Scroll to navigation

finite(3) Library Functions Manual finite(3)

NUME

finite, finitef, finitel, isinf, isinff, isinfl, isnan, isnanf, isnanl - funcții de clasificare în virgulă mobilă BSD

BIBLIOTECA

Biblioteca de matematică (libm, -lm)

REZUMAT

#include <math.h>
int finite(double x);
int finitef(float x);
int finitel(long double x);
int isinf(double x);
int isinff(float x);
int isinfl(long double x);
int isnan(double x);
int isnanf(float x);
int isnanl(long double x);

Cerințe pentru macrocomenzi de testare a caracteristicilor pentru glibc (consultați feature_test_macros(7)):

finite(), finitef(), finitel():


/* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
isinf():

_XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE
|| /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

isinff(), isinfl():


/* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

isnan():


_XOPEN_SOURCE || _ISOC99_SOURCE
|| /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

isnanf(), isnanl():


_XOPEN_SOURCE >= 600
|| /* glibc >= 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
|| /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

DESCRIERE

Funcțiile finite(), finitef() și finitel() returnează o valoare diferită de zero dacă x nu este nici infinită, nici o valoare „not-a-number” (NaN), iar în caz contrar 0.

Funcțiile isnan(), isnanf() și isnanl() returnează o valoare diferită de zero dacă x este o valoare NaN și 0 în caz contrar.

Funcțiile isinf(), isinff() și isinfl() returnează 1 dacă x este infinit pozitiv, -1 dacă x este infinit negativ și 0 în caz contrar.

ATRIBUTE

Pentru o explicație a termenilor folosiți în această secțiune, a se vedea attributes(7).

Interfață Atribut Valoare
finite(), finitef(), finitel(), isinf(), isinff(), isinfl(), isnan(), isnanf(), isnanl() Siguranța firelor MT-Safe

NOTE

Rețineți că aceste funcții sunt depășite. C99 definește funcțiile isfinite(), isinf() și isnan() (pentru toate tipurile) care le înlocuiesc. De asemenea, rețineți că isinf() din C99 are garanții mai slabe privind valoarea de returnare. A se vedea fpclassify(3).

CONSULTAȚI ȘI

fpclassify(3)

TRADUCERE

Traducerea în limba română a acestui manual a fost făcută de Remus-Gabriel Chelu <remusgabriel.chelu@disroot.org>

Această traducere este documentație gratuită; citiți Licența publică generală GNU Versiunea 3 sau o versiune ulterioară cu privire la condiții privind drepturile de autor. NU se asumă NICIO RESPONSABILITATE.

Dacă găsiți erori în traducerea acestui manual, vă rugăm să trimiteți un e-mail la translation-team-ro@lists.sourceforge.net.

20 iulie 2023 Pagini de manual de Linux 6.05.01