Scroll to navigation

SYNC(1) Polecenia użytkownika SYNC(1)

NAZWA

sync - synchronizuje zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem

SKŁADNIA

sync [OPCJA] [PLIK]...

OPIS

Synchronizuje zbuforowany zapis z trwałym nośnikiem

Jeśli poda się jeden lub więcej plików, synchronizuje wyłącznie je lub zawierające je systemy plików.

synchronizuje jedynie dane plikowe, bez niechcianych metadanych
synchronizuje systemy plików zawierające wskazane pliki
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

USTERKI

Spójność jest gwarantowana w zależności od systemu. Więcej informacji znajduje się we wskazanych niżej opisach wywołań systemowych.

AUTOR

Napisane przez Jima Meyeringa i Giuseppe Scrivano.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sync>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) sync invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4