Scroll to navigation

UPTIME(1) Příručka uživatele UPTIME(1)

JMÉNO

uptime - tell how long the system has been running

POUŽITÍ

uptime [OPTION]... [FILE]

POPIS

Print the current time, the length of time the system has been up, the number of users on the system, and the average number of jobs in the run queue over the last 1, 5 and 15 minutes. Processes in an uninterruptible sleep state also contribute to the load average. If FILE is not specified, use /var/run/utmp. /var/log/wtmp as FILE is common.

vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

AUTOR

Written by Joseph Arceneaux, David MacKenzie, and Kaveh Ghazi.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/uptime>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) uptime invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Stinovlas <stinovlas@gmail.com> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4