Scroll to navigation

fpclassify(3) Library Functions Manual fpclassify(3)

NUME

fpclassify, isfinite, isnfinite, isnormal, isnan, isinf - macrocomenzi de clasificare în virgulă mobilă

BIBLIOTECA

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

REZUMAT

#include <math.h>
int fpclassify(x);
int isfinite(x);
int isnormal(x);
int isnan(x);
int isinf(x);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

fpclassify(), isfinite(), isnormal():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

isnan():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| _XOPEN_SOURCE
|| /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

isinf():


_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
|| /* Începând cu glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

DESCRIERE

Numerele cu virgulă mobilă pot avea valori speciale, cum ar fi infinit sau NaN. Cu ajutorul macrocomenzii fpclassify(x) puteți afla ce tip este x. Macrocomanda primește ca argument orice expresie în virgulă mobilă. Rezultatul este una dintre următoarele valori:

x este „Not a Number” (nu este un număr).
x este fie infinit pozitiv, fie infinit negativ.
xeste zero.
x este prea mic pentru a fi reprezentat în format normalizat.
dacă nimic din cele de mai sus nu este corect, atunci trebuie să fie un număr normal în virgulă mobilă.

Celelalte macrocomenzi oferă un răspuns scurt la unele întrebări standard.

returnează o valoare diferită de zero dacă
(fpclassify(x) != FP_NAN && fpclassify(x) != FP_INFINITE)
returnează o valoare diferită de zero dacă (fpclassify(x) == FP_NORMAL)
returnează o valoare diferită de zero dacă (fpclassify(x) == FP_NAN)
returnează 1 dacă x este infinit pozitiv și -1 dacă x este infinit negativ.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
fpclassify(), isfinite(), isnormal(), isnan(), isinf() Siguranța firelor MT-Safe

STANDARDE

C11, POSIX.1-2008.

ISTORIC

POSIX.1-2001, C99.

În glibc 2.01 și versiunile anterioare, isinf() returnează o valoare diferită de zero (de fapt: 1) dacă x este infinit pozitiv sau infinit negativ; (aceasta este tot ceea ce cere C99).

NOTE

Pentru isinf(), standardele spun doar că valoarea de returnare este diferită de zero dacă și numai dacă argumentul are o valoare infinită.

CONSULTAȚI ȘI

finite(3), INFINITY(3), isgreater(3), signbit(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01