Scroll to navigation

UPTIME(1) Brukerkommandoer UPTIME(1)

NAVN

uptime - tell how long the system has been running

OVERSIKT

uptime [VALG] … [FIL]

BESKRIVELSE

Skriv ut klokkeslett, hvor lenge systemet har kjørt, antall brukere på systemet og gjennomsnittlig antall jobber i kjørekøen de siste 1, 5 og 15 minuttene. Prosesser som er i sovemodus og ikke kan forstyrres bidrar også til snittbelastning. Hvis FIL ikke er valgt, brukes /var/run/utmp. Det er vanlig å bruke /var/log/wtmp som FIL.

Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Joseph Arceneaux, David MacKenzie og Kaveh Ghazi.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/uptime>
eller lokalt: info '(coreutils) uptime invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2024 GNU coreutils 9.5