Scroll to navigation

SSS_SEED(8) Сторінки підручника SSSD SSS_SEED(8)

NAME

sss_seed - надсилає дані кешу SSSD щодо користувача

SYNOPSIS

sss_seed [параметри] -D ДОМЕН -n КОРИСТУВАЧ

ОПИС

sss_seed розповсюджує кеш SSSD з записом користувача і тимчасовим паролем. Якщо запис користувача вже є у кеші SSSD, запис буде оновлено зі встановленням тимчасового пароля.

ПАРАМЕТРИ

-D,--domain ДОМЕН

Визначає назву домену, учасником якого є користувач. Домен використовується для отримання даних щодо користувачів. Домен має бути налаштовано у sssd.conf. Має бути надано аргумент ДОМЕН. Дані, отримані з домену, матимуть вищий пріоритет за дані, вказані за допомогою параметрів.

-n,--username КОРИСТУВАЧ

Ім’я користувача, запис якого слід створити або змінити у кеші. Має бути вказано аргумент КОРИСТУВАЧ.

-u,--uid ідентифікатор користувача

Встановити UID користувача у значення UID.

-g,--gid GID

Встановити GID користувача у значення GID.

-c,--gecos КОМЕНТАР

Будь-який рядок тексту, що описує користувача. Часто використовується для зберігання паспортного імені користувача.

-h,--home ДОМАШНІЙ_КАТАЛОГ

Встановити домашній каталог користувача у значення ДОМАШНІЙ_КАТАЛОГ.

-s,--shell ОБОЛОНКА

Встановити оболонку реєстрації користувача у значення ОБОЛОНКА.

-i,--interactive

Інтерактивний режим для введення даних користувача. У разі використання цього параметра програма надсилатиме запит лише щодо даних, які не було отримано з параметрів команди або домену.

-p,--password-file ФАЙЛ_ПАРОЛІВ

Вказати файл, звідки слід читати дані щодо паролів користувачів. Якщо пароль не буде знайдено, програма надішле запит на його введення.

-?,--help

Показати довідкове повідомлення і завершити роботу.

ЗАУВАЖЕННЯ

Довжина пароля (або розмір файла, визначеного за допомогою параметра -p або --password-file) має бути меншою або рівною PASS_MAX байтів (64 байти у системах без визначеного на загальному рівні значення PASS_MAX).

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

sssd(8), sssd.conf(5), sssd-ldap(5), sssd-ldap-attributes(5), sssd-krb5(5), sssd-simple(5), sssd-ipa(5), sssd-ad(5), sssd-sudo(5), sssd-session-recording(5), sss_cache(8), sss_debuglevel(8), sss_obfuscate(8), sss_seed(8), sssd_krb5_locator_plugin(8), sss_ssh_authorizedkeys(8), sss_ssh_knownhostsproxy(8), sssd-ifp(5), pam_sss(8). sss_rpcidmapd(5)

AUTHORS

Основна гілка розробки SSSD — https://pagure.io/SSSD/sssd/

05/16/2024 SSSD