Scroll to navigation

UPTIME(1) Användarkommandon UPTIME(1)

NAMN

uptime - tell how long the system has been running

SYNOPSIS

uptime [FLAGGA]... [FIL]

BESKRIVNING

Skriver ut aktuell tid, den tid som systemet varit uppe, antalet användare på systemet och medelvärdet av antalet jobb i körkön under de senaste 1, 5 och 15 minuterna. Processer som sover i ett tillstånd som inte går att avbryta bidrar också till lastgenomsnittet. Om FIL inte anges, använd /var/run/utmp. /var/log/wtmp som FIL är vanligt.

visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

UPPHOVSMAN

Skrivet av Joseph Arceneaux, David MacKenzie och Kaveh Ghazi.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/uptime>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) uptime invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4