beállítása OLDAL_SZÉLESSÉG (72) karakterre, csak több szöveges oszlopot tartalmazó kimenethez, az -s[karakter] kikapcsolja (72)
az oldalszélesség beállítása OLDAL_SZÉLESSÉG (72) karakterre mindig, a sorok csonkítása, kivéve ha a -J kapcsoló be van állítva, nincs interferencia a -S vagy -s kapcsolókkal
ezen súgó megjelenítése és kilépés
verzióinformációk megjelenítése és kilépés

SZERZŐ

Írta Pete TerMaat és Roland Huebner.

HIBÁK JELENTÉSE

A(z) GNU coreutils online súgója: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

SZERZŐI JOG

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. A licenc GPLv3+: a GNU GPL 3. vagy újabb változata: <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Ez egy szabad szoftver, terjesztheti és/vagy módosíthatja. NINCS GARANCIA, a törvény által engedélyezett mértékig.

LÁSD MÉG

Teljes dokumentáció <https://www.gnu.org/software/coreutils/pr>
vagy helyileg elérhető: info '(coreutils) pr invocation'

FORDÍTÁS

A kézikönyv magyar fordítását a Nagy Viktor <chaos@inf.elte.hu> készítette.

Ez a fordítás ingyenes dokumentáció; lásd a GNU General Public License 3. Vagy újabb verzióját a szerzői jogi feltételekkel kapcsolatban. Feltételezzük, hogy NEM FELELŐSSÉG.

Ha hibát talál a kézikönyv oldal fordításában, küldje el a e-mail cím: TODO..

2024. április GNU coreutils 9.5