Scroll to navigation

SPLIT(1) Brukerkommandoer SPLIT(1)

NAVN

split - split a file into pieces

OVERSIKT

split [VALG]... [FIL [PREFIKS]]

BESKRIVELSE

Skriv ut stykker av INNDATA til PREFIKSaa, PREFIKSab, osv. Standard stykkestørrelse er 1000 linjer, og standard PREFIKS er «x».

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Lag suffiks med N lengde (standard: 2).
Gi alle filnavn et ekstra SUFFIKS.
Lag utdata-filer med valgt ANTall byte.
Lag utdata-filer på maks valgt ANTall byte.
Bruk numerisk suffiks i stedet for alfabetisk.
Likner -d, men lar deg velge startverdi.
Bruk hex-suffiks i stedet for alfabetisk.
Likner -x, men lar deg velge startverdi.
Ikke lag tomme filer ved bruk av -n.
Skriv til skall-KOMMANDO (filnavn er $FILE).
Lag utdata-filer med minst N antall linjer.
Lag utdatafiler med minst N antall stykker (les mer nedenfor).
Erstatt linjeskift med valgt SKIlletegn (bruk «\0» (null) for tegnet NUL).
Kopier inndata til utdata umiddelbart med «-n r/ …».
Skriv ut diagnostikk rett før hver utdata-fil åpnes.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

STØRRelse er et valgfritt argument i heltallsformat (eks.: 10M er 10*1024*1024). Gyldige enheter er K, M, G, T, P, E, Z, Y, R og Q (1024-byte-enheter) - evt. KB, MB, osv. (1000-byte-enheter). Du kan også bruke binær-prefiks i form av KiB (K), MiB (M), og så videre.

STYK kan være følgende:

splitt opp i N antall filer, basert på inndata-filstørrelse
skriv ut K av N til standard utkanal
splitt opp i N antall filer, uten å splitte linjer
skriv ut K av N til standard utkanal, uten å splitte linjer
likner «l», men bruker «round robin»-fordeling
som ovenfor, men skriver kun ut K av N til standard utkanal

OPPHAVSMANN

Skrevet av Torbjorn Granlund og Richard M. Stallman.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2024 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/split>
eller lokalt: info '(coreutils) split invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

April 2024 GNU coreutils 9.5