Scroll to navigation

SYNC(1) Brukerkommandoer SYNC(1)

NAVN

sync - Synchronize cached writes to persistent storage

OVERSIKT

sync [VALG] [FIL]...

BESKRIVELSE

Lagre hurtiglagrede skrivinger permanent.

Hvis én eller flere filer er valgt, lagres kun disse, evt. med filsystemene de inneholder.

Bare lagre filinnhold, og utelat unødvendige metadata.
Lagre filsystemet som inneholder filene.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

BUGS

Persistence guarantees vary per system. See the system calls below for more details.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Jim Meyering og Giuseppe Scrivano.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

fdatasync(2), fsync(2), sync(2), syncfs(2)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sync>
eller lokalt: info '(coreutils) sync invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2024 GNU coreutils 9.5