Scroll to navigation

TAC(1) Användarkommandon TAC(1)

NAMN

tac — slå samman och skriv ut filer baklänges

SYNOPSIS

tac [FLAGGA]... [FIL]...

BESKRIVNING

Skriv varje FIL till standard ut, sista raden först.

Utan FIL, eller när FIL är -, läs standard in.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Sätt in skiljetecken före i stället för efter.
Tolka skiljetecknet som ett reguljärt uttryck.
Använd STRÄNG som skiljetecken i stället för ny rad.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

UPPHOVSMAN

Skrivet av Jay Lepreau och David MacKenzie.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

cat(1), rev(1)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/tac>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) tac invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

januari 2024 GNU coreutils 9.4