Scroll to navigation

SSSD-LDAP(5) Формати файлів та правила SSSD-LDAP(5)

NAME

sssd-ldap - Модуль надання даних LDAP SSSD

ОПИС

На цій сторінці довідника описано налаштування доменів LDAP для sssd(8). Щоб дізнатися більше про синтаксис налаштування, зверніться до розділу «ФОРМАТ ФАЙЛА» сторінки довідника sssd.conf(5).

Ви можете налаштувати SSSD на використання декількох доменів LDAP.

LDAP back end supports id, auth, access and chpass providers. If you want to authenticate against an LDAP server either TLS/SSL or LDAPS is required. sssd does not support authentication over an unencrypted channel. Even if the LDAP server is used only as an identity provider, an encrypted channel is strongly recommended. Please refer to “ldap_access_filter” config option for more information about using LDAP as an access provider.

ПАРАМЕТРИ НАЛАШТУВАННЯ

Всі загальні параметри налаштування, які стосуються доменів SSSD, також стосуються і доменів LDAP. Зверніться до розділу «РОЗДІЛИ ДОМЕНІВ» сторінки підручника sssd.conf(5), щоб дізнатися більше. Зауважте, що атрибути прив'язки до LDAP SSSD описано на сторінці підручника щодо sssd-ldap-attributes(5).

ldap_uri, ldap_backup_uri (рядок)

Визначає список адрес серверів LDAP, відокремлених комами, з якими SSSD має встановлювати з’єднання у порядку пріоритету. Зверніться до розділу «РЕЗЕРВ», щоб дізнатися більше про перемикання на резервні ресурси та додаткові сервери. Якщо не вказано, буде використано автоматичне виявлення служб. Докладніші відомості можна знайти у розділі «ПОШУК СЛУЖБ».

Формат адреси має відповідати формату, що визначається RFC 2732:

ldap[s]://<вузол>[:порт]

У явних адресах IPv6 <вузол> має бути вказано у квадратних дужках, []

приклад: ldap://[fc00::126:25]:389

ldap_chpass_uri, ldap_chpass_backup_uri (рядок)

Визначає список адрес серверів LDAP, відокремлених комами, з якими SSSD має встановлювати з’єднання у порядку пріоритету для зміни пароля користувача. Зверніться до розділу «РЕЗЕРВ», щоб дізнатися більше про перемикання на резервні ресурси та додаткові сервери.

Для того, щоб уможливити визначення служб, слід встановити значення параметра ldap_chpass_dns_service_name.

Типове значення: порожнє, тобто використовується ldap_uri.

ldap_search_base (рядок)

Типова базова назва домену, яку слід використовувати для виконання дій від імені користувача LDAP.

Починаючи з SSSD 1.7.0, у SSSD передбачено підтримку визначення декількох основ для пошуку за допомогою таких синтаксичних конструкцій:

основа_пошуку[?діапазон?[фільтр][?основа_пошуку?діапазон?[фільтр]]*]

Діапазоном може бути одне зі значень, «base» (основа), «onelevel» (окремий рівень) або «subtree» (піддерево).

Фільтром має бути коректний запис фільтрування LDAP, відповідно до специфікації http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

Приклади:

ldap_search_base = dc=example,dc=com (еквівалентне до) ldap_search_base = dc=example,dc=com?subtree?

ldap_search_base = cn=host_specific,dc=example,dc=com?subtree?(host=thishost)?dc=example.com?subtree?

Зауваження: підтримки визначення декількох основ пошуку з посиланням на об’єкти з однаковими назвами (наприклад груп з однаковою назвою у двох різних основах пошуку) не передбачено. Такі визначення можуть призвести до непередбачуваних результатів на клієнтських комп’ютерах.

Типове значення: якщо значення не встановлено, буде використано значення атрибута defaultNamingContext або namingContexts з RootDSE сервера LDAP. Якщо запису defaultNamingContext не існує або цей запис має порожнє значення, буде використано namingContexts. Для роботи системи потрібно, щоб атрибут namingContexts має єдине значення DN бази пошуку сервера LDAP. Підтримки визначення декількох значень не передбачено.

ldap_schema (рядок)

Визначає тип схеми, що використовується на сервері LDAP призначення. Відповідно до вибраної схеми, типові назви атрибутів, отриманих з сервера, можуть бути різними. Спосіб обробки атрибутів також може бути різним.

У поточній версії передбачено підтримку чотирьох типів схем:

•rfc2307

•rfc2307bis

•IPA

•AD

Основною відмінністю між цими типами схем є спосіб запису даних щодо участі у групах на сервері. Відповідно до rfc2307, список учасників груп впорядковується за користувачами у атрибуті memberUid. Відповідно до rfc2307bis і IPA, список учасників груп впорядковується за назвою домену (DN) і зберігається у атрибуті member. Відповідно до типу схеми AD, встановлюється відповідність зі значеннями Active Directory 2008r2.

Типове значення: rfc2307

ldap_pwmodify_mode (рядок)

Визначає дію, яку буде здійснено для зміни пароля користувача.

У поточній версії передбачено два режими:

•exop — розширена дія зі зміни пароля (RFC 3062)

•ldap_modify — безпосереднє внесення змін до userPassword (не рекомендуємо).

Зауваження: спочатку буде встановлено нове з'єднання для перевірки поточного пароля шляхом прив'язування до системи від імені користувача, від якого надійшов запит щодо зміни пароля. Якщо з'єднання вдасться встановити, його буде використано для зміни пароля, тому у користувача має бути доступ до запису атрибута userPassword.

Типове значення: exop

ldap_default_bind_dn (рядок)

Типова назва домену прив’язки, яку слід використовувати для виконання дій LDAP.

ldap_default_authtok_type (рядок)

Тип розпізнавання для типової назви сервера прив’язки.

У поточній версії передбачено підтримку двох механізмів:

password

obfuscated_password

Типове значення: password

Щоб дізнатися більше, ознайомтеся зі сторінкою підручника щодо sss_obfuscate(8).

ldap_default_authtok (рядок)

Лексема розпізнавання типової назви сервера прив’язки.

ldap_force_upper_case_realm (булеве значення)

Деякі з серверів каталогів, наприклад Active Directory, можуть надавати частину області адреси UPN лише малими літерами (літерами нижнього регістру), що може призвести до невдалої спроби розпізнавання. Встановіть ненульове значення цього параметра, якщо ви бажаєте використовувати назву області у верхньому регістрі.

Типове значення: false

ldap_enumeration_refresh_timeout (ціле число)

Визначає кількість секунд, протягом яких SSSD має очікувати до оновлення свого кешу нумерованих записів.

Цей параметр також може бути встановлено для окремого піддомену або успадковано за допомогою subdomain_inherit.

Типове значення: 300

ldap_purge_cache_timeout (ціле число)

Визначає частоту пошуків у кеші неактивних записів (зокрема груп без учасників та користувачів, які ніколи не входили до системи) та вилучення цих записів з метою економії місця.

Встановлення нульового значення цього параметра вимикає дію з очищення кешу. Будь ласка, зауважте, що якщо увімкнено нумерацію, дія з очищення є необхідною з метою виявлення записів, вилучених із сервера, її не можна вимикати. Типово, дія з очищення, якщо увімкнено нумерацію, виконується кожні 3 години.

Цей параметр також може бути встановлено для окремого піддомену або успадковано за допомогою subdomain_inherit.

Типове значення: 0 (вимкнено)

ldap_group_nesting_level (ціле число)

Якщо ldap_schema встановлено у значення формату схеми, у якому передбачено підтримку вкладеності груп (наприклад RFC2307bis), цей параметр визначає кількість рівнів вкладеності, які оброблятимуться SSSD. Значення цього параметра буде проігноровано, якщо використано схему RFC2307.

Зауваження: за допомогою цього параметра визначається гарантований рівень вкладеності груп для обробки під час будь-якого пошуку. Втім, може бути повернуто і групи із більшим рівнем вкладеності, якщо під час попередніх пошуків відбувалася обробка вищих рівнів вкладеності. Крім того, послідовні пошуки інших груп можуть розширити набір результатів початкового пошуку, якщо запити щодо пошуку надходять повторно.

Якщо значенням ldap_group_nesting_level є 0, вкладені групи взагалі не оброблятимуться. Втім, якщо з’єднання встановлено з Active-Directory Server 2008 та новішими версіями з використанням “id_provider=ad”, слід також вимкнути використання груп реєстраційних записів (Token-Groups) встановленням для параметра ldap_use_tokengroups значення false з метою обмеження вкладеності у групах.

Типове значення: 2

ldap_use_tokengroups

За допомогою цього параметра можна увімкнути або вимкнути використання атрибута Token-Groups під час виконання initgroup для користувачів Active Directory Server 2008 та новіших версій.

Цей параметр також може бути встановлено для окремого піддомену або успадковано за допомогою subdomain_inherit.

Типове значення: True для AD і IPA, інакше False.

ldap_host_search_base (рядок)

Необов’язковий. Використати вказаний рядок як основу пошуку об’єктів вузлів.

Ознайомтеся з розділом щодо «ldap_search_base», щоб дізнатися більше про налаштування декількох основ пошуку.

Типове значення: значення ldap_search_base

ldap_service_search_base (рядок)

Додатковий основний DN, область пошуку і фільтр LDAP для обмеження пошуків LDAP цим типом атрибутів.

синтаксис:

search_base[?scope?[filter][?search_base?scope?[filter]]*]

Діапазоном може бути одне зі значень, «base» (основа), «onelevel» (окремий рівень) або «subtree» (піддерево). Докладніший опис діапазонів наведено у розділі 4.5.1.2 документа http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Фільтром має бути коректний запис фільтрування LDAP, відповідно до специфікації http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

Приклади використання цих синтаксичних конструкцій можна знайти у розділі прикладів «ldap_search_base».

Типове значення: значення ldap_search_base

Будь ласка, зауважте, що підтримки визначення області або фільтра для пошуків на сервері Active Directory не передбачено. Це може призвести до отримання значної кількості результатів і викликати реакцію з боку розширення діапазону отримання (Range Retrieval).

ldap_iphost_search_base (рядок)

Додатковий основний DN, область пошуку і фільтр LDAP для обмеження пошуків LDAP цим типом атрибутів.

синтаксис:

search_base[?scope?[filter][?search_base?scope?[filter]]*]

Діапазоном може бути одне зі значень, «base» (основа), «onelevel» (окремий рівень) або «subtree» (піддерево). Докладніший опис діапазонів наведено у розділі 4.5.1.2 документа http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Фільтром має бути коректний запис фільтрування LDAP, відповідно до специфікації http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

Приклади використання цих синтаксичних конструкцій можна знайти у розділі прикладів «ldap_search_base».

Типове значення: значення ldap_search_base

Будь ласка, зауважте, що підтримки визначення області або фільтра для пошуків на сервері Active Directory не передбачено. Це може призвести до отримання значної кількості результатів і викликати реакцію з боку розширення діапазону отримання (Range Retrieval).

ldap_ipnetwork_search_base (рядок)

Додатковий основний DN, область пошуку і фільтр LDAP для обмеження пошуків LDAP цим типом атрибутів.

синтаксис:

search_base[?scope?[filter][?search_base?scope?[filter]]*]

Діапазоном може бути одне зі значень, «base» (основа), «onelevel» (окремий рівень) або «subtree» (піддерево). Докладніший опис діапазонів наведено у розділі 4.5.1.2 документа http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Фільтром має бути коректний запис фільтрування LDAP, відповідно до специфікації http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

Приклади використання цих синтаксичних конструкцій можна знайти у розділі прикладів «ldap_search_base».

Типове значення: значення ldap_search_base

Будь ласка, зауважте, що підтримки визначення області або фільтра для пошуків на сервері Active Directory не передбачено. Це може призвести до отримання значної кількості результатів і викликати реакцію з боку розширення діапазону отримання (Range Retrieval).

ldap_search_timeout (ціле число)

Визначає час очікування на дані (у секундах) для виконання пошуків ldap, перш ніж пошук буде скасовано з поверненням кешованих даних (і переходом до автономного режиму роботи)

Зауваження: роботу цього параметра буде змінено у наступних версіях SSSD. Ймовірно, його буде колись замінено на послідовність часів очікування для окремих типів пошуків.

Цей параметр також може бути встановлено для окремого піддомену або успадковано за допомогою subdomain_inherit.

Типове значення: 6

ldap_enumeration_search_timeout (ціле число)

Визначає час очікування на дані (у секундах) для виконання пошуків номерів користувачів та груп у ldap, перш ніж пошук буде скасовано з поверненням кешованих даних (і переходом до автономного режиму роботи)

Цей параметр також може бути встановлено для окремого піддомену або успадковано за допомогою subdomain_inherit.

Типове значення: 60

ldap_network_timeout (ціле число)

Визначає час очікування (у секундах), після завершення якого poll(2)/select(2) з наступним connect(2) повертається до стану бездіяльності.

Цей параметр також може бути встановлено для окремого піддомену або успадковано за допомогою subdomain_inherit.

Типове значення: 6

ldap_opt_timeout (ціле число)

Визначає час очікування (у секундах), після завершення якого виклики до синхронних програмних інтерфейсів LDAP буде перервано, якщо не буде отримано відповіді. Також керує часом очікування під час обміну даними з KDC у випадку прив’язки SASL, часом очікування на дію з прив’язування LDAP, розширеної операції зі зміни пароля та дії StartTLS.

Цей параметр також може бути встановлено для окремого піддомену або успадковано за допомогою subdomain_inherit.

Типове значення: 8

ldap_connection_expire_timeout (ціле значення)

Визначає час очікування (у секундах), протягом якого підтримуватиметься з’єднання з сервером LDAP. По завершенню цього часу буде зроблено спробу повторно встановити з’єднання. У разі використання паралельно до SASL/GSSAPI буде використано перше за часом значення (це значення або значення строку дії TGT).

Якщо з'єднання є бездіяльним (жодна дія у ньому не виконується активно) протягом ldap_opt_timeout секунд завершення строку дії, його буде передчасно розірвано, щоб новий запит не міг потребувати, щоб з'єднання лишалося відкритим після завершення його строку дії. Неявним чином, це означає, що з'єднання завжди розриватимуться негайно і не використовуватимуться повторно, якщо ldap_connection_expire_timeout <= ldap_opt_timout

Цей час очікування може бути подовжено випадковим значенням, яке вказано параметром ldap_connection_expire_offset

Цей параметр також може бути встановлено для окремого піддомену або успадковано за допомогою subdomain_inherit.

Типове значення: 900 (15 хвилин)

ldap_connection_expire_offset (ціле число)

Випадковий зсув від 0 до налаштованого значення, який буде додано до ldap_connection_expire_timeout.

Цей параметр також може бути встановлено для окремого піддомену або успадковано за допомогою subdomain_inherit.

Типове значення: 0

ldap_connection_idle_timeout (ціле значення)

Визначає час очікування (у секундах), протягом якого підтримуватиметься бездіяльне з’єднання з сервером LDAP. Якщо з'єднання лишатиметься бездіяльним понад цей час, з'єднання буде розірвано.

Ви можете вимкнути цей час очікування, встановивши значення 0.

Цей параметр також може бути встановлено для окремого піддомену або успадковано за допомогою subdomain_inherit.

Типове значення: 900 (15 хвилин)

ldap_page_size (ціле число)

Визначити кількість записів, які слід отримати з LDAP у відповідь на один запит. На деяких серверах LDAP визначено обмеження максимальної кількості на один запит.

Типове значення: 1000

ldap_disable_paging (булеве значення)

Вимикає контроль сторінок LDAP. Цим параметром слід скористатися, якщо сервер LDAP повідомляє про підтримку контролю сторінок LDAP у своєму RootDSE, але цю підтримку не увімкнено або вона не працює належним чином.

Приклад: сервери OpenLDAP з модулем контролю сторінок, встановленим на сервері, але не увімкненим, повідомляють про підтримку у RootDSE, але цією підтримкою не можна скористатися.

Приклад: 389 DS має ваду, пов’язану з тим, що здатен підтримувати лише один процес контролю сторінок для одного з’єднання. У разі значного навантаження це може призвести до відмови у виконанні запитів.

Типове значення: False

ldap_disable_range_retrieval (булеве значення)

Вимкнути отримання діапазону Active Directory.

У Active Directory за допомогою правила MaxValRange (типове значення 1500 записів) обмежується кількість записів, які може бути отримано під час пошуку. Якщо у певній групі міститься більше записів учасників, до відповіді буде включено специфічне для AD розширення діапазону. За допомогою цього параметра можна вимкнути обробку розширення діапазону, отже великі групи буде представлено як такі, у яких немає учасників.

Типове значення: False

ldap_sasl_minssf (ціле значення)

Під час обміну даними з сервером LDAP за допомогою SASL визначає мінімальний рівень захисту, потрібний для встановлення з’єднання. Значення цього параметра визначається OpenLDAP.

Типове значення: типове для системи значення (зазвичай, визначається у ldap.conf)

ldap_sasl_maxssf (ціле число)

Під час обміну даними з сервером LDAP за допомогою SASL визначає максимальний рівень захисту, потрібний для встановлення з’єднання. Значення цього параметра визначається OpenLDAP.

Типове значення: типове для системи значення (зазвичай, визначається у ldap.conf)

ldap_deref_threshold (ціле число)

Вказує кількість учасників групи, записів яких має не вистачати у зовнішньому кеші для запуску загального пошуку з розіменуванням. Якщо пропущених записів буде менше за вказану кількість, пошук для них виконуватиметься окремо.

Ви можете повністю вимкнути запити щодо розіменувань встановленням значення 0. Будь ласка, зауважте, що у коді SSSD, зокрема засобу надання даних HBAC IPA, є інструкції, які реалізовано лише з використанням викликів щодо розіменування, тому навіть явне вимикання розіменувань не призведе до вимикання розіменувань у цих частинах коду, якщо на сервері передбачено підтримку розіменувань і оголошено про керування розіменуваннями у об'єкті rootDSE.

Пошук з розіменуванням — це отримання всіх записів учасників групи за одним викликом LDAP. У різних серверах LDAP може бути передбачено різні способи розіменування. У поточній версії передбачено підтримку серверів 389/RHDS, OpenLDAP та Active Directory.

Зауваження: якщо у одній з основ пошуку визначається фільтр пошуку, покращення швидкодії фільтрів розіменування буде вимкнено, незалежно від використання цього параметра.

Типове значення: 10

ldap_ignore_unreadable_references (булеве значення)

Ігнорувати непридатні до читання записи LDAP, на які посилається атрибут учасника групи. Якщо для цього параметра встановлено значення «false», буде повернуто повідомлення про помилку, а дія завершиться помилкою, замість простого ігнорування непридатного до читання запису.

Цей параметр може бути корисним, якщо використано надавач даних AD, і обліковий запис комп'ютера, який sssd використовує для встановлення з'єднання із AD, не має доступу до певного запису або піддерева LDAP з міркувань безпеки.

Типове значення: False

ldap_tls_reqcert (рядок)

Визначає перелік перевірок, які слід виконати для сертифікатів серверів у сеансі TLS, якщо такі перевірки слід виконувати. Може бути визначено одне з таких значень:

never = клієнт не надсилатиме запиту і не перевірятиме жодних сертифікатів сервера.

allow = надіслати запит щодо сертифіката сервера. Якщо сертифікат не буде надано, продовжити сеанс у звичайному режимі. Якщо буде надано помилковий сертифікат, ігнорувати і продовжити сеанс у звичайному режимі.

try = надіслати запит щодо сертифіката сервера. Якщо сертифікат не буде надано, продовжити сеанс у звичайному режимі. Якщо буде надано помилковий сертифікат, негайно перервати сеанс.

demand = надіслати запит щодо сертифіката сервера. Якщо сертифікат не буде надано або буде надано помилковий сертифікат, негайно перервати сеанс.

hard = те саме, що і “demand”

Типове значення: hard

ldap_tls_cacert (рядок)

Визначає файл, який містить сертифікати для всіх служб сертифікації, які розпізнаються sssd.

Типове значення: використовувати типові параметри OpenLDAP, що зберігаються у /etc/openldap/ldap.conf

ldap_tls_cacertdir (рядок)

Визначає шлях до каталогу, де у окремих файлах містяться сертифікати служб сертифікації (CA). Типовими назвами файлів є хеші сертифікатів з додаванням «.0». Для створення відповідних назв можна скористатися cacertdir_rehash, якщо ця програма є доступною.

Типове значення: використовувати типові параметри OpenLDAP, що зберігаються у /etc/openldap/ldap.conf

ldap_tls_cert (рядок)

Визначає файл, який містить сертифікат для ключа клієнта.

Типове значення: not set

ldap_tls_key (рядок)

Визначає файл, у якому міститься ключ клієнта.

Типове значення: not set

ldap_tls_cipher_suite (рядок)

Визначає прийнятні комплекти програм для шифрування. Записи у типовому списку слід відокремлювати комами. З форматом можна ознайомитися на сторінці довідника до ldap.conf(5).

Типове значення: використовувати типові параметри OpenLDAP, що зберігаються у /etc/openldap/ldap.conf

ldap_id_use_start_tls (булеве значення)

Specifies that the id_provider connection must also use tls to protect the channel. true is strongly recommended for security reasons.

Типове значення: false

ldap_id_mapping (булеве значення)

Визначає, що SSSD має намагатися встановити відповідність ідентифікаторів користувача і групи на основі атрибутів ldap_user_objectsid та ldap_group_objectsid, замість атрибутів ldap_user_uid_number та ldap_group_gid_number.

У поточній версії у цій можливості передбачено підтримку лише встановлення відповідності objectSID у ActiveDirectory.

Типове значення: false

ldap_min_id, ldap_max_id (ціле число)

На відміну від прив’язування ідентифікаторів на основі SID, яке використовується, якщо параметр ldap_id_mapping має значення true, діапазон дозволених ідентифікаторів для ldap_user_uid_number і ldap_group_gid_number є необмеженим. У конфігураціях з піддоменами та довіреними доменами це може призвести до конфліктів ідентифікаторів. Щоб уникнути конфліктів, можна встановити значення ldap_min_id і ldap_max_id для обмеження дозволеного діапазону ідентифікаторів, які буде прочитано безпосередньо з сервера. Після цього піддомени можуть вибирати інші діапазони для прив’язування ідентифікаторів.

Типове значення: не встановлено (обидва параметри встановлено у значення 0)

ldap_sasl_mech (рядок)

Визначає механізм SASL, який слід використовувати. У поточній версії перевірено і передбачено підтримку лише механізмів GSSAPI та GSS-SPNEGO.

Якщо у модулі обробки передбачено підтримку піддоменів, значення для піддоменів ldap_sasl_mech буде автоматично успадковано від домену. Якщо для якогось піддомену потрібне інше значення, його можна перезаписати встановленням ldap_sasl_mech для цього піддомену окремо. Докладніший опис можна знайти у розділі щодо довірених доменів у підручнику з sssd.conf(5).

Типове значення: not set

ldap_sasl_authid (рядок)

Визначає ідентифікатор уповноваження SASL, яким слід скористатися. Якщо використовується GSSAPI/GSS-SPNEGO, цим ідентифікатором є реєстраційні дані Kerberos, які використовуються для розпізнавання при доступі до каталогу. Цей параметр може містити або повні реєстраційні дані (наприклад host/myhost@EXAMPLE.COM) або просто назву реєстраційного запису (наприклад host/myhost). Типово, значення не встановлено і використовуються такі реєстраційні записи:

hostname@REALM
netbiosname$@REALM
host/hostname@REALM
*$@REALM
host/*@REALM
host/*

Якщо жоден з них не буде знайдено, буде повернуто перший реєстраційний запис у таблиці ключів.

Типове значення: вузол/назва_вузла@ОБЛАСТЬ

ldap_sasl_realm (рядок)

Визначає область SASL, яку слід використовувати. Якщо не вказано значення, типовим значенням цього параметра є значення krb5_realm. Якщо ldap_sasl_authid також містить запис області, цей параметр буде проігноровано.

Типове значення: значення krb5_realm.

ldap_sasl_canonicalize (булеве значення)

Якщо встановлено значення true (1), бібліотека LDAP виконувати зворотній пошук з метою переведення назв вузлів у канонічну форму під час прив’язки до SASL.

Типове значення: false;

ldap_krb5_keytab (рядок)

Визначає таблицю ключів, яку слід використовувати разом з SASL/GSSAPI/GSS-SPNEGO.

Цей параметр також може бути встановлено для окремого піддомену або успадковано за допомогою subdomain_inherit.

Типове значення: системна таблиця ключів, зазвичай /etc/krb5.keytab

ldap_krb5_init_creds (булеве значення)

Визначає, що id_provider має ініціалізувати реєстраційні дані Kerberos (TGT). Цю дію буде виконано, лише якщо використовується SASL і вибрано механізм GSSAPI або GSS-SPNEGO.

Типове значення: true

ldap_krb5_ticket_lifetime (ціле число)

Визначає строк дії (у секундах) TGT, якщо використовується GSSAPI або GSS-SPNEGO.

Цей параметр також може бути встановлено для окремого піддомену або успадковано за допомогою subdomain_inherit.

Типове значення: 86400 (24 години)

krb5_server, krb5_backup_server (рядок)

Визначає список IP-адрес або назв вузлів, відокремлених комами, серверів Kerberos, з якими SSSD має встановлювати з’єднання. Список має бути впорядковано за пріоритетом. Докладніше про резервування та додаткові сервери можна дізнатися з розділу «РЕЗЕРВ». До адрес або назв вузлів може бути додано номер порту (перед номером слід вписати двокрапку). Якщо параметр матиме порожнє значення, буде увімкнено виявлення служб. Докладніше про виявлення служб можна дізнатися з розділу «ПОШУК СЛУЖБ».

Під час використання виявлення служб для серверів KDC або kpasswd SSSD спочатку намагається знайти записи DNS, у яких визначається протокол _udp. Використання протоколу _tcp відбувається, лише якщо таких записів не вдасться знайти.

У попередніх випусках SSSD цей параметр мав назву «krb5_kdcip». У поточній версії передбачено розпізнавання цієї застарілої назви, але користувачам варто перейти на використання «krb5_server» у файлах налаштувань.

krb5_realm (рядок)

Вказати область Kerberos (для розпізнавання за SASL/GSSAPI/GSS-SPNEGO).

Типове значення: типове значення системи, див. /etc/krb5.conf

krb5_canonicalize (булеве значення)

Визначає, чи слід перетворювати реєстраційний запис вузла у канонічну форму під час встановлення з’єднання з сервером LDAP. Цю можливість передбачено з версії MIT Kerberos >= 1.7

Типове значення: false

krb5_use_kdcinfo (булеве значення)

Визначає, чи слід SSSD вказувати бібліотекам Kerberos, яку область і які значення KDC слід використовувати. Типово, дію параметра увімкнено. Якщо ви вимкнете його, вам слід налаштувати бібліотеку Kerberos за допомогою файла налаштувань krb5.conf(5).

Див. сторінку підручника (man) sssd_krb5_locator_plugin(8), щоб дізнатися більше про додаток пошуку.

Типове значення: true

ldap_pwd_policy (рядок)

Визначає правил оцінки строку дії пароля на боці клієнта. Можна використовувати такі значення:

none — не використовувати перевірки на боці клієнта. У разі використання цього варіанта перевірку на боці сервера вимкнено не буде.

shadow — використовувати атрибути у стилі shadow(5) для визначення того, чи чинним є пароль.

mit_kerberos — використовувати атрибути MIT Kerberos для визначення завершення строку дії пароля. У разі зміни пароля скористайтеся chpass_provider=krb5 для оновлення цих атрибутів.

Типове значення: none

Зауваження: якщо правила поводження з паролями налаштовано на боці сервера, ці правила мають пріоритет над правилами, встановленими за допомогою цього параметра.

ldap_referrals (булеве значення)

Визначає, чи має бути увімкнено автоматичне визначення напрямків пошуку.

Зауважте, що sssd підтримує визначення напрямків, лише якщо систему зібрано з версією OpenLDAP 2.4.13 або новішою версією.

Перехід за спрямуваннями може призвести до значних втрат швидкодії у середовищах, де такі спрямування використовуються широко. Прикладом такого середовища може бути Microsoft Active Directory. Якщо у вашому середовищі спрямування не є обов’язковими, встановлення для цього параметра значення «false» може значно пришвидшити роботу. Отже, встановлення для цього параметра значення false рекомендоване у випадку, коли надавач даних LDAP SSSD використовується разом із модулем обробки Microsoft Active Directory. Навіть якщо SSSD зможе переходити за посиланнями до іншого AD DC, додаткові дані виявляться недоступними.

Типове значення: true

ldap_dns_service_name (рядок)

Визначає назву служби, яку буде використано у разі вмикання визначення служб.

Типове значення: ldap

ldap_chpass_dns_service_name (рядок)

Визначає назву служби, яку буде використано для пошуку сервера LDAP, який уможливлює зміну паролів, у разі вмикання визначення служб.

Типове значення: не встановлено, тобто пошук служб вимкнено

ldap_chpass_update_last_change (булеве значення)

Визначає, чи слід оновлювати атрибут ldap_user_shadow_last_change даними щодо кількості днів з часу виконання дії зі зміни пароля.

Рекомендуємо встановити цей параметр явним чином, якщо використано "ldap_pwd_policy = shadow", щоб дати SSSD знати, оновлюватиме LDAP атрибут shadowLastChange автоматично після зміни пароля чи SSSD має зробити це окремо.

Типове значення: False

ldap_access_filter (рядок)

Якщо використовується access_provider = ldap та ldap_access_order = filter (типова поведінка), цей параметр є обов’язковим. Він вказує критерії фільтрування LDAP, яким має задовольняти запис користувача для надання доступу до цього вузла. Якщо визначено access_provider = ldap та ldap_access_order = filter, а цей параметр не встановлено, доступ буде заборонено всім користувачам. Щоб змінити таку типову поведінку системи, скористайтеся параметром access_provider = permit. Будь ласка, зауважте, що цей фільтр застосовуватиметься лише до запису користувача LDAP, отже фільтрування, засноване на вкладених групах може не працювати (наприклад, атрибут memberOf для записів AD вказує лише на безпосередні батьківські записи). Якщо вам потрібне фільтрування, засноване на вкладених групах, будь ласка, скористайтеся параметром sssd-simple(5).

Приклад:

access_provider = ldap
ldap_access_filter = (employeeType=admin)

У прикладі доступ до цього вузла обмежено користувачами, чий атрибут employeeType встановлено у значення «admin».

Автономне кешування для цієї можливості обмежено визначенням того, чи було надано користувачеві під час попередньої спроби увійти до системи з мережі права доступу. Якщо під час останньої спроби увійти такі права було надано, система продовжуватиме надавати права доступу у автономному режимі. Якщо ж таких прав не було надано, у автономному режимі їх також не буде надано.

Типове значення: порожній рядок

ldap_account_expire_policy (рядок)

За допомогою цього параметра може бути увімкнено визначення атрибутів керування доступом на боці клієнта.

Будь ласка, зауважте, що завжди варто використовувати керування доступом на боці сервера, тобто сервер LDAP має відмовляти у запитах щодо прив’язування з відповідним кодом помилки, навіть якщо вказано правильний пароль.

Можна використовувати такі значення:

shadow: це значення ldap_user_shadow_expire допомагає визначити, чи завершено строк дії облікового запису.

ad: скористатися значенням 32-бітового поля ldap_user_ad_user_account_control і дозволити доступ, якщо другий біт має нульове значення. Якщо атрибут не буде знайдено, доступ буде дозволено. Також буде перевірено, чи не вичерпано строк дії облікового запису.

rhds, ipa, 389ds: використовувати для перевірки доступу значення ldap_ns_account_lock.

nds: для перевірки доступу використовувати значення ldap_user_nds_login_allowed_time_map, ldap_user_nds_login_disabled і ldap_user_nds_login_expiration_time. Якщо не буде виявлено жодного з цих атрибутів, надати доступ.

Будь ласка, зауважте, що параметр налаштування ldap_access_order має включати “expire”, щоб можна було користуватися параметром ldap_account_expire_policy.

Типове значення: порожній рядок

ldap_access_order (рядок)

Список відокремлених комами параметрів керування доступом. Можливі значення списку:

filter: використовувати ldap_access_filter

lockout: використовувати блокування облікових записів. Якщо встановлено, цей параметр забороняє доступ, якщо існує атрибут ldap «pwdAccountLockedTime» і його значенням є «000001010000Z». Будь ласка, ознайомтеся із документацією до параметра ldap_pwdlockout_dn. Зауважте, що для працездатності цієї можливості слід встановити «access_provider = ldap».

Будь ласка, зауважте, що цей параметр має нижчий пріоритет за параметр «ppolicy», його може бути вилучено у наступних випусках.

ppolicy: використовувати блокування облікових записів. Якщо встановлено, забороняє доступ у випадку наявності атрибута ldap «pwdAccountLockedTime» рівного «000001010000Z» або такого, що відповідає моменту часу у минулому. Значення атрибута «pwdAccountLockedTime» має завершуватися на «Z», що позначає часовий пояс UTC. Підтримки інших часових поясів у поточній версії не передбачено, їхнє використання призводитиме до появи повідомлення про заборону доступу, коли користувачі намагатимуться увійти до системи. Докладніший опис можна знайти у розділі щодо параметра ldap_pwdlockout_dn. Будь ласка, зауважте, що для працездатності цього параметра слід встановити значення «access_provider = ldap».

expire: використовувати ldap_account_expire_policy

pwd_expire_policy_reject, pwd_expire_policy_warn, pwd_expire_policy_renew: Ці параметри корисні, якщо користувачам потрібні попередження щодо скорого завершення строку дії пароля, і у випадках, коли розпізнавання засновано на відмінних від паролів методах, наприклад на ключах SSH.

The difference between these options is the action taken if user password is expired:

•pwd_expire_policy_reject - user is denied to log in,

•pwd_expire_policy_warn - user is still able to log in,

•pwd_expire_policy_renew - user is prompted to change their password immediately.

Будь ласка, зауважте, що для того, щоб цим можна було скористатися, слід встановити «access_provider = ldap». Крім того, слід встановити для параметра «ldap_pwd_policy» відповідні правила поводження із паролями.

authorized_service: використовувати для визначення можливості доступу атрибут authorizedService

host: за допомогою цього атрибута вузла можна визначити права доступу

rhost: використовувати атрибут rhost для визначення того, чи матиме віддалений вузол доступ

Будь ласка, зауважте, що значення поля rhost у pam встановлюється програмою. Варто перевірити, що програма надсилає pam, перш ніж вмикати цей варіант керування доступом.

Типове значення: filter

Зауважте, що програма повідомить про помилку, якщо одне значення було використано декілька разів.

ldap_pwdlockout_dn (рядок)

За допомогою цього параметра визначається DN запису правил поводження із паролями на сервері LDAP. Будь ласка, зауважте, що те, що цього параметра не буде у sssd.conf, у випадку увімкненого блокування облікових записів призведе до заборони доступу, оскільки атрибути ppolicy на сервері LDAP не можна буде перевірити належним чином.

Приклад: cn=ppolicy,ou=policies,dc=example,dc=com

Типове значення: cn=ppolicy,ou=policies,$ldap_search_base

ldap_deref (рядок)

Визначає спосіб виконання розіменовування псевдонімів під час виконання пошуку. Можливі такі варіанти:

never: ніколи не виконувати розіменування псевдонімів.

searching: розіменування псевдонімів відбувається у межах основного об’єкта, а не на основі визначення місця основного об’єкта пошуку.

finding: розіменування псевдонімів відбувається лише під час визначення місця основного об’єкта пошуку.

always: розіменування псевдонімів відбувається як під час пошуку, так і під час визначення місця основного об’єкта пошуку.

Типове значення: не встановлено (обробка бібліотеками LDAP клієнта за сценарієм never)

ldap_rfc2307_fallback_to_local_users (булеве значення)

Надає змогу зберігати локальних користувачів як учасників групи LDAP для серверів, у яких використовується схема RFC2307.

У деяких середовищах, де використовується схема RFC2307, локальних користувачів можна зробити учасниками груп LDAP додаванням імен цих користувачів до атрибута memberUid. Узгодженість домену може бути скомпрометовано, якщо буде виконано подібне додавання учасника, тому SSSD за звичайних умов вилучає записи користувачів, яких «не вистачає», з кешованих даних щодо участі у групах, щойно nsswitch спробує отримати дані щодо користувачів за допомогою виклику getpw*() або initgroups().

У разі використання цього параметра програма повертається до перевірки посилань на локальних користувачів і кешує їх так, що наступні виклики initgroups() розширюватимуть список локальних користувачів додатковими групами LDAP.

Типове значення: false

wildcard_limit (ціле число)

Визначає верхню межу для кількості записів, які отримуватимуться під час пошуку з використанням символів-замінників.

У поточній версії пошук із використанням символів-замінників передбачено лише для відповідача InfoPipe.

Типове значення: 1000 (часто розмір однієї сторінки)

ldap_library_debug_level (ціле число)

Вмикає діагностику libldap із вказаним рівнем. Діагностичні повідомлення libldap буде записано незалежно від загального debug_level.

OpenLDAP використовує бітову карту для вмикання діагностики для певних компонентів, -1 увімкне повне виведення діагностичних даних.

Типове значення: 0 (діагностику libldap вимкнено)

ПАРАМЕТРИ SUDO

Докладні настанов щодо налаштовування sudo_provider можна знайти на сторінці довідника (man) sssd-sudo(5).

ldap_sudo_full_refresh_interval (ціле число)

Проміжок часу у секундах між послідовними повними оновленнями правил sudo SSSD у автоматичному режимі. Під час таких оновлень буде отримано повний набір правил, що зберігаються на сервері.

Це значення має перевищувати значення ldap_sudo_smart_refresh_interval

Ви можете вимкнути повне оновлення встановленням для цього параметра значення 0. Втім, обов'язково має бути увімкнено або кмітливе або повне оновлення.

Типове значення: 21600 (6 годин)

ldap_sudo_smart_refresh_interval (ціле число)

Проміжок часу у секундах між послідовними кмітливими оновленнями правил sudo SSSD у автоматичному режимі. Під час таких оновлень буде отримано всі дані правил, USN яких перевищує найбільше значення сервера USN, яке відоме SSSD.

Якщо підтримки атрибутів USN на сервері не передбачено, буде використано дані атрибута modifyTimestamp.

Зауваження: набільше значення USN можна оновити у три способи: 1) повним і кмітливим оновленням sudo (якщо виявлено оновлені правила), 2) нумеруванням користувачів і груп (якщо виявлено увімкнені і оновлені записи користувачів або груп) і 3) повторним з'єднанням із сервером (типово, кожні 15 хвилин, див. ldap_connection_expire_timeout).

Ви можете вимкнути кмітливе оновлення встановленням для цього параметра значення 0. Втім, обов'язково має бути увімкнено або кмітливе або повне оновлення.

Типове значення: 900 (15 хвилин)

ldap_sudo_random_offset (ціле число)

Випадковий зсув від 0 до налаштованого значення, який буде додано до кмітливого і повного періодів оновлення кожного разу під час планування регулярного завдання. Значення у секундах.

Зауважте, що цей випадковий зсув буде також застосовано під час першого запуску SSSD, що затримає перше оновлення правил sudo. Затримка збільшує час, протягом якого правила sudo є недоступними для використання.

Ви можете вимкнути цей зсув, встановивши значення 0.

Типове значення: 0 (вимкнено)

ldap_sudo_use_host_filter (булеве значення)

Якщо визначено значення true, SSSD отримуватиме лише правила, що стосуються цього комп’ютера (на основі адрес вузла або мережі у форматах IPv4 і IPv6 та назв вузлів).

Типове значення: true

ldap_sudo_hostnames (рядок)

Список назв вузлів або повних доменних назв, відокремлених пробілами, для фільтрування списку правил.

Якщо значення цього параметра є порожнім, SSSD намагатиметься визначити назву вузла та повну назву комп’ютера у домені у автоматичному режимі.

Якщо для ldap_sudo_use_host_filter встановлено значення false, цей параметр ні на що не впливатиме.

Типове значення: не вказано

ldap_sudo_ip (рядок)

Список адрес вузлів або мереж у форматах IPv4 і IPv6 для фільтрування списку правил.

Якщо значення цього параметра є порожнім, SSSD намагатиметься визначити адресу у автоматичному режимі.

Якщо для ldap_sudo_use_host_filter встановлено значення false, цей параметр ні на що не впливатиме.

Типове значення: не вказано

ldap_sudo_include_netgroups (булеве значення)

Якщо вказано значення true, SSSD отримуватиме всі правила, що містять мережеву групу (netgroup) у атрибуті sudoHost.

Якщо для ldap_sudo_use_host_filter встановлено значення false, цей параметр ні на що не впливатиме.

Типове значення: true

ldap_sudo_include_regexp (булеве значення)

Якщо вказано значення true, SSSD отримуватиме всі правила, що містять шаблон заміни у атрибуті sudoHost.

Якщо для ldap_sudo_use_host_filter встановлено значення false, цей параметр ні на що не впливатиме.


Note
Використання символів-замінників є дуже обчислювально вартісною операцією для сервера LDAP!

Типове значення: false

На цій сторінці довідника наведено дані щодо відповідності назв атрибутів. Докладний опис семантики атрибутів, пов’язаних з sudo, можна знайти у довідці з sudoers.ldap(5).

ПАРАМЕТРИ AUTOFS

Деякі типові значення параметрів, описаних нижче, залежать від бази даних LDAP.

ldap_autofs_map_master_name (рядок)

Назва основної карти автоматичного монтування у LDAP.

Типове значення: auto.master

ldap_autofs_map_object_class (рядок)

Клас об’єктів запису карти автоматичного монтування у LDAP.

Типове значення: nisMap (rfc2307, autofs_provider=ad), у інших випадках automountMap

ldap_autofs_map_name (рядок)

Назва запису карти автоматичного монтування у LDAP.

Типове значення: nisMapName (rfc2307, autofs_provider=ad), у інших випадках automountMapName

ldap_autofs_entry_object_class (рядок)

Клас об'єктів автоматичного монтування LDAP. Цей запис зазвичай відповідає точні монтування.

Типове значення: nisObject (rfc2307, autofs_provider=ad), у інших випадках automount

ldap_autofs_entry_key (рядок)

Ключ запису автоматичного монтування LDAP. Цей запис зазвичай відповідає точні монтування.

Типове значення: cn (rfc2307, autofs_provider=ad), у інших випадках automountKey

ldap_autofs_entry_value (рядок)

Ключ запису автоматичного монтування LDAP. Цей запис зазвичай відповідає точні монтування.

Типове значення: nisMapEntry (rfc2307, autofs_provider=ad), у інших випадках automountInformation

Будь ласка, зауважте, що засіб автоматичного монтування читає основну карту лише під час запуску, отже якщо до ssd.conf внесено будь-які пов’язані з autofs зміни, типово слід перезапустити фонову службу автоматичного монтування після перезапуску SSSD.

ДОДАТКОВІ ПАРАМЕТРИ

Підтримку цих параметрів передбачено доменами LDAP, але користуватися ними слід обережно. Будь ласка, використовуйте їх у налаштуваннях, лише якщо вам відомі наслідки ваших дій.

ldap_netgroup_search_base (рядок)

Додатковий основний DN, область пошуку і фільтр LDAP для обмеження пошуків LDAP цим типом атрибутів.

синтаксис:

search_base[?scope?[filter][?search_base?scope?[filter]]*]

Діапазоном може бути одне зі значень, «base» (основа), «onelevel» (окремий рівень) або «subtree» (піддерево). Докладніший опис діапазонів наведено у розділі 4.5.1.2 документа http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Фільтром має бути коректний запис фільтрування LDAP, відповідно до специфікації http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

Приклади використання цих синтаксичних конструкцій можна знайти у розділі прикладів «ldap_search_base».

Типове значення: значення ldap_search_base

Будь ласка, зауважте, що підтримки визначення області або фільтра для пошуків на сервері Active Directory не передбачено. Це може призвести до отримання значної кількості результатів і викликати реакцію з боку розширення діапазону отримання (Range Retrieval).

ldap_user_search_base (рядок)

Додатковий основний DN, область пошуку і фільтр LDAP для обмеження пошуків LDAP цим типом атрибутів.

синтаксис:

search_base[?scope?[filter][?search_base?scope?[filter]]*]

Діапазоном може бути одне зі значень, «base» (основа), «onelevel» (окремий рівень) або «subtree» (піддерево). Докладніший опис діапазонів наведено у розділі 4.5.1.2 документа http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Фільтром має бути коректний запис фільтрування LDAP, відповідно до специфікації http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

Приклади використання цих синтаксичних конструкцій можна знайти у розділі прикладів «ldap_search_base».

Типове значення: значення ldap_search_base

Будь ласка, зауважте, що підтримки визначення області або фільтра для пошуків на сервері Active Directory не передбачено. Це може призвести до отримання значної кількості результатів і викликати реакцію з боку розширення діапазону отримання (Range Retrieval).

ldap_group_search_base (рядок)

Додатковий основний DN, область пошуку і фільтр LDAP для обмеження пошуків LDAP цим типом атрибутів.

синтаксис:

search_base[?scope?[filter][?search_base?scope?[filter]]*]

Діапазоном може бути одне зі значень, «base» (основа), «onelevel» (окремий рівень) або «subtree» (піддерево). Докладніший опис діапазонів наведено у розділі 4.5.1.2 документа http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Фільтром має бути коректний запис фільтрування LDAP, відповідно до специфікації http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

Приклади використання цих синтаксичних конструкцій можна знайти у розділі прикладів «ldap_search_base».

Типове значення: значення ldap_search_base

Будь ласка, зауважте, що підтримки визначення області або фільтра для пошуків на сервері Active Directory не передбачено. Це може призвести до отримання значної кількості результатів і викликати реакцію з боку розширення діапазону отримання (Range Retrieval).


Note

Якщо увімкнено параметр “ldap_use_tokengroups”, пошуки в Active Directory не буде обмежено — він повертатиме усі дані щодо участі у групах, навіть без прив'язки до GID. Рекомендуємо вимкнути цю можливість, якщо назви груп показуються неправильно.

ldap_sudo_search_base (рядок)

Додатковий основний DN, область пошуку і фільтр LDAP для обмеження пошуків LDAP цим типом атрибутів.

синтаксис:

search_base[?scope?[filter][?search_base?scope?[filter]]*]

Діапазоном може бути одне зі значень, «base» (основа), «onelevel» (окремий рівень) або «subtree» (піддерево). Докладніший опис діапазонів наведено у розділі 4.5.1.2 документа http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Фільтром має бути коректний запис фільтрування LDAP, відповідно до специфікації http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

Приклади використання цих синтаксичних конструкцій можна знайти у розділі прикладів «ldap_search_base».

Типове значення: значення ldap_search_base

Будь ласка, зауважте, що підтримки визначення області або фільтра для пошуків на сервері Active Directory не передбачено. Це може призвести до отримання значної кількості результатів і викликати реакцію з боку розширення діапазону отримання (Range Retrieval).

ldap_autofs_search_base (рядок)

Додатковий основний DN, область пошуку і фільтр LDAP для обмеження пошуків LDAP цим типом атрибутів.

синтаксис:

search_base[?scope?[filter][?search_base?scope?[filter]]*]

Діапазоном може бути одне зі значень, «base» (основа), «onelevel» (окремий рівень) або «subtree» (піддерево). Докладніший опис діапазонів наведено у розділі 4.5.1.2 документа http://tools.ietf.org/html/rfc4511

Фільтром має бути коректний запис фільтрування LDAP, відповідно до специфікації http://www.ietf.org/rfc/rfc2254.txt

Приклади використання цих синтаксичних конструкцій можна знайти у розділі прикладів «ldap_search_base».

Типове значення: значення ldap_search_base

Будь ласка, зауважте, що підтримки визначення області або фільтра для пошуків на сервері Active Directory не передбачено. Це може призвести до отримання значної кількості результатів і викликати реакцію з боку розширення діапазону отримання (Range Retrieval).

РЕЗЕРВ

Можливість резервування надає змогу модулям обробки автоматично перемикатися на інші сервери, якщо спроба встановлення з’єднання з поточним сервером зазнає невдачі.

Синтаксичні конструкції визначення резервного сервера

Список записів серверів, відокремлених комами. Між комами можна використовувати довільну кількість пробілів. Порядок у списку визначає пріоритет. У списку може бути будь-яка кількість записів серверів.

Для кожного з параметрів налаштування з увімкненим резервним отриманням існує два варіанти: основний і резервний. Ідея полягає у тому, що сервери з основного списку мають вищий пріоритет за резервні сервери, пошук же на резервних серверах виконується, лише якщо не вдасться з’єднатися з жодним з основних серверів. Якщо буде вибрано резервний сервер, встановлюється час очікування у 31 секунду. Після завершення часу очікування SSSD періодично намагатиметься повторно встановити з’єднання з основними серверами. Якщо спроба буде успішною, поточний активний резервний сервер буде замінено на основний.

Механізм визначення резервного сервера

Механізмом резервного використання розрізняються окремі комп’ютери і служби. Спочатку модуль намагається визначити назву вузла вказаного комп’ютера. Якщо спроби визначення зазнають невдачі, комп’ютер вважатиметься від’єднаним від мережі. Подальших спроб встановити з’єднання з цим комп’ютером для всіх інших служб не виконуватиметься. Якщо вдасться виконати визначення, модуль зробити спробу встановити з’єднання зі службою на визначеному комп’ютері. Якщо спроба з’єднання зі службою не призведе до успіху, непрацездатною вважатиметься лише служба, модуль автоматично перемкнеться на наступну службу. Комп’ютер служби вважатиметься з’єднаним з мережею, можливі подальші спроби використання інших служб.

Подальші спроби встановлення з’єднання з комп’ютерами або службами, позначеними як такі, що перебувають поза мережею, буде виконано за певний проміжок часу. У поточній версії цей проміжок є незмінним і дорівнює 30 секундам.

Якщо список комп’ютерів буде вичерпано, основний модуль перейде у режим автономної роботи і повторюватиме спроби з’єднання кожні 30 секунд.

Час очікування на перемикання на резервний ресурс та точне налаштовування

Для визначення сервера для з'єднання достатньо одного запиту DNS або декількох кроків, зокрема визначення відповідного сайта або спроба використати декілька назв вузлів у випадку, якщо якісь із налаштованих серверів недоступні. Складніші сценарії можуть потребувати додаткового часу, а SSSD треба збалансувати надання достатнього часу для завершення процесу визначення і використання притомного часу на виконання цього запиту перед переходом до автономного режиму. Якщо діагностичний журнал SSSD показує, що під час визначення сервера перевищено час очікування на з'єднання із працездатним сервером, варто змінити значення параметрів часу очікування.

У цьому розділі наведено списки доступних для коригування параметрів. Будь ласка, ознайомтеся із їхніми описами за допомогою сторінки підручника sssd.conf(5).

dns_resolver_server_timeout

Час у мілісекундах, протягом якого SSSD має намагатися обмінятися даними із окремим сервером DNS, перш ніж перейти до спроб зв'язатися із наступним.

Типове значення: 1000

dns_resolver_op_timeout

Час у секундах, який визначає тривалість періоду, протягом якого SSSD намагатиметься обробити окремий запит DNS (наприклад встановити назву вузла або запис SRV), перш ніж перейти до наступної назви вузла або наступного домену пошуку.

Типове значення: 3

dns_resolver_timeout

Наскільки довго має чекати SSSD на визначення резервної служби надання даних. На внутрішньому рівні визначення такої служби може включати декілька кроків, зокрема визначення адрес запитів DNS SRV або пошук розташування сайта.

Типове значення: 6

Для заснованих на LDAP постачальників даних дія з визначення виконується як частина дії зі встановлення з'єднання із LDAP. Тому слід також встановити для часу очікування “ldap_opt_timeout” значення, яке перевищуватиме значення “dns_resolver_timeout”, яке також має перевищувати значення “dns_resolver_op_timeout”, яке має перевищувати значення “dns_resolver_server_timeout”.

ПОШУК СЛУЖБ

За допомогою можливості виявлення служб основні модулі мають змогу автоматично визначати відповідні сервери для встановлення з’єднання на основі даних, отриманих у відповідь на спеціальний запит до DNS. Підтримки цієї можливості для резервних серверів не передбачено.

Налаштування

Якщо серверів не буде вказано, модуль автоматично використає визначення служб для пошуку сервера. Крім того, користувач може використовувати і фіксовані адреси серверів і виявлення служб. Для цього слід вставити особливе ключове слово, «_srv_», до списку серверів. Пріоритет визначається за вказаним порядком. Ця можливість є корисною, якщо, наприклад, користувач надає перевагу використанню виявлення служб, якщо це можливо, з поверненням до використання певного сервера, якщо за допомогою DNS не вдасться виявити жодного сервера.

Назва домену

З докладнішими відомостями щодо параметра «dns_discovery_domain» можна ознайомитися на сторінці підручника (man) sssd.conf(5).

Протокол

Запитами зазвичай визначається протокол _tcp. Виключення документовано у описі відповідного параметра.

Також прочитайте

Докладніші відомості щодо механізмів визначення служб можна знайти у RFC 2782.

ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ІДЕНТИФІКАТОРІВ

Можливість встановлення відповідності ідентифікаторів надає SSSD змогу працювати у режимі клієнта Active Directory без потреби для адміністраторів розширювати атрибути користувача з метою підтримки атрибутів POSIX для ідентифікаторів користувачів та груп.

Зауваження: якщо увімкнено встановлення відповідності ідентифікаторів, атрибути uidNumber та gidNumber буде проігноровано. Так зроблено з метою уникання конфліктів між автоматично визначеними та визначеними вручну значеннями. Якщо вам потрібно призначити певні значення вручну, вручну доведеться призначати ВСІ значення.

Будь ласка, зауважте, що зміна параметрів налаштувань, пов’язаних із встановленням відповідності ідентифікаторів, призведе до зміни ідентифікаторів користувачів і груп. У поточній версії SSSD зміни ідентифікаторів не передбачено, отже, вам доведеться вилучити базу даних SSSD. Оскільки кешовані паролі також зберігаються у базі даних, вилучення бази даних слід виконувати, лише якщо сервери розпізнавання є доступними, інакше користувачі не зможуть отримати потрібного їм доступу. З метою кешування паролів слід виконати сеанс розпізнавання. Для вилучення бази даних недостатньо використання команди sss_cache(8), процедура має складатися з декількох кроків:

•Переконуємося, що віддалені сервери є доступними.

•Зупиняємо роботу служби SSSD

•Вилучаємо базу даних

•Запускаємо службу SSSD

Крім того, оскільки зміна ідентифікаторів може потребувати коригування інших властивостей системи, зокрема прав власності на файли і каталоги, варто спланувати усе наперед і ретельно перевірити налаштування встановлення відповідності ідентифікаторів.

Алгоритм встановлення відповідності

Active Directory надає значення objectSID для всіх об’єктів користувачів і груп у каталозі. Таке значення objectSID можна розбити на компоненти, які відповідають профілю домену Active Directory та відносному ідентифікатору (RID) об’єкта користувача або групи.

Алгоритмом встановлення відповідності ідентифікаторів SSSD передбачено поділ діапазону доступних UID на розділи однакових розмірів, які називаються «зрізами». Кожен зріз відповідає простору, доступному певному домену Active Directory.

Коли SSSD вперше зустрічає запис користувача або групи певного домену, SSSD віддає один з доступних зрізів під цей домен. З метою уможливлення відтворення такого призначення зрізів на різних клієнтських системах, зріз вибирається за таким алгоритмом:

Рядок SID передається алгоритмові murmurhash3 з метою перетворення його на хешоване 32-бітове значення. Для вибору зрізу використовується ціла частина від ділення цього значення на загальну кількість доступних зрізів.

Зауваження: за такого алгоритму можливі збіги за хешем та відповідною цілою частиною від ділення. У разі виявлення таких збігів буде вибрано наступний доступних зріз, але це може призвести до неможливості відтворити точно такий самий набір зрізів на інших комп’ютерах (оскільки в такому разі на вибір зрізів може вплинути порядок, у якому виконується обробка даних). Якщо ви зіткнулися з подібною ситуацією, рекомендуємо вам або перейти на використання явних атрибутів POSIX у Active Directory (вимкнути встановлення відповідності ідентифікаторів) або налаштувати типовий домен з метою гарантування того, що принаймні цей домен матиме еталонні дані. Докладніше про це у розділі «Налаштування».

Налаштування

Мінімальне налаштовування (у розділі “[domain/НАЗВА_ДОМЕНУ]”):

ldap_id_mapping = True
ldap_schema = ad

За типових налаштувань буде створено 10000 зрізів, кожен з яких може містити до 200000 ідентифікаторів, починаючи з 2000000 і аж до 2000200000. Цього має вистачити для більшості розгорнутих середовищ.

Додаткові налаштування

ldap_idmap_range_min (ціле число)

Визначає нижню (включну) межу діапазону ідентифікаторів POSIX, які слід використовувати для встановлення відповідності SID користувачів і груп Active Directory. Це перший ідентифікатор POSIX, яким можна скористатися для прив'язки.

Зауваження: цей параметр відрізняється від “min_id” тим, що “min_id” працює як фільтр відповідей на запити щодо цього домену, а цей параметр керує діапазоном призначення ідентифікаторів. Ця відмінність є мінімальною, але загалом варто визначати “min_id” меншим або рівним “ldap_idmap_range_min”

Типове значення: 200000

ldap_idmap_range_max (ціле число)

Визначає верхню (виключну) межу діапазону ідентифікаторів POSIX, які слід використовувати для встановлення відповідності SID користувачів і груп Active Directory. Це перший ідентифікатор POSIX, яким не можна скористатися для прив'язки, тобто ідентифікатор, який на одиницю більший за останній, яким можна скористатися для прив'язки.

Зауваження: цей параметр відрізняється від “max_id” тим, що “max_id” працює як фільтр відповідей на запити щодо цього домену, а цей параметр керує діапазоном призначення ідентифікаторів. Ця відмінність є мінімальною, але загалом варто визначати “max_id” більшим або рівним “ldap_idmap_range_max”

Типове значення: 2000200000

ldap_idmap_range_size (ціле число)

Визначає кількість ідентифікаторів доступних на кожному зі зрізів. Якщо розмір діапазону не ділиться націло на мінімальне і максимальне значення, буде створено якомога більше повних зрізів.

ЗАУВАЖЕННЯ: значення цього параметра має бути не меншим за значення максимального запланованого до використання RID на сервері Active Directory. Пошук даних та вхід для будь-яких користувачів з RID, що перевищує це значення, буде неможливим.

Приклад: якщо найсвіжішим доданим користувачем Active Directory є користувач з objectSid=S-1-5-21-2153326666-2176343378-3404031434-1107, «ldap_idmap_range_size» повинне мати значення, яке є не меншим за 1108, оскільки розмір діапазону дорівнює максимальному SID мінус мінімальний SID плюс 1. (Наприклад, 1108 = 1107 - 0 + 1).

Для майбутнього можливого розширення важливо все спланувати наперед, оскільки зміна цього значення призведе до зміни усіх прив’язок ідентифікаторів у системі, отже зміни попередніх локальних ідентифікаторів користувачів.

Типове значення: 200000

ldap_idmap_default_domain_sid (рядок)

Визначає SID типового домену. За допомогою цього параметра можна гарантувати те, що цей домен буде завжди призначено до нульового зрізу у карті ідентифікаторів без використання алгоритму murmurhash описаного вище.

Типове значення: not set

ldap_idmap_default_domain (рядок)

Вказати назву типового домену.

Типове значення: not set

ldap_idmap_autorid_compat (булеве значення)

Змінює поведінку алгоритму встановлення відповідності ідентифікаторів так, щоб обчислення відбувалися за алгоритмом подібним до алгоритму “idmap_autorid” winbind.

When this option is configured, domains will be allocated starting with slice zero and increasing monotonically with each additional domain.

Зауваження: цей алгоритм є недетерміністичним (залежить від порядку записів користувачів та груп). Якщо з метою сумісності з системою, у якій запущено winbind, буде використано цей алгоритм, варто також скористатися параметром “ldap_idmap_default_domain_sid” з метою гарантування послідовного призначення принаймні одного домену до нульового зрізу.

Типове значення: False

ldap_idmap_helper_table_size (ціле число)

Максимальна кількість вторинних зрізів, яку можна використовувати під час виконання прив'язки ідентифікатора UNIX до SID.

Зауваження: під час прив'язування SID до ідентифікатора UNIX може бути створено додаткові вторинні зрізи, якщо частини RID SID перебувають поза межами діапазону вже створених вторинних зрізів. Якщо значенням ldap_idmap_helper_table_size буде 0, додаткові вторинні зрізи не створюватимуться.

Типове значення: 10

Добре відомі SID

У SSSD передбачено підтримку пошуку назв за добре відомими (Well-Known) SID, тобто SID із особливим запрограмованим призначенням. Оскільки типові користувачі і групи, пов’язані із цими добре відомими SID не мають еквівалентів у середовищі Linux/UNIX, ідентифікаторів POSIX для цих об’єктів немає.

Простір назв SID упорядковано службами сертифікації, які виглядають як інші домени. Службами сертифікації для добре відомих (Well-Known) SID є

•Фіктивна служба сертифікації (Null Authority)

•Загальна служба сертифікації (World Authority)

•Локальна служба сертифікації (Local Authority)

•Авторська служба сертифікації (Creator Authority)

•Обов'язкова служба сертифікації міток

•Служба розпізнавання

•Служба сертифікації NT (NT Authority)

•Вбудована (Built-in)

Написані літерами верхнього регістру ці назви буде використано як назви доменів для повернення повних назв добре відомих (Well-Known) SID.

Оскільки деякі з програм надають змогу змінювати дані щодо керування доступом на основі SID за допомогою назви, а не безпосереднього використання, у SSSD передбачено підтримку пошуку SID за назвою. Щоб уникнути конфліктів, для пошуку добре відомих (Well-Known) SID приймаються лише повні назви. Отже, не можна використовувати як назви доменів у sssd.conf такі назви: «NULL AUTHORITY», «WORLD AUTHORITY», «LOCAL AUTHORITY», «CREATOR AUTHORITY», «MANDATORY LABEL AUTHORITY», «AUTHENTICATION AUTHORITY», «NT AUTHORITY» та «BUILTIN».

ПРИКЛАД

У наведеному нижче прикладі припускається, що SSSD налаштовано належним чином, а LDAP встановлено на один з доменів з розділу [domains].

[domain/LDAP]
id_provider = ldap
auth_provider = ldap
ldap_uri = ldap://ldap.mydomain.org
ldap_search_base = dc=mydomain,dc=org
ldap_tls_reqcert = demand
cache_credentials = true

ПРИКЛАД ФІЛЬТРА ДОСТУПУ LDAP

У наведеному нижче прикладі припускається, що SSSD налаштовано належним чином і використано ldap_access_order=lockout.

[domain/LDAP]
id_provider = ldap
auth_provider = ldap
access_provider = ldap
ldap_access_order = lockout
ldap_pwdlockout_dn = cn=ppolicy,ou=policies,dc=mydomain,dc=org
ldap_uri = ldap://ldap.mydomain.org
ldap_search_base = dc=mydomain,dc=org
ldap_tls_reqcert = demand
cache_credentials = true

ЗАУВАЖЕННЯ

Описи деяких з параметрів налаштування на цій сторінці підручника засновано на даних сторінки підручника (man) ldap.conf(5) з пакунка OpenLDAP 2.4.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

sssd(8), sssd.conf(5), sssd-ldap(5), sssd-ldap-attributes(5), sssd-krb5(5), sssd-simple(5), sssd-ipa(5), sssd-ad(5), sssd-sudo(5), sssd-session-recording(5), sss_cache(8), sss_debuglevel(8), sss_obfuscate(8), sss_seed(8), sssd_krb5_locator_plugin(8), sss_ssh_authorizedkeys(8), sss_ssh_knownhostsproxy(8), sssd-ifp(5), pam_sss(8). sss_rpcidmapd(5)

AUTHORS

Основна гілка розробки SSSD — https://pagure.io/SSSD/sssd/

05/16/2024 SSSD